Home laatste nieuws Dames: Wie kaatst met wie in 2019?

Dames: Wie kaatst met wie in 2019?

197
0

Het partuur van Puur Passie blijft ook in 2019 ongewijzigd.  Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra kaatsen ook volgend jaar wie samen. Maar wie kaatsen verder met elkaar? Tips? Kaatsnieuws@gmail.com

Ilse Tuinenga Sjanet Wijnia Manon Scheepstra
Anna-Brecht Bruinsma Jeska Terpstra Martzen Deinum
Elly Hofman Klasine Huistra Annelien Broersma
Wybrig Bakker Hiske Zeinstra Melissa Rianne Hiemstra
Nynke Sybrandy Imke van der Leest Marrit Zeinstra
Vorig artikelInitiatiefnemer Frouljus PC Jan Suierveld stopt
Volgend artikelKaatsen: De winnaars van 24,25 26 augustus