Home live LIVE | Jong Feintepartij 2019: De uitslagen (gesloten)

LIVE | Jong Feintepartij 2019: De uitslagen (gesloten)

261
0

In Easterein wordt woensdag de vijftiende editie van de Jong Feintepartij verkaatst (foto: KF Easterein). Er staan 29 parturen op de eerste lijst. In 2018 won Berltsum. De uitslagen van 2019 lees je hier.

  1e omloop      
1. Exmorra 1-5 | 4-6 2. Mantgum
         
3. Minnertsga 3-5 | 6-6 4. Sexbierum
         
5. Reduzum 4-5 | 0-6 6. Hommerts 1
         
7. Jelsum 2 5-4 | 6-6 8. Arum
         
9. Baard 2-5 | 2-6 10. Franeker
         
11. Easterein 4-5 |2-6 12. Gaast
         
13. Hommerts 2 2-5 | 2-6 14. Berltsum 1
         
15. Morra 5-5 | 6-0 16. Jelsum 1
         
17. Dronryp 1 5-1 | 6-2 18. Spannum
         
19. Bolsward 5-1 | 6-4 20. Kimswerd
         
21. Menaam 5-5 | 6-4 22. Bitgum
         
23. Winsum 2 1-5 | 4-6 24. Winsum 1
         
25. Wommels 3-5 | 6-6 26. Berltsum 2
         
27. Hijum 5-1 | 6-6 28. Balk
         
29. Dronryp 2      
         
  2e Omloop      
29. Dronryp 2 1-5 | 4-6 2. Mantgum
         
4. Sexbierum 5-4 | 6-6 6. Hommerts 1
         
7. Jelsum 2 4-5 | 4-6 10. Franeker
         
12. Gaast 5-5 -8-6 14. Berltsum 1
         
15. Morra 5-2 | 6-0 17. Dronryp 1
         
19. Bolsward 5-3 | 6-4 21. Menaam
         
24. Winsum 1 5-3 | 6-2 26. Berltsum 2
         
27.  Hijum      
         
  3e Omloop      
         
27. Hijum 5-4 | 6-2 2. Mantgum
         
4. Sexbierum 4-5 | 6-6 10. Franeker
         
12. Gaast 2-5 |0-6 15. Morra
         
19. Bolsward 4-5 | 2-6 24. Winsum 1
  1/2 Finale      
27. Hijum 5-3 | 6-6 10. Franeker
         
15. Morra 2-5 | 4-6 24. Winsum 1
         
  Finale      
27.  Hijum 5-3 | 6-6 24. Winsum