6 februari 2023

Pieter van der Schoot pakt tweede klaverblaadje

Pieter van der Schoot uit Sexbierum heeft vandaag zijn tweede blaadje van het klavertje vier gewonnen. De Sexbierumer won met zijn maten Durk Ennema en Joran Gerbranda de Jong Nederland in Wier van Franeker, de winnaars van vorig jaar. Het werd 5-0 6-2.

Pieter won in 2011 met broer Kees van der Schoot en Johannes van der Veen de Freule. Sexbierum-Pietersbierum werd dit jaar tweede op de Bond. De 21-jarige kaatser moet de PC en de Bond nog winnen om het Klavertje vier te halen.

1e prijs : Sexbierum-Pietersbierum: Durk Ennema, Pieter van der Schoot, Joran Gerbranda

2e prijs: Franeker: Djurre Seerden, Allard Hoekstra, Marco de Groot

3e prijs: Easterein: Bote Jellema, Rémon Tie Bouma, Doede Rients Okkema

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter