Home Verslagen Koninginnetitel voor Ilse Tuinenga bij K.V. Winsum

Koninginnetitel voor Ilse Tuinenga bij K.V. Winsum

258
0

Onder prachtige weersomstandigheden met een zonnetje hoog aan de blauwe lucht en een verkoelend briesje waren de dames hoofdklas na een afwezigheid van een jaar weer terug op het kaatsveld van Winsum. Kaatsvereniging Winsum organiseerde op sportcomplex de Helling een beperkte vrije formatie wedstrijd.

Ilse Tuinenga – Tineke Dijkstra

De dames mochten deze zondag 27 mei 2018 vroeg uit de veren want om klokslag 10:00 dit keer werden de eerste ballen richting het perk gebracht. Onder leiding van de heer J. Sieperdag gingen deze mooie kaatsdag 8 formaties met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Ilse Tuinenga betrad deze dag samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra de arena om het op de 1ste lijst te gaan opnemen tegen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het is Louise die de partij open weet te breken als zij op de juiste plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-6. Zij nemen daarmee de leiding maar kunnen daar maar kort van genieten want als snel weet  Manon het evenwicht te herstellen wanneer zij de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. De strijd lijkt dan echt los te barsten want voor de eerste keer dient er een eerst op de 6-6 te worden beslist maar als Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en bal buiten de perklijnen doet belanden neemt partuur Ilse de leiding over. Zij weten gelijk het initiatief naar zich toe te trekken en Tineke en haar maten hebben daar op dat moment geen antwoord op. De voorsprong loopt langzaam verder op als ditmaal Ilse goed werk verricht aan de opslag zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-1 6-2. Als vervolgens Tineke er voor de 2de keer niet in slaagt om op de 6 de bal binnen de perklijnen te houden zijn het Ilse, Sjanet en Manon die via de 3-1 6-0 al op een 4-1 voorsprong komen. Zij lijken daarmee op weg naar de 2de lijst maar Tineke, Sandra en Louise weigeren de handdoek te werpen en weten dankzij een prachtige bovenslag van Sandra op de 4-1 6-6 de achterstand te verkleinen. De spanning keert volledig terug in de partij als het verschil terug loopt naar de 4-3 wanneer ditmaal Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 4-2 4-6. Tineke slaagt er echter niet in om samen met Sandra en Louise langszij te komen en zien het 5de eerst als eerste naar partuur Ilse gaan door een bovenslag van Manon op de 4-3 6-6. De strijd is dan gestreden en als Sjanet de bal goed weet te raken zodat hij op de 5-3 6-2 over de boven vliegt gaan zij naar de 2de lijst.

Elly Hofman – Anna-Brecht Bruinsma

Spannendste partij van de eerste omloop in het zonnige Winsum was die tussen Elly Hofman met Marte Altenburg en Martzen Deinum en de formatie van Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Het begin van de partij beloofde veel spanning want gelijk het openingseerst diende op de 6-6 te worden beslist. Als Marte de opslag even overneemt van Elly maar de bal buiten de perklijnen plaatst gaat het eerste bordje naar de formatie van Anna-Brecht. De balans keert echter al weer zeer snel terug in de wedstrijd als ditmaal Elly op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-0. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten maar Elly, Marte en Martzen weten de leiding over te nemen als ditmaal Anna-Brecht het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk valt op de 1-1 6-4. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor voor de 2de keer in 4 eersten al de 6-6 verschijnt. Met een prachtige zitbal weet Anna-Brecht de beide parturen weer op gelijke hoogte te brengen. Zij slaagt er echter niet in om met haar maten de leiding over te nemen. Het is Martzen vanuit het achterperk die een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij de kaats weet te passeren op de 2-2 6-0. Het is een mooie strijd om te zien waarin beide formaties alles uit de kast halen om de bordjes aan elkaar te rijgen. Anna-Brecht weet wederom een eerst voor haar partuur te bemachtigen door goed werk in het tussenspel zij slaagt erin om de bal voor de kaats te keren op de 3-2 4-6. Het zevende eerst wil in deze situaties nog wel eens voor een doorbraak zorgen maar in deze partij wordt het pas beslist op de 3-3 6-6. Als de door Anna-Brecht opgeslagen bal buiten het perk beland neemt Elly met haar formatie de leiding weer in handen. Het blijft een schitterend gevecht want de 6-6 blijft ook met grote regelmaat aan de telegraaf verschijnen nu voor de 4de keer in 8 acht eersten. De balans keert voor de 4de keer terug in de partij wanneer wederom Anna-Brecht het perk van Marte en Martzen met lege handen achterlaat op de 4-3 6-6. Even lijkt het er vervolgens op dat Anna-Brecht met Anouk en Kim de touwtjes in handen nemen want zij weten als eerste het 5de bordje te bereiken door goed werk van Anna-Brecht als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-4 2-6. De belissing valt uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst als Martzen ondertussen hun 5de eerst heeft weten binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 4-5 6-2. Het wordt zelfs op deze mooie kaatsdag een volle telegraaf op de 5-5 6-6 staat Kim op de goede plek en weet de bal voor de kaats te keren en de winst veilig te stellen en daarmee gaan ook zij naar de 2de omloop.

Nynke Sybrandy – Nelie Steenstra

De formatie van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra betreden vervolgens de arena om het op te gaan nemen tegen Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het is herhaling van de finale van Menaldum op zaterdag 26 mei waarin Nelie met haar maten aan het langste eind trok. Hoe het in Winsum zou gaan moest worden afgewacht. In een zwaar bevochten eerst verschijnt ook hier gelijk de 6-6 en als Marrit de kaats weet te passeren nemen zij de leiding door het eerste bordje naar zich toe te trekken. De bliksemstart is er voor de formatie van Nynke die de voorsprong weten uit te bouwen door een retourslag tot in het perk van Wiljo op de 1-0 6-2. Nelie zet met Margriet en Harmke de achtervolging en weten de aansluiting te herstellen als Nelie met haar opslag de kaats weet te behouden op de 2-0 4-6. Zij slagen er niet in om langszij te komen want voor de 2de keer verschijnt er wel de 6-6 maar is het weer Marrit die een eerst weet te verzilveren met een prachtige uithaal doet zij de bal over de boven vliegen. De touwtjes zijn stevig in handen van Nynke, Wiljo en Marrit zij weten de voorsprong verder uit te bouwen als Nynke in het tussenspel er goed bij is en deze voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-0. De strijd lijkt vervolgens nog niet gestreden als het verschil terug loopt naar de 4-2 als ditmaal Nelie de bal zo naar het perk weet te brengen dat Marrit deze niet goed verwerkt en kwaad vliegt op de 4-1 4-6. De strijd lijkt als nog los te barsten wanneer voor de 3de keer de 6-6 verschijnt maar met een prachtige zitbal weet Nynke aan alle illusies een einde te maken want zij geven dit niet meer uit handen en als de bal van Margriet die zij vanaf de opslag naar het perk stuurt buiten valt op de 5-2 6-4 gaat partuur Nynke naar de 2de lijst.

Marije van der Meer – Jildou Sweering

Er is dan nog een plekje vrij op de 2de omloop in Winsum en wie daar beslag op gaat leggen moet gaan blijken uit de strijd tussen Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma en de formatie van Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Anne Monfils. Zij verving deze dag de geblesseerde Jennie Terpstra. Net als in de andere wedstrijden zat er volop spanning in de verkaatste eersten want ook hier beginnen ze gelijk met de 6-6 door een prachtige retourslag van Annelien tot in het perk weten zij de leiding te nemen. Strijd is er vanaf het begin want voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 met weer een hoofdrol van Annelien zij pakt het 2de eerst met een prachtige bovenslag. Langzaam maar zeker krijgt de formatie van Jildou meer grip op de wedstrijd en weet de achterstand te verkleinen tot de 2-1. De balans keert zelfs weer terug wanneer ditmaal Anne een eerst weet te bemachtigen door de bal tot in het perk te retourneren op de 2-1 4-6. Marije en haar maten weten daarna de draad weer op te pakken en als eerste het 3de bordje weten binnen te slepen op de 2-2 6-2. De strijd is verre van gestreden want voor de 3de keer verschijnt ook hier de 6-6 aan te telegraaf met een prachtige zitbal weet Marije de marge te vergroten naar de 4-2. Jildou kan samen met Martine en Anne geen passend antwoord vinden en ziet weer Marije de opslag goed verzorgen als zij weer het perk van Martine en Anne met lege handen achter laat op de 4-2 6-2. De strijd is dan gestreden want Marije, Klasine en Annelien geven de partij niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 als de opslagbal van Jildou buiten het perk beland.

Ilse Tuinenga – Anna-Brecht Bruinsma

Onder prachtige weersomstandigheden met een zonnetje aan de hemel en een beetje verkoelend windje begon de 2de omloop in Winsum met de strijd tussen Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra en het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Het begin beloofd een mooie strijd want beide gaan gelijk op naar de 6-6 maar het is Sjanet die aan het langste eind trekt als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Het verschil loopt vervolgens op als wederom Sjanet het bordje weet te bemachtigen met een prachtige bovenslag op de 1-0 6-2. Anna-Brecht, Anouk en Kim proberen het wel degelijk maar slagen er niet in om grip op de wedstrijd te krijgen met een prachtige retourslag van Manon tot in het perk op de 2-0 6-2 loopt het verschil op naar de 3 eersten. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want de eersten blijven een kant op gaan. Als Manon goed onder de bal stapt op de 3-0 6-2 en deze over de boven doet vliegen lijkt de strijd te zijn gestreden. Zeker als ook het 5de eerste op rij naar partuur Ilse gaat wanneer Sjanet ditmaal de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-0 6-0. Anna-Brecht weigert samen met Anouk en Kim de handdoek te werpen en ze blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf tot aan de 2de 6-6 in deze partij. Met een prachtige zitbal weet Anna-Brecht hun partuur aan het eerste bordje te helpen. Als in het daarop weer zeer bevochten verkaatste eerst Anna-Brecht het huzaren stukje weet te herhalen is de stand gelijk draaglijker want het verschil loopt terug naar de 5-2. Zij slagen er echter niet in om de partij volledig te doen kantelen want het is Sjanet die de finale veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-2 6-0.

Nynke Sybrandy – Marije van der Meer

De vraag resteert wie wordt de tegenstander voor partuur Ilse Tuinenga wordt het Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra of de formatie van Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het lijkt een gewoonte te worden deze dag want voor de zoveelste keer begint het eerste eerst met een 6-6 stand. Het is het perk van Wiljo en Marrit die de kaats weet te passeren en daarmee het eerste eerst weet binnen te halen. Het begin in deze partij is voor partuur Nynke want zij zelf weet vervolgens de voorsprong te verdubbelen als zij de kaats weet te behouden met haar opslag op de 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen door goed opslag werk van Marije zij weet met een zitbal op de 2-0 2-6 de spanning terug te doen keren. De strijd is er echter niet minder om want ook hier verschijnt met regelmaat als een klok een 6-6 zoals ook nu weer maar met een prachtige uithaal stuurt Wiljo de bal over de boven en pakt daarmee hun 3de eerst. Het krachtsverschil lijkt vervolgens te groot te zijn want met een zeer snel verkaatst eerst en een zitbal van Nynke op de 3-1 6-0 loopt het verschil verder en verder op. Met vervolgens 2 zitballen van Nynke en een retourslag tot in het perk van Wiljo pakken zij al weer een 6-0 voorsprong. Het is Marije die haar partuur in het eerst moet zien te houden maar wanneer de bal te veel gang mee krijgt en over het perk vliegt is de 5-1 voorsprong een feit. In het laatste te verkaatsen eerst is daar nog voor de 3de keer de 6-6 waarin beide formaties nog een keer alles uit de kast halen. De laatste twee punten worden verzilverd door Nynke zij weet de bal voor de kaats te keren op de 5-1 6-6 en daarmee gaan zij als 2de naar de finale in Winsum.

Derde prijs of niets

Voordat de finale in Winsum van start ging was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets tussen Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra en de formatie van Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het was een prachtige kaatsdag in Winsum waarin weer werd begonnen met de 6-6 aan de telegraaf als ditmaal Marije het vizier niet op scherp heeft staan en deze buiten het perk beland neemt partuur Anna-Brecht de leiding. Zij weet deze voorsprong met haar maten verder uit te bouwen door goed werk vanuit het achterperk door Kim als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 6-4. Marije, Klasine en Annelien halen alles uit de kast om het tij te doen keren maar in een zwaar bevochten eerst zien zij Anna-Brecht op de 2-0 6-6 weer een zitbal plaatsen en daarmee loopt het verschil op naar de 3-0.  Het blijft een mooie gevecht tussen deze beide formaties want de spanning keert terug als Marije voor haar partuur het eerste bordje weet te verzilveren door de bal voor de kaats te keren op de 3-0 6-6. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt het verschil vervolgens verder terug door een retourslag tot in het perk op de 3-1 0-6 van Marije. De formatie van Anna Brecht lijkt de grip volledig kwijt op de wedstrijd want door een prachtige zitbal van Annelien op de 3-2 4-6 is het evenwicht terug in de partij. De strijd is daarmee volledig los gebarsten en beide parturen halen alles uit de kast om de 3de prijs te kunnen bemachtigen. Met een zitbal op de 3-3 6-6 weet Annelien het tij in hun voordeel te kantelen en daarmee als eerste het 4de bordje aan de telegraaf te hangen. Net als in de andere partijen deze dag verscheen de 6-6 met regelmaat aan de telegraaf zoals ook weer in het 9 verkaatste eerst. Met een prachtige zitbal weet Anna-Brecht haar partuur weer langszij te brengen op de 4-4. Geen van beide parturen gaf de strijd op en ze bleven knokken voor elke 2 punten. Voor de 6de keer in deze strijd om de 3de prijs of niets diende de beslissing te vallen op de 6-6. Door goed werk van Klasine in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-4 6-6 en daarmee sleept zij als eerste voor haar partuur het 5de eerst uit het vuur. Anna-Brecht, Anouk en Kim moeten vervolgens het antwoord schuldig blijven waardoor de 3de prijs op de 4-5 0-6 gaat naar partuur Marije als ditmaal Anna-Brecht de bal buiten de perklijnen doet vallen.

Finale

De finale van deze vrije formatie wedstrijd op zondag 27 mei in Winsum onder leiding van de heer J. Sieperda ging tussen Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra en de formatie bestaande uit Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het beloofde een mooie finale te gaan worden. Nynke weet de wedstrijd open te breken als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen door de bal voor de kaats te keren op de 4-6. Ilse weet gelijk met haar maten de achtervolging in te zetten en de balans te herstellen als ditmaal Manon de bal over de boven slaat op de 0-1 6-2. De partij lijkt vervolgens te kantelen wanneer Ilse het perk van Wiljo en Marrit met lege handen achter laat op de 1-1 6-4 weet zij een zitbal te plaatsen. Het verschil loopt zelfs verder op als ditmaal Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-1 6-2. De strijd lijkt vervolgens op te leven en echt los te gaan barsten want voor de eerste keeer in deze finale diende er een bordje op de 6-6 te worden beslist. In een zwaar bevochten eerst weet Nynke de spanning terug te brengen als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat zowel Sjanet als Manon er niet in slaagt om deze goed te verwerken. De strijd is er niet minder om in deze finale want voor de 2de keer op rij is daar wederom de 6-6. Het is Ilse die een kaats mag verdedigen aan de opslag en als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat zij de kaats weet te behouden pakt zij voor haar partuur het 4de eerst en loopt het verschil op naar de 4-2. Nynke, Wiljo en Marrit slagen er niet in om een passend antwoord te vinden en zien door een passeerslag van de kaats van Manon het verschil oplopen via de 4-2 6-4 naar de 5-2. Nynke weigert met haar maten de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten. Met een prachtig zitbal op de 5-2 6-6 weet Nynke de spanning opnieuw terug te doen keren. Zij kan daar echter niet mee voorkomen dat de krans en de winst gaan naar partuur Ilse door goed werk van SJanet in het tussenspel. Zij staat op de goede plek in het tussenspel en weet de bal voor de kaats te keren. Kaatsvereniging Winsum stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar. Het is Ilse Tuinenga die tot koningin van deze wedstrijd wordt gekroond zij mag de wisselprijs een jaar mee naar huis nemen.

Uitslag Winsum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                         Berlikum

Sjanet Wijnia                                        Wommels

Manon Scheepstra                             Huizum

2e prijs:

Nynke Sybrandy                                  Huizum

Wiljo Sybrandy                                    Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                     Groningen

3e prijs:

Marije van der Meer                          Huizum

Klasine Huistra                                    Reduzum

Annelien Broersma                            Leeuwarden