28 juni 2022

De foto’s van het NK Jongens in Berltsum

In Berltsum werd vandaag het NK Jongens gekaatst. Er werd geweldig gekaatst. Hommerts-Jutryp was verrassend winnaar. Arum werd tweede, Mantgum derde en Kimswerd en Dronryp wonnen de vierde prijs.

Subscribe To Our Newsletter