Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 24,25 26 augustus

Kaatsen: De winnaars van 24,25 26 augustus

440
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Bitgum | Dames Hoofdklasse

1. Nynke Sybrandy | Margriet Bakker | Manon Scheepstra
2. Ilse Tuinenga | Anke Winkel | Aukje van Kuiken
3. Jildou Sweering | Lotte Delgrosso | Martzen Deinum
Bitgum | Heren Hoofdklasse afdeling
1. Minnertsga: Marten Bersgsma | Hylke Bruinsma | Hendrik Kootstra
2. Sexbierum: Johannes van der Veen | Pieter van der Schoot | Kees van der Schoot
3. Easterlittens: Stefan van der Meer | Pier Piersma | Erwin Zijlstra
Niawier | Schooljongens a klasse

1. Leon Wijning | Rink Rudmer Sterk
2. Johan Cnossen | Jan Johannes van der Kamp
Niawier | Schooljongens B klasse

1. Stijn Vincken | Matthijs Renema
2. Menno Johnson | Jaimy Koel
3. Thom Dijkstra | Edwin de Vries
Niawier | Schooljongens herkansing
1. Jildert Wijbenga  | André de Vries
2. Peter Dijkstra | Otte Algra
Bitgum | Heren hoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Makkum | Heren Eerste klasse

Foto: Jelle van der Veen
1. Jelle Attema | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
2. Johannes van der Veen | Sip Jaap Bos | Jan Jelle Jongsma
3. André van Dellen | Jouke Bosje | Pieter van der Schoot
3. Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta | Stefan van der Meer
Balk | Heren 50+
1.
2.
3.
Wommels | Dames hoofdklasse

1. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
2. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Aukje van Kuiken
3. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
Peins | Dames Eerste hoofdklasse

Foto: Lijkle Spijksma
1. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Rianne Hiemstra
2. Nelie Steenstra | Sigrid de Jong | Michelle Bruinsma
3. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Simona Kootstra
3. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso |  Jildou Felkers
Herkansing
1. Amarins de Groot | Mintje Meintema | Ineke van der Ploeg
2. Andrea Kroes | Aluca Bouma | Ymkje Yntema
Minnertsga | Jongens A klasse

1. Aizo Veltman | Thomas Dijkstra | Karel Monfils
2. Jesse Kroondijk | Gerrit Dijkstra | Dirk Henk Kuipers
Minnertsga | Jongens B klasse
1. Jelmer Dijkstra | Harold de Boer | Jan Johannes van der Kamp
2. Geert Siegersma | Germ Epema |  Jehannes Gerben Brinksma
3. Luka van der Weg | Rutger Torensma | Pascal Poelstra
Weidum | Meisjes del
 
1. Fiera de Vries | Marlies Bonnema | Marrit Meijer
2. Corrie Kroondijk | Marije Bodde | Baukje Heeringa
3. Rixt Wijnia | Inge Jansma | Ilse-Marije Hartman
Weidum | Meisjes del Herkansing
1. Naomi Wiersma | Rixt Fokkema | Nienke de Haan
2. Lobke Vlasbloem | Anne Rixt Iedema | Chantal de Witte
Goënga | Schoolmeisjes A klasse

1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Senne Idsardi
2. Iris Oosterbaan | Rixt Blanke
Goënga | Schoolmeisjes B klasse

1. Eline van Dijkhuizen | Geertje Bijlsma
2. Alberdine Groen | Romy Postma
3. Marije Hiemstra | Marsha Broersma
Herkansing
1. Moniek Lootsma | Nadya Rinske Moufakkir
2. Judith Cuperus | Femke Alberda
Ysbrechtum | Pupillenjongens del
1. Jurre Reitsma | Enrico Post
2. Jaimy Koel | Hjalmar Dijkstra
3. Jardo Sterkenburg | Karst Hoekstra
Herkansing
1. Milan van der Weg | Arjen Bauke Hofstra
2. Rindert Zijlstra | Thijs Lanting
Easterein | Pupillenmeisjes A klasse
 
1. Elske van Straten | Sophie Kroondijk
2. Jelly Hiemstra | Lisanne Scharringa
Easterein | Pupillenmeisjes B klasse
1. Brecht Renema | Lenthe Groen
2. Emma Kumbangsila | Fenna Hoekstra
3. Ineke de Vries | Rianna Poelstra
Herkansing
1. Hester Torensma | Martsen van der Goot
2. Nina-Claire Wijning | Willianke Sipma
Berltsum | Welpenjongens

1. Lieuwe van der Kamp | Allart van der Meer
2. Jort de Kroon | Melle Talsma
3. Jelmar de Vries | Sijtse Kloosterman
Herkansing
1. Dennis Bida | Siete Wassenaar
2. Frans Oosterbaan | Pieter Harke Miedema
Berltsum | Welpenmeisjes

1. Manouk Scharringa | Lisan Kaper
2. Linda van der Meer | Silke Hofstra
Herkansing
1. Jeldou Koopmans | Karina Mollema