Home laatste nieuws Kaatsen | De uitslagen van zondag 14 mei

Kaatsen | De uitslagen van zondag 14 mei

2311
0

De dag waarop er gekaatst werd om de bekende Gouden Willems door de Heren Hoofdklasse in Menaam. De heren eerste klasse stonden in Grou op het veld en de dames Hoofdklasse gingen naar Goënga. En verder natuurlijk heel veel wedstrijden voor de jeugd.

Menaam | Heren Hoofdklasse
1.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Kevin Jordi Hiemstra
2.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
Goënga | Dames Hoofdklassse
1.Ilse Tuinenga | Anne Monfils | Jennie Terpstra
2.Annelien Broersma | Corrie Kroondijk | Marrit Zeinstra
Goënga | Dames Eerste Klasse
1.Moniek Lootsma | Elly Hofman | Fiera de Vries
2.Iris Veltman | Rixt Fokkema | Ineke van der Ploeg
Grou | Heren Eerste klasse
1.Gerard de Vries | Marten Leijenaar | Stefan van der Meer 
2.Redmer Zaagemans | Kees van der Schoot | Laas Pieter van Straten
3.Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
Marsum | Jongens
1.Hidde Reitsma | Jelmer Foppe Drijfhout | Jurre Reitsma
2.Iwan Hiddinga | Martijn Mossel | Sjouke Beimers
3.Jens Kooistra | Jan Bandstra | Rick Peperkamp
3.Jan Yntema | Karst Hoekstra | Brent Jesse van Beem
herkansing
1.Wiebe van Wier | Lars Tijssen | Hjalmar Dijkstra
2.Jorrit Palma | Meindert-Jan Zijlstra | Harmen-Jacob Postma
Exmorra | Meisjes A Klasse
1.Eline van Dijkhuizen | Noëlle Hiddinga | Maud Hellinga
2.Ilse Marije van Beem | Yannah Palma | Inge Blanke
Exmorra | Meisjes B klasse
1.Dido Iedema | Mare Dijkstra | Geertje van der Weide
2.Nina Claire Wijning | Fiannah Dijkstra | Anna Mutsaers
3.Riki Koops | Maud van der Veen | Rikst Baarda
Herkansing
1.Ymke van der Brug | Rigt van der Velde | Stientje Geertsma
2.Marit Feenstra | Sophie Kroondijk | Lyanne Wiedijk
Jubbega | Schooljongens A klasse
1.Jort de Kroon | Laas van Dalfsen
2.Stijn Feenstra | Bauke Jetze Kalsbeek
3. Rudmer Faber | Jurre Dijkstra
Jubbega | schooljongens B klasse
1.Allart van der Meer | Ryan Wieggers
2.Niek Dijkstra | Sijtse Kloosterman
3.Stijn de Haas | Jetse Miedema
Herkansing
1.Ale Reitsma | Harmen Faber
2.Sietse Jellema | Joachim Schaaf 
Bolsward | Schoolmeisjes A klasse
1.Hendrika Stegenga | Manouk Scharringa
2.Tessa Westra | Rikst Grijpstra
3.Wieke Schaap | Minke Tjalsma
Bolsward | Schoolmeisjes B klasse
1.Ilse van der Galiën | Amber Goedbloed
2.Maren de Vries | Rianne Osinga
3.Jildou Sterk | Sam van der Marel
3.Rens Bos | Michelle Sijtsma
Herkansing
1.Marit Stegenga | Klaske Gaastra
Stiens | Pupillenjongens A klasse
1.Jorrit Kroondijk | Frank de Kroon
2.Hilwert Kuiper | Sigert Bouma
Stiens | Pupillenjongens B klasse
1.Luuk Seerden | Roan van Swinden Koopmans
2.Meint van der Zwaag | Sybren van der Zwaag
3.Goffe Jensma | Lars Haarsma
Herkansing
1.Pieter Meindersma | Nick Lousma
2.Daniël de Boer | Melle Talsma (Hilaard)
Stiens | Pupillenmeisje A klasse
1.Jeline Bosch | Fenna Koster
2.Anna Miedema | Yellina Tilma
Stiens | Pupillenmeisjes B klasse
1.Alieke de Jong | Lyset Westra
2.Sietske Marije Westra | Tessa Wouda
3.Richt de Vries | Marit Visser
3.Albertien Hettinga en Anne Lynn Keegstra
Herkansing
1.Froukje Anita Lei | Lisa Hornstra
2.Doutzen Wijtsma | Naomi Ykema
Weidum | Welpenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Jaring Jan Postma
2.Jasper Tjepkema | Danny Haarsma
3.Bas Haaksma | Redmer Porte
Herkansing
1.Daan Wobbes | Jelke Sijbesma
Weidum | Welpenmeisjes A klasse
1.Mette Tilma | Amy Hendrika Giliam
2.Liv Koops | Marit Dijkstra
Herkansing
1.Anouk Groen | Froukje Patricia Blanke