Home Verslagen Harmke Siegersma: Koningin van de Goudenwilhelmina partij

Harmke Siegersma: Koningin van de Goudenwilhelmina partij

326
0

Onder prachtige warme weersomstandigheden was de dames hoofdklas op zaterdag 26 mei 2018 te gast bij V.v.V. “Menaam”. Zij organiseren deze dag de Gouden Wilhelminapartij tijdens de Menaemer Keatsdagen. Onder leiding van de heer H. van der Zee betraden in totaal 8 vrije formaties de mooi aangeklede arena om de degens te gaan kruisen om de fel begeerde kransen.

Marije van der Meer – Anne Monfils

Marije van der Meer stuurt als eerste om klokslag 11:00 de bal richting het perk. Zij vormt samen met Klasine Huistra en Annelien Broersma een vrije formatie partuur. Annelien komt deze dag niet in actie vanwege een bovenbeen blessure en haar plek werk ingenomen door Anne Monfils. Zij betraden als eerste de arena om het op te gaan nemen tegen het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het werd gelijk een prachtige strijd tussen deze beide formaties. Het is Louise die de partij weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. Beide parturen gaan goed uit de startblokken want de telegraaf keert al snel weer terug in de partij als Anne op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-2. De strijd barst gelijk daarna echt los want het volgende bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Tineke die haar partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij Klasine tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-1 6-6. Het blijft spannend in de verkaatste eersten want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 ditmaal weet Anne te profiteren en het eerst te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 1-2 6-6. Het lijkt er vervolgens op dat de Marije en haar maten de touwtjes in handen weten te nemen door een prachtige bovenslag van Anne vanuit het achterperk op de 2-2 6-2. Tineke probeert samen met Sandra en Louise de aansluiting te herstellen en blijft knokken voor elke 2 punten wat leid tot de volgende 6-6 aan de telegraaf. Met een prachtige zitbal weet Marije de voorsprong uit te bouwen naar de 4-2. De strijd is echter verre van gestreden want het belangrijke zevende eerst komt vervolgens in handen van de formatie van Tineke als zij zelf de bal tot in perk weet te retourneren op de 4-2 2-6. De telegraaf komt echter niet meer in balans want Marije weet samen met Klasine en Anne vervolgens als eerste de 5 eersten te bereiken als ditmaal Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 4-3 6-2. Er lijkt niets aan de hand voor de formatie van Marije van der Meer zij zijn een heel dicht bij de 2de lijst maar het is Louise die de spanning terug doet keren als zij de kaats weet te passeren op de 5-3 2-6. Het evenwicht keert zelfs volledig terug in de partij wanneer Tineke het perk van Klasine en Anne met lege handen achterlaat op de 5-4 2-6. Wie er naar de 2de omloop in Menaldum zal gaan wordt beslist in het laatste te verkaatsen bordje. De strijd blijft spannend tot de laatste slag want het wordt volle bak op de 5-5 6-6. Met een kaats in het tussenspel wordt er nog een keer geruild van opslag en is het perk van Klasine en Anne die de laatste punten weten te verzamelen door de kaats te passeren en daarmee gaan zij naar de 2de lijst.

Nelie Steenstra – Margriet Bakker

Nelie Steenstra betrad deze dag de arena samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Zij stonden op de eerste lijst tegenover Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Nynke Sinnema (vervangster van de geblesseerde Jennie Terpstra). Het begin van de partij is duidelijk voor Nelie en haar maten want het is Harmke die het bordje weet te verzilveren als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. Jildou weet met Martine en Nynke in het volgende eerst aan te klampen tot aan de 6-6 maar het is wederom Harmke die een eerst weet binnen te halen door ditmaal de kaats te passeren op de 1-0 6-6. Het verschil is daarmee al opgelopen naar een spel. De strijd is er niet minder om want ook hier voor de 2de keer op rij de 6-6 aan telegraaf. Nelie weet de voorsprong verder uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren. Eindelijk weet ook Jildou met Martine en Nynke iets terug te doen als zij hun eerste eerst in de partij weten binnen te halen op de 3-0 4-6. De kansen zijn er wel degelijk voor partuur Jildou maar zij zien voor de 3de keer een bordje op de 6-6 gaan naar de formatie van Nelie Steenstra die daarmee op een 4-1 voorsprong komt. De strijd is dan gestreden want Jildou slaagt er niet in om met haar maten een passend antwoord te vinden waardoor Nelie hun 5de eerst weet te verzilveren als zij de bal voor de kaats keert. Zij komen daarna ook niet meer in de problemen want het is Harmke die de winst en 2de lijst veilig steld door de kaats te passeren op de 5-1 6-4.

Nynke Sybrandy – Anna-Brecht Bruinsma

In de 3de partij van deze editie van de Gouden Wilhelmina Partij staat Nynke Sybrandy samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra tegenover Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want het eerste te verkaatsen eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Als Anna-Brecht de bal naar het perk mag sturen met haar opslag maar het vizier niet op scherp heeft staan en deze buiten plaatst komt het eerste eerst in handen van partuur Nynke. Ondanks hevig verzet in het 2de eerst weet Nynke voor haar partuur aan het langste eind te trekken als er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 1-0 6-4. Anna-Brecht, Anouk en Kim proberen de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Wiljo hun 3de eerst op rij weet binnen te halen door de bal voor de kaats te keren. Het blijft eenrichtingsverkeer op dat moment in de partij want met een prachtige uithaal weet Wiljo op de 3-0 6-0 de boven te vinden en hun 4de eerst aan de telegraaf weet te hangen . De strijd lijkt te zijn beslist als ditmaal Nynke de bal voor de kaats weet te keren op de 4-0 6-0. De strijd laait vervolgens weer even op als Anna-Brecht met haar maten grip op de partij lijkt te krijgen en bij weet te blijven in het eerst tot aan de 6-6. Door goed werk van Kim in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren en daarmee is daar hun eerste bordje aan de telegraaf. Het blijft een spannende strijd in de laatste te verkaatsen eersten want wederom verschijnt daar de 6-6 maar is het Anouk die de boven weet te vinden op de 5-1 6-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want Wiljo weet de winst veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-6.

Elly Hofman – Ilse Tuinenga

Als laatste kwam Elly Hofman in actie samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum. Zij moesten vol aan de bak want op weg naar de 2de lijst werd de hindernis gevormd door Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De start is voor partuur Elly zij weten als eerste een bordje binnen te halen als Marte er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-2. Het is Elly zelf die de voorsprong weet te verdubbelen als zij het perk van Sjanet en Manon met lege handen achter weet te laten op de 1-0 6-2. De strijd lijkt dan echt los te barsten want door 3x een bovenslag van Sjanet in het volgende te verkaatsen eerst weet Ilse vervolgens de kaats te behouden op de 2-0 0-6 en daarmee is de aansluiting een feit. Elly weet met Marte en Martzen de voorsprong vast te houden en zelfs weer uit te bouwen als zij de 2de kaats weten te passeren op de2-1 6-2. Beide formaties geven elkaar vanaf dat moment geen duimbreedte ruimte en blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6 maar als ditmaal Marte op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren en daarmee bouwt zij de voorsprong uit naar de 4-1. Ilse, Sjanet en Manon weigeren de handdoek te gooien en blijven knokken voor de punten. Zij weten langzaam maar zeker dichter en dichter bij te kruipen via de 4-2 en de 4-3 keert de spanning volledig terug in de partij. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Sjanet vervolgens de balans te herstellen met een prachtige boven slag op de 4-3 6-6. Het lijkt er vervolgens op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er waarschijnlijk met de winst vandoor zal gaan. Als de telegraaf de 4-4 6-4 bereikt en er een kaats in het tussenspel komt te liggen mag Ilse de bal naar het perk brengen als zij de bal te veel gang mee geeft en deze over het perk heen vliegt komt Elly met haar partuur weer aan de leiding en dit geven zij niet meer uit handen zij stellen de winst veilig en de 2de lijst door goed werk van Martzen zij weet de bal voor de kaats te keren op de 5-4 6-4.

Marije van der Meer – Nelie Steenstra

De 4 formaties die er in waren geslaagd om de 2de lijst in Menaam te bereiken gingen via onderlinge confrontaties bepalen wie er naar de finale zou gaan deze dag en wie de strijd om de 3de prijs of niets ging spelen. Marije van der Meer betrad als eerste de arena om het samen met Klasine Huistra en Anne Monfils (vervangster van Annelien Broersma deze dag) op te gaan nemen tegen Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. De vliegende start is er voor de formatie van Nelie als zij gelijk het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen op de 2-6. De formatie van Marije probeert gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen als weer het partuur van Nelie er in slaagt om een bordje te verzilveren op de0-1 4-6. Wat Marije, Klasine en Anne ook proberen zij slagen er maar niet in om het tij te doen keren want met een prachtige bovenslag op de 0-2 0-6 weet Margriet hun derde eerst al aan de telegraaf te hangen. Het krachtsverschil blijkt deze partij zeer groot te zijn want door goed opslag werk van Nelie zij weet Anne tot een kwaadslag te dwingen op de 0-3 0-6 en daarmee weet zij de voorsprong verder uit te bouwen. De strijd lijkt even op te laaien als ditmaal partuur Marije een bordje weet te verzilveren op de 0-4    6-0. De inhaalrace zal echter te laat komen wanneer Nelie het perk op de 1-4 2-6 met lege handen achterlaat en een zitbal weet te plaatsen. Marije probeert het wel degelijk met Klasine en Anne om als nog grip op de wedstrijd te krijgen maar moeten genoegen nemen met de strijd om de 3de prijs of niets. De formatie van Nelie weet als eerste in Menaldum de finale te bereiken door de winst veilig te stellen op de 1-5 2-6.

Nynke Sybrandy – Elly Hofman

De strijd om het andere plekje in de finale van deze editie van de Gouden Wilhelmina partij 2018 zou gaan tussen Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra en het partuur van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist met een prachtige passeerslag van het perk van Marte en Martzen komen zij op een 0-1 voorsprong. De telegraaf keert al snel weer terug in de balans wanneer ditmaal Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 0-1 6-0. Beide formatie lijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn deze dag maar het is Marrit die er in slaagt om hun partuur aan de leiding te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 6-2. De strijd is er niet minder om want voor de 2de  keer is daar de 6-6. Het bordje wordt voor de 2de keer op rij verzilverd door Marrit als zij ditmaal de bal over de boven laat vliegen op de 2-1 6-6. Elly probeert samen met Marte en Martzen het tij te keren maar zij zien het verschil verder oplopen wanneer Marrit die de opslag even heeft overgenomen van Nynke hun vierde eerst aan de telegraaf weet te hangen met een zitbal op de 3-1 6-4. In het daarop verkaatste eerst barst de strijd eindelijk los want Elly weet met Marte en Martzen een 6-0 achterstand weg te werken maar kunnen niet voorkomen dat Nynke de strijd in hun voordeel beslist met een zitbal op de 4-1 6-6. De spanning lijkt nog even terug te keren wanneer Marte hun 2de bordje weet te verzilveren op de 5-1 2-6. Het zal echter te laat komen want het 2de finale ticket komt in handen van partuur Nynke als zij de laatste  2 punten weten binnen te halen door de kaats te behouden op de 5-2 6-0.

Derde prijs of niets

Voor dat de finalisten de arena betraden om de strijd aan te gaan om de Gouden Wilhelmina en de fel begeerde kransen was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. De formatie van Marije van der Meer, Klasine Huistra en Anne Monfils nam het daarin op tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het eerste verkaatste bordje komt aan de zijde van Marije en haar maten te hangen als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 6-2. De voorsprong loopt al snel verder op wanneer Elly in het daarop verkaatste eerst het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-0 6-2. Ondanks verwoede pogingen om het tij te keren bleek het krachtsverschil deze dag in het voordeel van Marije, Klasine en Anne want zij bouwen vrolijk de voorsprong uit naar de 3-0 door goed opslag werk van Marije op de 2-0 6-4 weet zij voor de 2e keer een kaats te behouden. Het blijft een richtingsverkeer met het verschijnen van eersten aan de telegraaf want door goed werk van Anne in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-0 6-2 loopt het verschil op naar de 4 eersten. Eindelijk weet Elly met haar formatie een bordje te verzilveren op de 4-0 4-6 wanneer Marije er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen. De strijd lijkt vervolgens even op te bloeien als voor de 3de keer daar de 6-6 verschijnt. Door goed opslag werk van Elly zij weet Klasine tot een kwaadslag te dwingen op de 4-1 6-6. Zij kunnen met deze inhaalslag niet dichter bij komen want als de opgeslagen bal van Elly over het perk heen vliegt op de 4-2 6-2 lijkt de strijd als nog gestreden. Het partuur van Elly weigert echter de handdoek te werpen en verzilveren door goed keer werk van Elly in tussenspel voor de kaatst hun 3de eerst op de 5-2 2-6. De strijd is uiteindelijk ten einde als Klasine de boven weet te vinden op de 5-3 6-2. Zij stelt daarmee de winst veilig in Menaldum.

Finale

Nadat het Fries volkslied had geklonken uit de kelen van feestband de Suskes betraden de finalisten van deze editie van de Gouden Wilhelmina partij de arena. Aan de opslag was het Nelie Steenstra die voor haar partuur de ballen naar het perk bracht. Zij ging samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma de strijd aan met Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het perk van Wiljo en Marrit weet deze finale open te breken als zij de kaats weten te passeren op de 4-6. De strijd komt vervolgens gelijk op gang want voor de 1ste keer in deze finale dient het eerst te worden beslist op de 6-6. Met een prachtige bovenslag weet Harmke haar partuur langszij te loodsen. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe. Als Nelie het perk van Marte en Martzen met lege handen achter weet te laten op de 1-1 6-0 nemen zij de leiding over in deze finale. Beide formaties maken er een prachtige strijd van en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Marrit weet het evenwicht terug te doen keren in de telegraaf als zij op de juiste plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 0-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want in een zeer zwaar verkaatste eerst weet Margriet ditmaal toe te slaan en de bal over de boven te jagen op de 2-2 6-6. Nynke, Wiljo en Marrit blijven knokken voor alle punten aan de telegraaf wat resulteert in een bovenslag van Marrit op de 3-2 4-6. Het is voor de 3de keer dat de telegraaf in balans terug weet te keren. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het komt in handen van de formatie van Nelie zij staat op de goede plek in het tussenspel en slaagt er in om de bal voor de kaats te keren op de 3-3 6-2. Beide formaties blijven alles uit de kast halen en zo verschijnt er in deze mooie finale voor de 3de keer een 6-6 aan de telegraaf. Met een prachtige uithaal weet Margriet de bal richting de boven te sturen en als deze tussen de beide boven palen door vliegt komen zij op een 5-3 voorsprong. Het partuur van Nelie lijkt daarmee aardig op weg naar de prachtige kransen maar zien Nynke, Wiljo en Marrit terug komen tot aan de 5-4 als Marrit er in slaagt om de bal voor de kaats te keren. In het 10 verkaatste eerst in Menaem komt Nelie samen met Margriet en Harmke voor de eerste keer op een wedstrijdpunt maar zien in het zwaar bevochten eerst Marrit de bal tot in het perk retourneren op de 5-4 6-6 en daarmee komt dient het laatste te verkaatsen eerst de beslissing te gaan brengen wie gaat er met de kransen vandoor  op deze mooie zaterdag in Menaem bij de dames hoofdklas. Nadat de telegraaf op de 5-5 2-2 was aan beland neemt partuur Nelie de touwtjes in handen en weten de winst tijdens deze editie van de Gouden Wilhelminapartij veilig te stellen op de 5-5 6-2 door een passeerslag van Harmke. V.v.V. Menaem stelt ook elk jaar een koninginneprijs beschikbaar na overleg in de betreffende commissie werd Harmke gekroond tot koningin van de Menaemer Keatsdagen.

Uitslag Gouden Wilhelmina partij:

1e prijs:

Nelie Steenstra                                                      Minnertsga

Margriet Bakker                                                    Easterlittens

Harmke Siegersma                                               Berlikum

2e prijs:

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Wiljo Sybrandy                                                     Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                                      Groningen

3e prijs:

Marije van der Meer                                           Huizum

Klasine Huistra                                                      Reduzum

Anne Monfils                                                          Groningen