De hoofdklasse heeft er weer drie nieuwe winnaars bij

1586
0

Wie aan het begin van het seizoen had voorspeld, dat na de Bangmapartij de opslagers Menno van Zwieten Corné Tuinenga en Johannes van der Veen op de hoofdklasse met de kransen naar huis zouden gaan, was waarschijnlijk niet helemaal serieus genomen. Toch is dat precies wat er gebeurde.

Zaterdag pakte Corné Tuinenga in Easterlittens zijn eerste krans op de hoofdklasse. Op zondag in Menaam, op de Gouden Willempartij zonder Gouden Willems (te duur), gingen Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra er met de eerste prijs vandoor. Voor alle drie winnaars was het de eerste krans op een vrije formatiepartij op hoofdklasseniveau. In de finale was het trio te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra: 5-4 en 6-6.

Het derde geld was voor Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert-Pieter Tolsma. Zij verloren in de halve finale van de latere winnaars: 5-5 en 6-2.