Home Verslagen Ilse Tuinenga en haar maten winnen in Makkum

Ilse Tuinenga en haar maten winnen in Makkum

260
0
Puur Passie

Het zaterdag 20 juli 2019 als zowel de heren als dames hoofdklas hun kaatstas hebben ingepakt om richting Makkum te reizen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging  Makkum op keatslan “De Seize”. Dit vormde het decor waar de strijd om de fel begeerde kransen plaats vond.

Onder leiding van voorzitter Warren van der Veen (hij neemt na 21 jaar afscheid, het is zijn laatste Makkumer Merken in de hoedanigheid van voorzitter) hadden ze weer alle registers open getrokken om er een prachtige dag van te maken. De leiding was deze dag in handen van de heren H. van der Zee en D. Houtsma. De dag begint met het binnen halen van de 2 keurmeester korpsen bij zowel de dames en heren en deze stellen ook altijd de kransen beschikbaar. Bij de dames zit het keurmeesterkorps Yn’e Bocht om het veld. Dit bestaat uit allemaal dames. De prachtige koniginneprijs een glazen handschoen met bal en is in handen van Marrit Zeinstra. Voor beide categorieën stond er een vrije formatie op het programma. Om klokslag 11:00 stuurden de opslagers de eerste ballen naar de perken. Bij de dames kwamen er 8  formaties in actie bij de heren waren dat er 10. Er was voor deze dag code geel afgekondigd voor de weersomstandigheden maar het werd een prachtige kaatsdag met aan het begin een klein beetje regen naar mate de dag vorderde kwam steeds meer de zon door.

Annet de Haan – Sietske Okkema

Het begon gelijk al met een prachtige strijd tussen het partuur van Annet de Haan, Amarins de Groot en Hendrieke van der Schoot, zij maakten afgelopen woensdag hun debuut op de hoofdklas in deze samenstelling en het partuur van Sietske Okkema, Anouk Tolsma en Rixt Wijnia. Het begin is voor partuur Sietske zij weten gelijk de leiding te nemen als zij het eerste bordje op de 2-6 naar zich toe weten te trekken. De strijd lijkt daarna gelijk op gang te komen als het 2de eerst op de 6-6 beslist moest gaan worden. Als Sietske op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren bouwt zij de voorsprong voor hun partuur uit naar de 0-2. De spanning lijkt daarna terug te keren in de partij als de opgeslagen bal van Sietske buiten het perk belandt op de 0-2 6-4. Annet en haar maten slagen er niet in om langszij te komen en zien Anouk met een prachtige uithaal de bal over de boven slaan op de 1-2 0-6 en daarmee de voorsprong vergroten naar de 1-3. De strijd bleek verre van gestreden want voor de 2de keer slaagt Sietske er niet in om de bal de goede richting mee te geven en ziet deze bal weer buiten het perk belanden op de 1-3 6-4. Voor de 2de keer komt er vervolgens de 6-6 aan de telegraaf en als Sietske het perk van Amarins en Hendrieke met lege handen laat staan en een zitbal weet te plaatsen neemt haar partuur de touwtjes in handen. Via een zeer snel verkaatst weten Annet, Amarins en Hendrieke op de 6-0 te komen en het belangrijke zevende eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 6-0. De telegraaf keert vervolgens zelfs weer terug in balans op de 4-4. Even lijkt het er op dat de formatie van Sietske met de winst van door zal gaan als zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om de winst veilig te stellen en zien ook partuur Annet het 5de eerst bereiken door goed werk van Annet in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 6-2. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de omloop zal gaan. Het is Rixt die op de goede plek staat en de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 2-6.

Nynke Sybrandy – Jildou Sweering

De winnaressen van de vrije formatie van afgelopen woensdag de 17de juli in Minnertsga betreedt vervolgens de arena. Het zijn Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra en zij stonden in hun eerste partij van deze super Saturday in Makkum tegenover Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra. Het begin van deze partij is voor Nynke en haar maten als zij zelf de bal zo naar het perk weet te sturen dat Jennie deze niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt op de 6-2. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op wanneer ditmaal de door Jennie opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt op de 0-1 2-6. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als ook partuur Jildou het eerste bordje mag begroeten wanneer ditmaal het vizier van Nynke niet op scherp staat op de op 0-2 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het volgende eerst op de 6-6 verkaatst moet worden maar als de opgeslagen bal van Jildou te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt loopt het verschil op naar de 0-3. Jildou, Lotte en Jennie proberen het wel degelijk en er zijn ook wel kansen want voor de 2de keer op rij is er een 6-6 aan de telegraaf. Het bordje komt echter opnieuw in handen van partuur Nynke als de opgeslagen bal van Jildou te veel gang mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 3-1 6-6 is de strijd gestreden. Nynke, Imke en Marrit komen niet meer in gevaar en weten als eerste het 5de eerst te bemachtigen als Imke er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-1 6-4. Marrit brengt hun partuur naar de 2de omloop als zij de kaats weet te passeren op de 5-1 6-0.

Ilse Tuinenga – Roelie Kroondijk

In de 3de partij van deze eerste omloop tijdens deze Makkumer Merke staat Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra tegenover Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De formatie van Roelie neemt brutaal weg de leiding als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de het perk van Sjanet en Manon op de 4-6. Het is een leuke partij om te zien waarin veel spanning zit in de verkaatste eersten. Met een bordje aan hun zijde van de telegraaf mag Roelie de bal wederom naar het perk van Sjanet en Manon sturen, de bal belandt echter nipt buiten de perklijnen en daardoor komt Ilse met Sjanet en Manon langszij op de 1-1. Beide parturen halen alles uit de kast om de weg naar de finale in te kunnen slaan voor de 2de keer op rij is er wederom de 6-6. Het is Ilse zelf die haar partuur aan de hand neemt en haar partuur aan de leiding weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. Roelie, Klasine en Annelien proberen de achtervolging in te zetten en weten voor de 3de keer een 6-6 uit het vuur te slepen. Als Sjanet er in slaagt om deze bal vanaf de boven te retourneren tot in het perk bouwt zij de voorsprong uit naar de 3-1. De formatie van Roelie blijft het proberen maar slaagt er niet in om het tij te doen keren want de bordjes blijven een kant over gaan als ditmaal Ilse zelf er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 3-1 6-4. De spanning zit volop in de verkaatste eersten want voor de 3de keer in deze partij is daar de 6-6  en gaat het eerst ditmaal naar partuur Roelie als de door Ilse opgeslagen bal buiten het perk belandt en daarmee loopt het verschil terug naar de 4-2. Het 5de eerst aan de telegraaf komt vervolgens als eerste in handen van Ilse, Sjanet en Manon als ditmaal het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden en is het Sjanet die de 2de omloop veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-0.

Anne Monfils – Tineke Dijkstra

De laatste partij op de eerste omloop beloofde een mooie strijd te gaan worden tussen Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma die aan de opslag begonnen tegen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het zijn 2 parturen die het iedereen ook de topformaties heel moeilijk kunnen maken. Het is Sandra die de partij weet open te breken als zij er in slaagt om in een trik trak situatie als nog de kaats te passeren op de 4-6. De bliksemstart is voor Tineke en haar maten als zij gelijk een gaatje weten te slaan door een prachtige uithaal van Louise op de 0-1 2-6. Anne en haar maten proberen grip op de wedstrijd te krijgen maar zien de achterstand verder oplopen door goed werk van Tineke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-2 2-6. Langzaam maar zeker lijkt de partij echt op gang te komen als Margriet het eerst bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de bal onderhands voorbij de kaats weet te slaan op de 0-3 6-4. De strijd komt zelfs weer open te liggen als het verschil terug loopt naar de 2-3 door een prachtige zitbal van Anne op de 1-3 6-4 op het perk van Sandra en Louise. De balans keert echter niet terug in de partij wanneer ditmaal Louise weet toe te slaan door de kaats te passeren op de 2-3 4-6.  Anne blijft er samen met Margriet en Harmke alles aan doen om grip op de wedstrijd te krijgen maar zien het 5de eerst richting partuur Tineke gaan als de door Anne opgeslagen bal buiten het perk belandt op de 2-4 2-6. Tineke, Sandra en Louise zijn het laatste partuur wat zich meld op de 2de omloop in Makkum.

Sietske Okkema – Nynke Sybrandy

De parturen die zich voor de 2de omloop hadden weten te plaatsen gingen met elkaar de confrontatie aan om de fel begeerde tickets die recht geven op het spelen van de finale in Makkum als eerste kwam Sietske Okkema samen met Anouk Tolsma en Rixt Wijnia in actie en zij stonden tegenover formatie van Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst komt in handen Nynke en haar maten als zij zelf met haar opslag de kaats weet te behouden op de 2-6. Het was weer een mooie kaats dag waar met enige regelmaat de 6-6 aan een telegraaf verscheen bij de dames. Zo ook in deze onderlinge strijd waarin Nynke weet toe te slaan als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-6. Via een snel verkaatst eerst loopt het verschil verder op wanneer de opgeslagen bal van Sietske te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op de 0-2 0-6. Nynke, Imke en Marrit hebben de touwtjes stevig in handen en weten als eerste het 4de bordje te bereiken door goed opslag werk van Nynke als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-3 4-6. Sietske, Anouk en Rixt proberen het wel maar de formatie van Nynke blijkt nog een maatje te groot te zijn want als Marrit goed onder de bal weet te stappen en de bal over de boven jaagt op de 0-4 4-6 weet zij hun 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Het is Nynke die haar formatie naar de finale weet te loodsen op de 0-5 0-6 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. Zij plaatsen zich met deze overwinning voor de 2de keer op rij tijdens een vrije formatie wedstrijd voor de finale.

Ilse Tuinenga – Tineke Dijkstra

Wie er tegenover partuur Nynke Sybrandy kwam te staan in Makkum tijdens de finale moest duidelijk gaan worden tijdens de 2de partij op de 2de lijst waarin Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra tegenover het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol stond. Het eerste bordje aan de telegraaf verscheen aan de zijde van partuur Ilse wanneer Tineke het vizier nog niet op scherp heeft staan en de bal buiten perk plaatst op de 6-0. Beide parturen zijn zeer goed van start gegaan in deze partij en Tineke weet een eerst verder haar fout zelf te herstellen als zij de kaats weet te behouden op de 1-0 4-6. Ilse, Sjanet en Manon weten de leiding over te nemen in de partij als de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen belandt op de 1-1 6-4. De formatie van Tineke probeert uit alle macht weer langszij te komen maar zien de achterstand verder op lopen als ditmaal Manon met scherp schiet en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 6-4. De strijd blijkt echter verre van gestreden want als ditmaal Ilse er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 3-1 4-6. Een belangrijk moment in deze strijd is de 3-2 6-6 aan de telegraaf. Ilse mag dan zelf de bal richting het perk sturen en als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat deze in het perk blijft zitten bouwt zij de voorsprong uit naar de 4-2. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer zorgen of voor een doorbraak. In deze partij keerde de spanning terug als het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal net buiten het perk belandt op de 4-2 2-6. Tineke, Sandra en Louise proberen langszij te komen maar slagen er niet in om het evenwicht terug te doen keren want is Ilse die ditmaal weet toe te slaan en hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen als zij  de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 6-2. Ondanks dat er in het laatste te verkaatsen eerst nog een 6-6 verscheen moest Tineke samen met haar maten de handdoek gooien als de opgeslagen bal van Tineke buiten het perk belandt op de 5-3 6-6.

Derde prijs of niets

Voordat de finalisten de mooi aan geklede arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin stond oorspronkelijk Sietske Okkema samen met Anouk Tolsma en Rixt Wijnia tegenover het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Voordat deze strijd los ging werd Sietske vervangen door plaatselijk favoriet Kim Dijkstra. Sietske kon niet in actie komen omdat zij bij het kijken naar de andere dames een opgeslagen bal in het gezicht kreeg en zij naar de huisarts moest. Zij keerde niet meer terug op het veld. Via een zeer snel verkaatst eerst weten Tineke en haar maten om de partij open te breken. Met een prachtige zitbal op 0-6 weet Tineke haar partuur op voorsprong te zetten. Het verschil loopt al snel verder op door goed werk van Sandra als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 4-6. Kim, Anouk en Rixt proberen gelijk aan te sluiten maar zien de onderlinge afstand al snel groter worden als ditmaal Kim het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 0-2 4-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want vooral het perk van Sandra en Louise timmert er rustig op los en weet met enige regelmaat de boven te vinden. De touwtjes zijn stevig in handen van partuur Tineke als zij voor de 4de keer op rij een bordje weten te bemachtigen. Het is Louise die de boven weet te vinden op de 0-3 4-6. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden wanneer Rixt de bal niet goed naar het perk weet te sturen en deze buiten belandt op de 0-4 0-6. Beide parturen halen nog een keer uit de kast en dat leid tot de eerste en enige 6-6 van deze partij. Het is Rixt die de bal naar het perk mag sturen en als Louise goed onder deze bal weet te stappen en de boven weet te vinden wint hun partuur de 3de prijs in Makkum.

Finale: Nynke Sybrandy – Ilse Tuinenga

De finale in Makkum tijdens deze editie van de Makkumer Merke is een herhaling van afgelopen woensdag en beloofde vuurwerk te gaan worden want de beide topformaties beide dames stonden weer tegenover elkaar waarin Nynke Sybrandy samen met Imke van der Leest en Marrit Zeinstra aan de opslag begon tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste eerst wordt binnen gehaald door Manon als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-6. De strijd lijkt gelijk daarna echt op gang te komen als Marrit hun partuur langszij weet te loodsen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 6-0. Het is stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten aan het begin van deze finale want ditmaal weet Ilse met haar opslag Imke tot een kwaadslag te dwingen op de 1-1 2-6 en daarmee de leiding weet over te nemen.  Nynke gaat samen met Imke en Marrit op jaagt naar de aan sluiting maar zien de achterstand verder oplopen wanneer de opgeslagen bal van Nynke niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt op de 1-2 2-6. Het verschil loopt vervolgens nog verder op als Manon in het tussenspel op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-3 0-6. Wat Nynke, Imke en Marrit ook proberen zij slagen er maar niet in om het tij te keren maar ze weigeren de strijd te staken en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leid tot de eerste 6-6 van deze finale en dan is het wederom Ilse die de opslag mag verzorgen en deze weer zo naar het perk weet te sturen dat Imke net te laat is en de bal weer over de kwaad vliegt op de 1-4 6-6. De strijd is dan gestreden en het is Ilse die samen met Sjanet en Manon de winst en de de kransen tijdens de Makkumer Merke mee mogen nemen als de opgeslagen bal van Nynke buiten het perk belandt op de 1-5 4-6. Kaatsvereniging Makkum stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar en tot koningin van de Makkumer Merke werd Manon Scheepstra uitgeroepen.

Uitslag Makkum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                           Franeker

Sjanet Wijnia                           Wommels

Manon Scheepstra                   Leeuwarden

2e prijs:

Nynke Sybrandy                       Leeuwarden

Imke van der Leest                   Easterein

Marrit Zeinstra                         Groningen

3e prijs:

Tineke Dijkstra                         Wjelsrijp

Sandra Hofstra                         Wjelsrijp

Louise Krol                              Ee

Verslag en foto’s Henk Hempenius

Fotoalbum

https://myalbum.com/album/M9jG4P9c4Kay

Vorig artikelZo ziet de ranking er tot nu toe uit (denken we)
Volgend artikelLieuwe van der Werff kaatst zich naar PC 2019