Home laatste nieuws KNKB: “Vanaf nu gaan we handhaven”

KNKB: “Vanaf nu gaan we handhaven”

243
0

Kaatsbond KNKB waarschuwt de rankingkaatsers er in een mail voor, dat regels met betrekking tot de wanten vanaf nu nageleefd moeten worden. Eind juni keurde de wantencommissie van de bond op één dag veertien wanten af, maar liet dat verder zonder gevolgen. Deze week volgde nog maar eens een waarschuwing. Het is gedaan met de coulance.

De veertien afgekeurde wanten waren allemaal te zwaar. Desondanks mocht ermee gekaatst worden op de hoofdklassepartij in Berltsum en de eerste klaswedstrijd in Itens. In totaal werd meer dan één op de vijf wanten afgekeurd. Allemaal waren ze voor aanvang van de eerste omloop zwaarder dan de toegestane 200 gram. In de week die volgde, ontvingen kaatsers een mail met uitleg: “(…) Voor de betalende bezoekers is het natuurlijk een strop als wij zoveel handschoenen moeten afkeuren. Je hebt jezelf het meeste te pakken als je handschoen te zwaar is, maar verder dus ook een vereniging, hun vrijwilligers en de betalende bezoekers. Zonder verengingen en hun vrijwilligers wordt er niet gekaatst.”


Deze week volgde een aanvullende mail. Daarin staat met zoveel woorden, dat kaatsers niet meer op coulance hoeven te rekenen: “Vanaf heden zullen de regels gehandhaafd worden.” De kaatsers mogen een weegschaal in de kleedkamer neerzetten, zodat ze de want voor de keuring zelf kunnen wegen. “Proefwegen via de werkgroep is niet toegestaan. De verantwoordelijkheid ligt bij de kaatser. De werkgroep is belast met de controle en handhaving.”

Mocht opnieuw geconstateerd worden, dat een want te zwaar is, dan blijft dat volgens de KNKB niet nogmaals zonder gevolgen. De kaatser moet dan óf met een tweede (wel goedgekeurde) want op het veld verschijnen óf met de blote hand kaatsen. Eventueel mag een goedgekeurde en geregistreerde want van een andere kaatser worden gebruikt. Toestemming om met een afgekeurde want het veld in te stappen, zoals in Berltsum en Itens wel gebeurde, krijgen de kaatsers in ieder geval niet nog eens. Scheidsrechters worden op de hoogte gebracht wanneer een want te zwaar is bevonden. Wie dan toch besluit met de afgekeurde want te kaatsen, kan rekenen op een rode kaart.

(kaatsnieuws.com)