Home laatste nieuws De winnaars van 15 en 16 augustus 2020

De winnaars van 15 en 16 augustus 2020

265
0

Het coronavirus grijpt weer om zich heen, met name in het noorden van de provincie. Toch werd er in veel plaatsen gekaatst. We zetten de winnaars voor je op een rijtje.

  Wommels | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Jennie Terpstra
   
  Workum | Meisjes A (DEL)
1. Noa Elzinga | Foke Jil Bakker | Anke Wassenaar
2. Ilse Zwaagstra | Anna Dieuwke Dijkstra | Senne Idsardi
   
  Workum | Meisjes B (DEL)
1. Julia Marthine Rienks | Janneke Postumus | Marrit Wielenga
2. Jessie Rekker | Eline van Dijkhuizen |Bente Miedema
   
  Poppenwier | Schoolmeisjes A (DEL)
1. Elske van Straten | Isabella Sijtsma
2. Gerbrich Koster | Ilse Kooistra
   
  Poppenwier | Schoolmeisjes B (DEL)
1. Lolkje de Jong | Linda van der Meer
2. Marrit de Groot | Martsen van der Goot
3. Nina Claire Wijning | Brecht Renema
   
  Herkansing
1. Noëlle Hiddinga | Lisan Kaper
   
  Reahûs/Turns | Pupillenjongens A (DEL)
1. Lieuwe van der Kamp | Frans Oosterbaan
2. Ruurd Oosterbaan | Pieter Miedema
   
  Reahûs/Turns | Pupillenjongens B (DEL)
1. Allon Elzinga | Jurre Dijkstra
2. Mark Reitsma | Rimar van der Schaaf
3. Ryan Wieggers | Rick van der Weerdt
3. Jelmer de Vries | Marten Jan Koree
   
  Herkansing
1. Julian Klok | Jelte Bruinsma
2. Dennis Bida | Wiebren Tamminga
   
  Britsum | Welpenjongens A (DEL)
1. Roan Luimstra | Jorrit Kroondijk
2. Thomas Zeinstra | Frank de Kroon
   
  Britsum | Welpenjongen B (DEL)
1. Rimar Kaper | Jesse Moos
2. Jelle Rosier | Auke Pieter Kalsbeek
   
  Franeker | Heren 50+ A (DEL)
1. Peter Dijkstra | Jacob Kamstra | Jan Fokke Mulder
2. Johan Hiemstra | Egbert Bootsma | Piet Zondervan
3. Hilbrand Smid | Bertus Bootsma | Ludwig Seerden
   
  Franeker | Heren 50+ B (DEL)
1. Roel Sijbesma | Eddie Sjollema | Jan de Boer
2. Ale Mosselman | Bauke Posthuma | Henk Mulder
3. Age van der Goot | Klaas Kramer | Sikke Koster
3. Jacob van der Pol | Peter Schat | Anne Siderius
   
  Herkansing
1. Sipke Hiemstra | Jan Buitenga | Douwe Leijenaar
2. Eddy van der Leij | Henk Porte | Maikel Versnel
   
  Reduzum | Heren Hoofdklasse
1. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar 
2. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
   
  Vrouwenparochie | Heren eerste klasse
1. Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elsinga
2. Patrick van Dellen | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
3. Steven Koster | Thomas Dijkstra | Jorn Lars van Beem
3. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
   
  Makkum | Dames eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2. Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga
3. Anke Wassenaar | Marsha Broersma | Gerde Lycklama à Nijeholt
3. Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
   
  Herkansing
1. Marije Bodde | Iris Oosterbaan | Anna-Dieuwke Dijkstra
2. Lieke van Loon| Nicole Hempenius | Miranda Scheffer
   
  Sint Annaparochie | Schooljongens A klasse
1. Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper
2. Nick van der Walt | Pieter Siebe Cuperus
   
  Sint Annaparochie | Schooljongens B klasse
1. Jurre Reitsma | Rindert Zijlstra
2. Tjitte Reitsma | Jordi Stoker
3. Melle Talsma | Enrico Post
3. Daan Kooistra | Sybolt Hofman
   
  Herkansing
1. Brent Jesse van Beem | Tymen Bijlsma
2. Jelte Meesters | Frans Oosterbaan
   
  Dronryp | Pupillenmeisjes A klasse
1. Noëlle Hiddinga | Wieke Schaap
2. Manouk Scharringa | Linda van der Meer
   
  Dronryp | Pupillenmeisjes B klasse
1. Lisan Kaper | Fenna Cuperus
2. Lieke Tuinier | Froukje Westgeest
3. Minke Tjalsma | Jildou Sterk
3. Inez Bakker | Marrit Steigenga
   
  Herkansing
1. Rianne van der Walt | Michelle Gerjanne Sijtsma
2. Tessa Westra | Sophie Koops
   
  Dronryp | Welpenmeisjes
1. Iris Verhoeven | Anna Miedema
2. Aisha Mahmoud | Marit Visser