Home laatste nieuws Hijum/Finkum wint Jong Feintepartij

Hijum/Finkum wint Jong Feintepartij

442
0

Hijum/Finkum heeft woensdag de vijftiende editie van de Jong Feintepartij in Easterein gewonnen. Eerder dit jaar wonnen dezelfde kaatsers (Giancarlo Teitsma, Hielke Beijering en Laas Pieter van Straten) al de Jong Nederland.

In een zeer warm Easterein won Hijum/Finkum in de finale van Winsum (Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma): 5-3 en 6-6. Daarmee voorkwamen Teitsma, Beijering en Van Straten dat het noch écht spannend werd. Zij kwamen in de finale met 5-1 voor, maar zakten daarna toch iets weg. Van Straten kreeg last van kramp en Winsum kaatste zich bijna terug in de wedstrijd.

Derde plaatsen waren er voor Franeker en Morra. Berltsum 1, bij de Jong Nederland nog finalist, verloor nu in de tweede omloop van Gaast. Net als bij de Jong Nederland gebeurde dat overigens met alles oan’e hang. Berltsum won vorig jaar nog in Easterein.

Hijum/Finkum won eerder op de dag van Balk (eerste omloop), Mantgum (derde omloop) en Franeker (halve finale). In de tweede omloop had het een staand nummer. Winsum was in de eerste omloop te sterk voor de dorpsgenoten van Winsum 2. Daarna won het ook van Berltsum 2 (tweede omloop), Morra (derde omloop) en Morra (halve finale). Voor de halve finale haakte Auke Boomsma (Morra) af omdat hij door de warmte bezweek. Hij moest overgeven. Daarna voelde hij zich beter, maar keerde niet terug op het veld. De omstandigheden waren zwaar. Hielke Beijering (Hijum/Finkum): “Op in skaal fan 1 oant 10 in 10. Dizze woene wy hiel graach winne. Ferliene jier ferlearen wy de de finale.”

KF Easterein had er alles aan gedaan om deelnemers en toeschouwers tegen de warmte te wapenen. Aan het veld stonden emmers met water voor de kaatsers. Voor het publiek boden tenten extra schaduw en was er een tappunt voor water.

(tekst: kaatsnieuws.com / foto’s: KF Easterein)

 

  1e omloop      
1. Exmorra 1-5 | 4-6 2. Mantgum
         
3. Minnertsga 3-5 | 6-6 4. Sexbierum
         
5. Reduzum 4-5 | 0-6 6. Hommerts 1
         
7. Jelsum 2 5-4 | 6-6 8. Arum
         
9. Baard 2-5 | 2-6 10. Franeker
         
11. Easterein 4-5 |2-6 12. Gaast
         
13. Hommerts 2 2-5 | 2-6 14. Berltsum 1
         
15. Morra 5-5 | 6-0 16. Jelsum 1
         
17. Dronryp 1 5-1 | 6-2 18. Spannum
         
19. Bolsward 5-1 | 6-4 20. Kimswerd
         
21. Menaam 5-5 | 6-4 22. Bitgum
         
23. Winsum 2 1-5 | 4-6 24. Winsum 1
         
25. Wommels 3-5 | 6-6 26. Berltsum 2
         
27. Hijum 5-1 | 6-6 28. Balk
         
29. Dronryp 2      
         
  2e Omloop      
29. Dronryp 2 1-5 | 4-6 2. Mantgum
         
4. Sexbierum 5-4 | 6-6 6. Hommerts 1
         
7. Jelsum 2 4-5 | 4-6 10. Franeker
         
12. Gaast 5-5 -8-6 14. Berltsum 1
         
15. Morra 5-2 | 6-0 17. Dronryp 1
         
19. Bolsward 5-3 | 6-4 21. Menaam
         
24. Winsum 1 5-3 | 6-2 26. Berltsum 2
         
27.  Hijum      
         
  3e Omloop      
         
27. Hijum 5-4 | 6-2 2. Mantgum
         
4. Sexbierum 4-5 | 6-6 10. Franeker
         
12. Gaast 2-5 |0-6 15. Morra
         
19. Bolsward 4-5 | 2-6 24. Winsum 1
         
  1/2 Finale      
27. Hijum 5-3 | 6-6 10. Franeker
         
15. Morra 2-5 | 4-6 24. Winsum 1
         
  Finale      
27.  Hijum 5-3 | 6-6 24. Winsum