Home laatste nieuws Lieuwe van der Werff kaatst zich naar PC 2019

Lieuwe van der Werff kaatst zich naar PC 2019

265
0

Het partuur van Lieuwe van der Werff heeft zich rechtstreeks geplaatst voor de PC. Dat bleek vroeg in de zondagmiddag al uit een voorlopige berekening van kaatsnieuws.com. De KNKB heeft inmiddels bevestiging, dat die berekening klopt.

De eerste klaswedstrijd in Wommels werd gewonnen door Auke Boomsma, Laas Pieter van Straten en Marten Feenstra. Zij waren in de finale te sterk voor het partuur van Remmelt Bouma. Derde prijzen waren voor Johan Diertens en Pieter S. Scharringa.

Van der Werff won met zijn maten Sjoerd Smits en Riemer Hoekstra de eerste omloop met alles oan’e hang en had in de tweede omloop een staand nummer. Dat was precies voldoende om het partuur van Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer te passeren op de ranking. Dijkstra verloor de eerste omloop van de latere winnaars. De parturen op de posities 16 tot en met 19 plaatsen zich voor de Keats Off.

1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
4. Jelte-Pieter Dijkstra | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
5. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
6. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
7. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
8. Enno Kingma | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
9. Jelle Attema | Gabe van Popta | Patrick Scheepstra
10. Haye Jan Nicolay | Pier Piersma | Evert Pieter Tolsma
11. Johan Diertens | Kevin Hiemstra | Lennart Adema
12. Bouke Tuinman | Rene de Haan | Yannick Hielkema
13. Johannes van der Veen | Sip Jaap Bos | Tsjerk Elsinga
14. André van Dellen | Bauke Dijkstra | Jouke Bosje
15. Lieuwe van der Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra
   
16. Paul Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | Stefan van der Meer
17. Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis | Leon Bekema
18. Wierd Baarda | Marco de Groot | Roel Pieter de Jong
19. Corné Tuinenga | Wiebe Wessel Bos | Gjalt Sjirk de Groot
   
20. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paul Yde Walde
21. Doede Rients Okkema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
22. Redmer Zaagemans | Jan Jelle Jongsma | Jan Sjouke Weewer
23. Durk Ennema | Hyltje Bosma | Pieter van der Schoot
24. Jan Tijtsma | Hielke Beijering | Wiebe Dijkstra
25. Willem Jan Postma | Michel Nesse | Gerben de Boer