Home Verslagen Kransen voor Ilse Tuinenga in Ee

Kransen voor Ilse Tuinenga in Ee

316
0

Sportpark “De Streng” vormde op zaterdag 16 juni 2018 de arena waar de dames hoofdklas in actie kwamen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “De Trochsetters”uit Ee. Zij hadden de organisatie in handen van een dames hoofdklas uitnodigingswedstrijd. Zij hadden alle registers open getrokken om er een mooie dag van te maken voor alle deelneemsters hadden zij een prijs of men nu won of verloor niemand ging met lege handen naar huis. Er was zelfs een bonus prijs te verdienen voor de degene de vlag van de vereniging op de boven raakte vanuit het perk.

Wybrig Bakker – Jeanette Jansma

Het werd een prachtige kaatsdag met veel mensen om de lijnen van het veld en met veel spanning in de verkaatste eersten regelmatig werd de 6-6 aan de telegraaf gehangen. 8 formaties gingen met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. De leiding was deze dag in handen van de heer D. Wierstra en hij de dames om 11:00 het startsein waarna de strijd los barstte. Wybrig Bakker beet samen met Marte Altenburg en Aluca Bouma het spits af. Zij stonden op de eerste lijst tegenover Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Harmke Siegersma. Het werd een prachtige strijd waarin regelmatig de 6-6 verscheen. Met een prachtige passeerslag van de kaats op de 6-2 weet Marte het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De strijd barst dan los want het daarop zeer zwaar bevochten eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het blijft aan het begin van de partij stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Met een prachtige uithaal weet het perk van Marte en Aluca een 2-1 voorsprong op de telegraaf te zetten als zij de boven weten te vinden op de 1-1 6-4. Beide formaties zijn deze partij zeer aan elkaar gewaagt en door goed opslag werk van Jeanette aan de opslag zij weet het perk van Marte en Aluca met lege handen achter te laten op de 2-1 6-6 en daarmee keert het evenwicht weer terug aan de telegraaf. Wybrig, Marte en Aluca slagen er vervolgens weer in om de leiding in handen te nemen wanneer de bal opgeslagen door Harmke te kort blijkt te zijn op de 2-2 6-0. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte zodat de telegraaf voor de 3de keer in balans komt ditmaal door een prachtige zitbal van Jeanette op de 3-2 4-6. De partij lijkt vervolgens compleet te kantelen in het voordeel van partuur Jeanette als zij het belangrijke 7de eerst weet binnen te slepen met een prachtige zitbal op de 3-3 2-6. De strijd wordt er niet minder om want voor de 3de keer in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Het is Harmke die het 5de eerst weet te verzilveren met een prachtige bovenslag op de 3-4 6-6. Wybrig blijft het proberen met haar maten maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op de 3-5 2-6.

Andrea Kroes – Elly Hofman

Andrea Kroes was deze dag door het lot gekoppeld aan Sigrid de Jong en Manon Scheepstra en zij betraden met zijn drieën de arena om het te gaan nemen tegen Elly Hofman, Martine Tiemersma en Marrit Zeinstra. Beide parturen gaan goed van start en blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6. Het belooft een prachtige strijd te gaan worden met zo’n  begin. Sigrid staat op de goede plek in het tussenspel op het goede moment en zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren. Zij nemen daarmee de leiding in handen maar kunnen daar niet lang van genieten want door goed werk van Martine zij weet de kaats te passeren op de 1-0 4-6 is de balans terug in de wedstrijd. Net als in de andere partij gaven beide formaties geen krimp  aan het begin van de partij en verschenen ook hier de bordjes om en om aan de telegraaf. Met prachtige retourslag van Manon tot voor de kaats op de 1-1 6-0 nemen zij weer de leiding. Elly weet vervolgens met Martine en Marrit de achtervolging in te zetten en zij blijven knokken voor elke 2 punten. Met een prachtige zitbal weet Elly haar partuur op de 2-1 6-6 weer langszij te brengen. Alles wordt uit de kast gehaald om de 2de omloop te gaan halen waardoor de spanning blijft in de verkaatste eersten voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en weet Elly haar partuur aan de leiding te brengen als zij weer met haar opslag het perk van Sigrid en Manon met lege handen achterlaat. De strijd is dan echt los want beide formaties lijken aan een touwtje te zitten met volop spanning in de verkaatste eersten. Het kan beide kanten op gaan. Via een zeer zwaar bevochten eerst weet Manon als nog toe te slaan aan de opslag als zij op de 2-3 6-6 een prachtige zitbal weet te plaatsen. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Marrit die het bordje weet binnen te slepen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-3 6-6. Andrea, Sigrid en Manon weigeren de handdoek te gooien en zetten met succes de achtervolging weer in en door zeer goed werk van Andrea aan de opslag zij weet uiteindelijk zelf de bal voor de kaats te keren op de 3-4 6-4 komen zij weer langszij. Het vijfde eerst verschijnt aan de zijde van partuur Andrea als Marrit de bal niet goed verwerkt en deze over de kwaad vliegt op de 4-4 6-2. Elly slaagt er met haar maten niet meer in om langszij te komen en moeten de winst uiteindelijk op 5-4 6-6 laten aan partuur Andrea als Manon de kaats weet te passeren.

Ilse Tuinenga – Boukje Houtsma

In de 3de partij van de eerste lijst bij kaatsvereniging “De Trochsetters” staat Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Annelien Broersma tegenover Boukje Houtsma, Ymkje Yntema en Jennie Terpstra. Als de 4-6 aan de telegraaf verschijnt mag Ilse de bal naar het perk sturen wanneer deze te veel gang mee krijgt en achter het perk beland is het eerste bordje voor partuur Boukje. De telegraaf keert al snel weer terug in balans als ditmaal Boukje het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 0-1 6-0. De partij kantelt vervolgens in het voordeel van partuur Ilse door goed werk van Annelien in het tussenspel want zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 1-1 6-4. Boukje probeert samen met Ymkje en Jennie de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen door een bovenslag van Annelien op de 2-1 6-2. Het krachtsverschil blijkt in deze partij te groot te zijn want door goed opslag werk van Ilse bouwen zij de voorsprong uit. Zij weet zelf een zitbal te plaatsen op de 3-1 6-2. Wat Boukje, Ymkje en Jennie ook proberen niets lijkt het passende antwoord te zijn want met een bovenslag weet Sjanet hun 5de eerst aan de telegraaf te hangen op de 4-1 6-4. De strijd is dan gestreden want deze voorsprong geeft partuur Ilse niet meer uit handen en zij stellen de winst veilig op de 5-1 6-4.

Nynke Sybrandy – Nelie Steenstra

Als laatste betrad Nynke Sybrandy de arena. Zij vormde deze dag een partuur met Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra. In hun eerste partij van de dag moesten zij de strijd aan gaan met Nelie Steenstra, Wiljo Sybrandy en Melissa Rianne Hiemstra. Het is Kim die de wedstrijd weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 6-4. In het daarop verkaatste eerst met een 6-0 lijkt even het noodlot toe te slaan voor Kim zij verstapt zich en moet zich even laten behandelen aan het enkel. Zij kan echter verder kaatsen. Nynke doet goede zaken voor haar partuur als zij in het tussenspel de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-0 6-0 en daarmee verdubbeld zij de voorsprong. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als voor het eerst in de wedstrijd een 6-6 aan de telegraaf komt te hangen met een bovenslag weet Melissa de achterstand te verkleinen tot de 2-1. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want door goed werk van Kim in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-1 6-0 loopt het verschil op naar de 3-1. Nelie blijft het met Wiljo en Melissa Rianne proberen maar zien in een zwaar bevochten eerst het bordje als nog gaan naar partuur Nynke als ditmaal Nelie het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 3-1 6-6. Het zit partuur Nelie ook niet mee want zij kunnen vervolgens ook niet voorkomen dat Nynke met Lotte en  Kim als eerst het 5de bordje weet binnen te halen op de 4-1 6-4. In het laatste verkaatste eerst is er nog wel de 6-6 maar stelt Lotte de winst veilig door de bal over de boven te jagen in een trik trak situatie op de 5-1 6-6.

Jeanette Jansma – Andrea Kroes

Het is een prachtige kaatsdag in Ee waar vereniging “De Trochsetters” het prima voor elkaar had. Onder goede weersomstandigheden en met veel publiek om de lijnen gingen de overgebleven 4 formaties met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Als eerste betrad Jeanette Jansma samen met Anouk Tolsma en Harmke Siegersma de arena om het op te gaan nemen tegen Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Manon Scheepstra. Het is Manon die er in slaagt om het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de bal over de boven doet vliegen op de 2-6. Het evenwicht keert al snel weer terug in de wedstrijd wanneer Anouk de kaats weet te passeren op de 0-1 6-2. Beide formaties bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn want de bordjes verschenen om en om nu was het partuur Jeanette wat de leiding over weet te nemen als zij zelf met haar opslag de kaats weet te behouden op de 1-1 6-4. In een zeer snel verkaatst eerst keert het evenwicht weer terug wanneer de opgeslagen bal van Harmke te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 2-1 0-6. Het initiatief blijft echter even bij partuur Jeanette wat door goed werk van Anouk zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-2 6-2 weer op voorsprong weet te komen. Breekpunt in deze partij is het volgende verkaatste bordje wat op de 6-6 beslist moest worden. In plaats van de 4-2 weet Sigrid de kaats te passeren en daarmee  ook hun partuur aan het derde eerst te helpen. De partij kantelt vervolgens volledig want als de opgeslagen bal van Harmke buiten het perk beland op de 3-3 2-6 neemt Andrea samen met Sigrid en Manon de leiding over. De formatie van Andrea weet als eerste het 5de eerst te bereiken door een prachtige zitbal van Andrea op de 3-4 2-6. De strijd is dan gestreden en als Andrea er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 3-5 2-6 gaat zij met haar maten als eerste naar de finale in Ee.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

Wie er als 2de naar de finale in Ee moest gaan blijken uit de 2de partij op de 2de lijst. Hierin stond Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Annelien Broersma tegenover de formatie van Nynke Sybrandy, Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra. Als in het eerste verkaatste eerst op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-0 neemt haar partuur de leiding. Het verschil loopt al snel verder op als in het 2de eerst Nynke op de 1-0 6-0 het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het plaatst. Nynke probeert het wel degelijk met haar maten om het tij te doen keren maar het krachtsverschil bleek te groot te zijn want met een bovenslag van Sjanet op de 2-0 6-4 gaat voor de 3de keer op rij een bordje richting partuur Ilse. Zij hebben de gang te pakken en weten de bordje aan elkaar te rijgen via de 4-0 lopen zij uit naar de 5-0 door een retourslag tot in het perk van Sjanet op de 4-0 6-2. In een laatste poging om de partij te doen kantelen gaat Nynke nog naar het voorperk en gaat Lotte buiten het perk maar de strijd is dan al gestreden. Het is Annelien die de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-0 6-2.

Derde prijs of niets

Voor dat de finalisten en de strijd om de 3de prijs of niets los ging op sportpark “De Streng” werd er eerst het Fries volkslied gespeeld nadat de dames veel succes was gewenst betrad Jeanette Jansma met Anouk Tolsma en Harmke Siegersma de arena om de strijd aan te gaan om de 3de of niets met Nynke Sybrandy, Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra. Via een snel verkeert eerst weet Anouk gelijk toe te slaan en de kaats te passeren op de 6-0. De telegraaf keert vervolgens al snel weer in balans door goed werk van Nynke zij laat het perk van Anouk en Harmke met lege handen achter op de 1-0 4-6. De formatie van Nynke slaagt er vervolgens in om de leiding over te nemen wanneer Nynke met haar opslag de kaats weet te behouden op de 1-1 4-6. Partuur Jeanette probeert de achtervolging in te zetten maar zien het verschil verder oplopen door weer goed werk van Nynke zij slaagt er wederom in om de kaats te behouden op de 1-2 4-6 waardoor het verschil oploopt naar de 2 eersten. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten als voor de eerste keer een 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar wanneer Harmke de bal naar het perk mag sturen en deze net te kort is en voor het perk beland loopt het verschil op naar de 1-4. Jeanette weigert met Anouk en Harmke de strijd op te geven en zij weten de achterstand te verkleinen door een zitbal van Jeanette op de 1-4 6-4. Als Harmke er in slaagt om het belangrijke 7de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen door de bal voorbij de kaats te slaan op de 2-4 6-2 keert de spanning weer terug. In een zwaar bevochten eerst is er voor de  2de keer de 6-6 maar als ditmaal Jeanette het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland is de strijd gestreden. Ondanks dat beide parturen nog een keer alles uit de kast halen om de winst binnen te halen stelt Nynke met een prachtige zitbal op de 3-5 6-6 de 3de prijs voor haar partuur veilig.

Finale

Er is dan nog een vraag waarop een antwoord moet komen in Ee wie neemt deze dag de prachtige kransen van kaatsvereniging “De Trochsetters”mee naar huis. Is het Andrea Kroes met Sigrid de Jong en Manon Scheepstra of is het als nog Ilse Tuinenga met Sjanet Wijnia en Annelien Broersma. Het werd een prachtig slot van deze mooie kaatsdag. Sigrid weet de finale in hun voordeel te openen door goed werk te verrichten in het tussenspel. Zij weet de bal voor de kaats te keren op de 6-2. Zij kunnen echter niet lang van de voorsprong genieten want met een prachtige zitbal op de 1-0 0-6 brengt Ilse haar partuur weer langszij. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Het is voor de 2de keer in deze finale dat Sigrid een eerst weet te bemachtigen zij weet ditmaal de bal tot in het perk te retourneren op de 1-1 6-0. Spanning zit er volop in de partij want de krachtsverschillen lijken niet groot. Net als Sigrid slaagt Ilse er met haar opslag in om haar partuur weer langszij te brengen ditmaal weet zij een zitbal te plaatsen op de 2-1 4-6. Even lijkt het er op dat het voordeel gaat naar Ilse, Sjanet en Annelien als zij voor het eerst op voorsprong komen wanneer het vizier van Manon niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-2 4-6. Sjanet weet vervolgens de voorsprong uit te bouwen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-3 2-6. Er lijkt dus niets aan de hand voor partuur Ilse maar de voorsprong slinkt als in een zeer snel verkaatst eerst Sigrid de kaats weet te passeren op de 2-4 6-0. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als ditmaal Manon de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 3-4 6-0. Een mooie en spannende finale waarin Ilse met Sjanet en Annelien het 5de eerst weten te bereiken als de opgeslagen bal van Andrea te kort is en deze voor het perk beland op de 4-4 4-6. De strijd is dan gestreden en het is Ilse zelf die de winst veilig weet te stellen als zij in een trik trak de kaats weet te passeren op de 4-5 2-6. Zo komt er een einde aan een mooie kaatsdag bij kaatsvereniging De Trochsetters uit Ee.

Ilse Tuinenga                                                           Berlikum

Sjanet Wijnia                                                          Wommels

Annelien Broersma                                             Leeuwarden

2e prijs:

Andrea Kroes                                                          Gauw

Sigrid de Jong                                                         Blauwhuis

Manon Scheepstra                                              Huizum

3e prijs:

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Lotte Delgrosso                                                      Marsum

Kim Dijkstra                                                            Makkum