Home laatste nieuws KNKB: “Hoopje op stipe fan bestjoerlik Fryslân”

KNKB: “Hoopje op stipe fan bestjoerlik Fryslân”

205
0

De KNKB is teleurgesteld nu steeds meer verenigingen het niet aandurven om een hoofdklassewedstrijd te organiseren. Dat zei KNKB-voorzitter Wigle Sinnema dinsdag tegen Omrop Fryslân.

“Corona is yn Fryslân marginaal oanwêzich en keatsen is in lytse sport,” aldus Sinnema. “Gemeenten hâlde miskien tefolle fêst oan protokollen. In soad frijwilligers komme dêr net út. Dy fiele druk fanút de oerheid.”

Op de AV legde de bond de beslissing over (en dus ook de gevolgen van) de organisatie van een kaatswedstrijd bij de verenigingen. Die lopen echter aan tegen te hoge kosten, te weinig inkomsten en soms ook tegen een onwillige overheid. De hoofdklassepartijen in Arum, Witmarsum, Minnertsga, Makkum, Kimswerd, Bitgum en Sexbierum-Pietersbierum gaan niet door. Ook de eerste klaswedstrijd in Ried is geschrapt. De KNKB stelde op diezelfde AV, dat verenigingen die wel willen organiseren zich kunnen melden en lijkt daarmee vooral een afwachtende houding aan te nemen en de bal letterlijk bij de afdelingen neer te leggen.

“We hoopje dat we foar elts wykein in feriening fine dy’t in sobere haadklassewedstryd organisearje wol,” zegt Sinnema. Die verenigingen kunnen zich bij de KNKB melden. “Wy hawwe Ried stipe, mar dy feriening kaam der net út mei de gemeente Waadhoeke. Ik hie hope dat bestjoerlik Fryslân ús stypje soe. Wy moatte allegear draaiboeken en skema’s ynleverje en net eltse feriening kin dat.”

Alleen de hoofdklassepartijen in Morra-Lioessens en Bolsward (komend weekeinde) en de Rengersdag in Leeuwarden (19 juli) lijken op dit moment een zekerheid.