Home Verslagen Groningen wint Jong Famme partij

Groningen wint Jong Famme partij

269
0

Onder prachtige weersomstandigheden reisden de dames op zaterdag 30 juni 2018 af naar Mantgum. Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseerde voor de 15e keer de Jong Famme Partij op sportcomplex “De Wjukken”in Mantgum.

Op deze dag vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is deze dag dag gericht op de Jong Famme in Mantgum. In 2003 organiseerde K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij voor de eerste maal. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB. Speciaal voor deze wedstrijd zijn er door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal beschikbaar. De Jong  Famme maakt deel uit van de Wimpel van 4 bij de dames.

Wimpels

Er zijn 3 dames die de 4 Wimpels de nieuwe prijs bij de dames hebben weten te bemachtigen Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser en als derde kwam Aukje van Kuiken daar in 2012. Om de 4 Wimpels te kunnen bemachtigen dient men vier belangrijkste wedstrijden bij de dames te hebben gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De ‘4 Wimpels’ is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren. Sinds 2016 is Manon Scheepstra de beschermvrouw van de Jong Famme Partij. Zij heeft de Jong Famme Partij vijf maal gewonnen en wordt ook wel de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij genoemd. Het is een speciale dag waarin ook veel zussen en famlieleden met elkaar in actie komen Marije en Jildou Sweering, Inge en Jeanette Jansma, Anna en Simona Kootstra, Roelie en Corrie Kroondijk, Trea en Ineke van der Ploeg en Wommels 1 en 2 bestaat volledig uit zussen van elkaar Sjanet en Rixt Wijnia, Martzen en Elske Deinum en Anna Brecht en Hester Bruinsma, Wybrig en Foke Jil Bakker. Niemand ging deze dag met lege handen naar huis de vereniging had voor alle deelneemsters een kleine attentie

Jacob Klaver

Kaatsvereniging Jacob Klaver had alles registers open getrokken om er een fantastische dag van te maken. De arena was prachtig aangekleed met sponsor borden en kleden er om heen. Oud winnaressen van de Jong Fammen partij waren ook allemaal uitgenodigd. Onder leiding van mevrouw A. B. Kooistra gingen er op deze jubileum editie, de 15e Jong Famme Partij in totaal 20 afdelingen met elkaar “De striid aan om de gouden Klaver”. Voordat de eerste ballen om klokslag 10:00 naar de perken werden gestuurd door de dames was er een prachtige opening met de Drumline van “De Sternse Slotlanders” uit Franeker. Zij gaven een geweldig optreden. Traditiegetrouw worden ook alle afdelingsparturen van te voren op de foto gezet. Popke van der Zee een van de mede oprichters van deze mooie partij fungeerde deze speciale editie weer als wedstrijd leider. Het werd een prachtige jubileumpartij met de vlag in de toren en prachtige strijd tussen de afdelingen waarin veel eersten op de 6-6 beslist werden. Er was deze dag gekozen voor een veld met 4 perken en dat leidde tot veel mensen om de lijnen kortom voor deze 15de editie een goede keuze.

Folsgare – Dronryp 2

Marije Sweering beet samen met Marit Folkertsma en Jildou Sweering voor Yn’e Lijte uit Folsgare het spits af en zij kwamen in actie tegen kaatsvereniging V.v.V Sjirk de Wal 2 uit Dronrijp bestaande uit Inge Jansma, Julia Marthine Rienks en Mintje Meintema. Het werd een prachtige strijd tussen deze twee parturen want zij gaven elkaar geen duimbreedte ruimte en bleven de eersten om en om binnen halen en vele werden er beslist op de 6-6. Inge en haar maten weten de partij te openen als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen maar het evenwicht keert al weer snel terug in de wedstrijd op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen in het binnen halen van de eersten want zij blijven beide knokken voor de punten. Via de 2-2 bereikt de telegraaf de 3-3 en nadert men het zevende eerst wat nog wel eens voor een doorbraak wil zorgen. Het lijkt in dit geval in het voordeel van Folsgare uit te pakken als zij het bordje weten te bemachtigen en daarna een gaatje weten te slaan via de 4-3 naar de 5-3. Zij lijken daarmee op weg naar de 2de lijst maar Inge denkt daar samen met Julia Marthine en Mintje anders over en zij weigeren de handdoek te werpen en knokken zich eerst voor eerst terug in de partij via de 5-4 komt de telegraaf zelfs weer in balans op de 5-5 en moet het laatste eerst de beslissing gaan brengen en is het als nog de formatie van Inge die de winst veilig weet te stellen op de 5-5 2-6.

Makkum – Witmarsum

De afdeling Makkum werd deze dag vertegenwoordigd door Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra en mochten het op de eerste lijst opnemen tegen kaatsvereniging Pim Mulier uit Witmarsum met Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen en Anneke Smid. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte en ze verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1 vanaf dat moment weet Anouk met haar maten het heft in handen te nemen en als eerste het 2de eerst te bereiken. De formatie van Sjoukje probeert gelijk de aansluiting te herstellen maar zij zien de achterstand eerst voor eerst oplopen via de 3-1 naar de 4-1. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn ondanks verwoede pogingen van Witmarsum om het tij te doen keren. Makkum komt niet echt meer in de problemen en weten de winst veilig te stellen op de 5-1 6-2 als Kim er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren.

Marsum – Minnertsga

Serena Hovenga betreedt vervolgens samen met Lotte Delgrosso en Marije Hellinga voor kaatsvereniging Foarut uit Marsum de arena om de strijd aan te gaan met de afdeling Minnertsga gevormd door Anna Kootstra, Anke Wassenaar en Simona Kootstra. Het werd een prachtige strijd tussen deze 2 formaties waarin alles uit de kast werd gehaald om naar de 2de omloop te gaan in Mantgum.  Ze gaven elkaar niets toe aan het begin van de partij en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen via de 1-1 naar de 2-2. Geen van beide slaagt er op dat moment in om definitief af stand te nemen even lijkt Anna met Anke en Simona de touwtjes in handen te nemen als zij als eerst het 3de eerst weten te bereiken maar zij slagen er niet in om dit vast te houden waardoor voor de 3de keer op rij de telegraaf weer in evenwicht terug keert op de 3-3. Serena, Lotte en Marije weten vervolgens het zwaar bevochten zevende eerst naar zich toe te trekken wat gelijk het breekpunt is in deze partij want Anna heeft er samen met Anke en Simona geen passend antwoord en moeten de handdoek werpen op de 5-3 6-4 waardoor Marsum naar de 2de lijst gaat.

Winsum – Sexbierum

De afdeling Winsum met Marlies Bonnema, Anna Rob en Fenna Kramer staan op de eerste lijst tegen over De Twa Doarpen/DIOS uit Sexbierum/Pieterbierum met in de gelederen Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot. Het eerste bordje aan de telegraaf komt hier in handen van Anna en haar maten en zij weten al snel daarna de voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Marlies slaagt er met Anna en Fenna niet in om een passend antwoord te vinden en zien het verschil verder oplopen naar de 0-4. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn en het is Anna Ennema zelf die hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-5 4-6.

Stiens – Reduzum

Kaatvereniging de Boer uit Stiens werd deze mooie zaterdag vertegenwoordigd door Jannica van der Ploeg, Esmee de Groot en Marsha Broersma en zij kwamen in actie tegen kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum met Albertine Brinksma, Anne-Baukje Bloem en Baukje Heeringa. Nadat beide formaties een bordje hadden weten te bemachtigen slaagt Jannica er met haar maten in om een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. De formatie Albertine probeert gelijk de aansluiting te herstellen maar elke keer dat zij een bordje dichterbij kwamen wisten zij de stand niet in balans te brengen waardoor het verschil van de 2 eersten de gehele partij in stand bleef via de 4-2 naar de 5-3. Het was weer een prachtige strijd die Stiens in hun voordeel weet te beslissen als Marsha de boven weet te vinden op de 5-3 6-4.

Easterein – Ried

De afdeling Easterein met Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Corrie Kroondijk betrad vervolgens de arena tegen V.v.V Klaas Mug uit Ried gevormd door Joanne Elise Broeders en Ineke en Trea van der Ploeg. Het werd een mooie strijd waarin regelmatig de 6-6 aan de telegraaf verscheen maar nadat de telegraaf de 1-1 had weten te bereiken weet Joanne met haar maten elke keer op de juiste momenten toe te slaan en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Wat Roelie, Jeska en Corrie ook probeerden niets leek te lukken deze dag en zij zien het verschil dan ook verder oplopen naar de 1-4. Als de formatie van Joanne Elise als eerste het 5de eerst weet te bereiken is de strijd gestreden ondanks het zwaar bevochten laatste eerst. Als Joanne Elise met een prachtige zitbal het perk van Jeska en Corrie met lege handen achter laat op de 1-5 6-6 gaat Ried naar de 2de lijst.

Dronryp 1 – Grou

De formatie van V.v.V. Sjirk de Wal 1 uit Dronrijp is een van de kanshebbende formaties van deze dag zij hebben al een paar keer in de finale gestaan van de Jong Famme met in de gelederen Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Zij staan in hun eerste partij van de dag tegenover It Wetterlân uit Grou met Marije Bodde, Ymkje Yntema en Aluca Bouma. Beide parturen gaan goed van start en maken er een mooie strijd van en verdelen de bordje gelijkmatig tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Jeanette met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor hun partuur maar Grou zet met succes de achtervolging in en weten eerst voor eerst van de achterstand in te lopen via de 3-2 komen zij weer langszij op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in deze blijkt het breekpunt te gaan worden als Marije dit samen met Ymkje en Aluca weten binnen te halen. Jeanette en haar maten lijken de grip volledig kwijt te zijn op de wedstrijd en zien vervolgens ook het 5de eerst gaan naar Grou wat daarmee een 3-1 achterstand weet om te buigen in een 3-5 voorsprong. Zij slagen er niet in om op dat moment de winst veilig te stellen waardoor de spanning weer oplopen in de partij als het verschil terug loopt naar de 4-5. Jeanette, Anouk en Elly slagen er echter niet meer in om het 5de eerst te bereiken waardoor de eerste verrassing van de dag compleet is Grou wint de partij met 4-5 4-6 als zij de kaats weten te passeren.

Jirnsum – Wommels 2

Een van de spannendste partijen op de eerste lijst van deze 15de Jong Fammen partij in Mantgum is de strijd tussen Jirnsum met Foke Jil en Wybrig Bakker en de formatie van Wommels 2 met Elske Deinum, Rixt Wijnia en Hester Bruinsma. De vliegende start was er voor Foke Jil en Wybrig zij laten er geen gras over groeien en daar lijkt de formatie van Wommels geen antwoord op te kunnen vinden want zij zien ondanks verwoede pogingen het eerste en tweede verkaatste eerst op rij naar Jirnsum gaan. De strijd is er niet minder om beide formaties halen alles uit de kast maar het zijn Foke Jil en Wybrig die op het juiste moment weten toe te slaan en uit weten te lopen naar de 3-0. Er lijkt dus niets aan de hand maar langzaam maar zeker krijgt de formatie van Elske, Rixt en Hester grip op de wedstrijd en weten vervolgens een bordje te bemachtigen. Langzaam maar zeker keert de spanning terug als het verschil aan de telegraaf kleiner en kleiner wordt via de 3-2 keert de balans terug in de wedstrijd op de 3-3. Vanaf dat moment ontbrand er een prachtige strijd waarin de verkaatste eersten om en om aan de telegraaf verschenen tot aan de 4-4. Even lijkt het er op dat Foke Jil en Wybrig aan het langste eind gaan trekken als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Zij slagen er echter niet in om de winst over de finish te brengen en zien Wommels 2 langszij komen op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen en het is Rixt die hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-5 0-6.

Wommels 1- Berltsum

De titelhouders in Mantgum en winnaressen van de vorige editie van de Jong Famme Partij Wommels 1 betreed vervolgens de arena met Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum en zij moesten gelijk vol aan de bak want hun tegenstand werd gevormd door Berltsum met Ilse Tuinenga, Margriet Miedema en Jildou Felkers. Beide parturen maakten er een mooie strijd van maar het is Anna Brecht met haar maten die op de juiste momenten weten toe te slaan ondanks dat er diverse eersten op de 6-6 beslist moesten worden. Het verschil loopt daardoor al snel op via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. De afdeling Berlikum blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weet de spanning iets terug te brengen als zij het eerste bordje weten te bereiken. Er zijn zelfs nog kansen om nog dichterbij te komen maar wederom weet partuur Anna Brecht dat te voorkomen en de bordjes aan hun totaal toe te voegen via de 4-1 lopen zij uit naar de 5-1. Ondanks de verwoede pogingen om er een wedstrijd van te maken valt het doek voor Berlikum op de 5-1 6-2 als het perk van Sjanet en Martzen de boven weet te vinden.

Groningen – Mantgum

Een andere kanshebber voor de overwinning in Mantgum tijdens deze 15de Jong Fammen partij is de formatie van kaatsvereniging Wezon de Sterke Earm uit Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. Zij openden de dag tegen plaatselijke favoriet kaatsvereniging Jacob Klaver met Amarins de Groot en Jennie Terpstra. Het werd een mooie strijd want Amarins en Jennie haalden alles uit de kast en wisten regelmatig bij te blijven tot aan de 6-6 maar het zijn Anne, Hiske en Marrit die de bordjes aan elkaar weten te rijgen als zij vanaf de 1-1 de touwtjes in handen weten te nemen en uit lopen via de 2-1 naar de 3-1. Zij lijken daarmee de controle over de partij in handen te hebben ondanks nog diverse kansen voor Amarins en Jennie blijft het verschil verder oplopen naar de 4-1 en zelfs de 5-1. De strijd is dan gestreden want Anne, Hiske en Marrit komen niet meer in de problemen en weten zich te plaatsen voor de 2de omloop met een 5-1 6-4 overwinning.

Dronryp 2 – Makkum

In de eerste partij van de 2de omloop in Mantgum staat V.v.V. Sjirk de Wal 2 uit Dronrijp met Inge Jansma, Julia Marthine Rienks en Mintje Meintema tegenover Makkum met Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als beide goed van start gaan en elkaar geen duimbreedte ruimte geven om en om verschijnen de verkaatste bordjes aan de telegraaf via de 1-1 blijft het evenwicht in de partij tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Anouk met Lobke en Kim meer en meer grip te krijgen op de wedstrijd en zij nemen vanaf de 2-3 dan ook de touwtjes in handen en weten de voorsprong uit te bouwen naar de 2-4. Inge en haar maten geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar weten niet meer aan te sluiten waardoor Makkum ook als eerste het 5de bordje weten te bereiken en zij geven dit niet meer uit handen en met een prachtige zitbal op de 2-5 6-6 loodst Kim hun partuur naar de 3de omloop in Mantgum.

Marsum – Sexbierum

Kaatsvereniging Foarut uit Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga moeten vol aan de bak tegen De Twa Doarpen/DIOS uit Sexbierum/Pieterbierum met in de gelederen Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot. Het begin van deze partij is voor Anna en haar maten als zij er in slagen om de eerste twee op rij verkaatste eersten aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen en daarmee al een gaatje weten te slaan. Serena probeert met Lotte en Marije de aansluiting te herstellen maar zij slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen kleine kansen op een bordje zijn er wel maar elke keer weet Anna met Fiera en Hendrieke toe te slaan en hun voorsprong verder en verder uit te bouwen via de 0-4 naar de 0-5. Ondanks dat het laatste te verkaatsen eerst nog zwaar bevochten word weet de formatie van Sexbierum/Pietersbierum de 3de omloop te bereiken als zij de winst veilig weten te stellen op de 0-5 6-6.

Stiens – Ried

Kaatvereniging de Boer uit Stiens vertegenwoordigt door Jannica van der Ploeg, Esmee de Groot en Marsha Broersma staat in hun 2de partij van de dag tegenover  V.v.V Klaas Mug uit Ried gevormd door Joanne Elise Broeders en Ineke en Trea van der Ploeg. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide formatie weten om en om een bordje te verzilveren waardoor het evenwicht blijft tot aan de 1-1 ondanks dat er in deze partij wederom enkele eersten op de 6-6 beslist moeten worden is het weer de formatie van Ried wat er in slaagt om de leiding te nemen met de 1-2 en dit weer weet uit te bouwen naar de 1-3. Jannica, Esmee en Marsha proberen van alles om dichterbij te komen maar zij zien al hun pogingen daartoe op niets uit lopen waardoor de achterstand verder en verder oploopt via de 1-4 naar de 1-5. Stiens heeft het de hele wedstrijd wel degelijk geprobeerd maar Joanne Elisa, Trea en Ineke weten elke keer op het juiste moment toe te slaan en ondanks dat ze nog een keer alles uit de kast moesten halen in het laatste te verkaatsen eerst stellen zij de winst veilig op de 1-5 6-6 als Ineke er in slaagt om de bal tot in het perk weet te retourneren.

Grou – Wommels 2

Kaatsvereniging It Wetterlan uit Grou met Marije Bodde, Ymkje Yntema en Aluca Bouma wonnen op de eerste omloop van een mogelijke kanshebber voor de overwinning in Mantgum V.v.V Sjirk de Wal 1 met Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. In hun 2de partij van de dag werd de tegenstand gevormd door Wommels 2 met Elske Deinum, Rixt Wijnia en Hester Bruinsma. Het begin van de partij is verrassend voor Wommels 2 wat vliegend uit de startblokken gaat en gelijk weet toe te slaan. Zij weten na het openingseerst ook te 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken en daarmee al een spel voorsprong op de telegraaf te zetten. De strijd lijkt dan echt los te gaan barsten want Marije zet met haar maten de achtervolging in en weten hun eerste bordje te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om gelijk langszij te komen sterker nog voor de 2de keer ontstaat er een verschil van 2 eersten in het voordeel van Elske, Hester en Rixt. De formatie van Elske slaagt er echter niet in om deze voorsprong vast te houden of uit te bouwen waardoor Marije met Ymkje en Aluca weer dichter en dichterbij weten te komen via de 2-3 keert het evenwicht zelfs weer terug in de partij. Even lijkt het er op dat Grou de wedstrijd naar zich toe weet te trekken maar als Elske samen met Rixt en Hester het belangrijke zevende eerst weet te bemachtigen weten zij de touwtjes weer in handen te nemen en uit te lopen naar de 3-5. Marije, Ymkje en Aluca weten nog een keer een bordje uit het vuur te slepen voordat Rixt de winst veilig weet te stellen op de 4-5 2-6 als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren.

Wommels 1 – groningen

De laatste partij van de 2de omloop is een klapper van jewelste want twee zeer sterke afdelingsparturen treffen elkaar. De titelhouders in Mantgum en winnaressen van de vorige editie van de Jong Fammen Partij Wommels 1 betreedt vervolgens de arena met Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Zij moeten vol aan de bak tegen kaatsvereniging Wezon de Sterke Earm uit Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. De winnaar van deze confrontatie heeft op de 3de omloop een vrije doorgang en weet zich als eerste te plaatsen voor de ½ finale van deze 15de Jong Famme Partij. Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast haalden om de winst naar zich toe te trekken. Zij gaven elkaar aan het begin van de partij geen duimbreedte ruimte en zo werden om en om de eerste bordjes gelijkmatig verdeeld. Geen van beide slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan dus blijft het evenwicht in de wedstrijd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Anna Brecht met Sjanet en Martzen de touwtjes in handen te nemen en als eerste het 3de bordje binnen te halen. De formatie van Anne lijkt even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien de achterstand oplopen naar de 4-2. In een poging om grip op de wedstrijd te krijgen neemt Anne Monfils het plekje in in het voorperk en gaat Hiske de anderen ondersteunen om de bal voor de kaats te keren. Het lijkt gelijk effect te hebben want zij slagen er in om het 7de eerst van deze partij binnen te slepen en terug te komen naar de 4-3. Er lijkt nog niets aan de hand voor Wommels maar langzaam maar zeker lijkt het tij te keren in hun nadeel. Anne, Hiske en Marrit weten al snel daarna langszij te komen op de 4-4 en daarmee ligt de partij weer geheel open. De strijd om wie dan als eerste het 5de eerst weet te bereiken barst in alle hevigheid los maar het is de formatie van Anne die er mee vandoor weet te gaan en op een 4-5 voorsprong weten te komen. Zij geven dit niet meer uit handen en weten de winst veilig te stellen op de 4-5 0-6 als Anne de boven weet te vinden. Kaatsvereniging Wezon de Sterke Earm uit Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra plaatst zich daarmee als eerste voor de halve finale in Mantgum.

Makkum – Sexbierum

De tegenstandsters in de halve finale moeten komen uit de eerste partij van de 3de lijst tijdens deze 15de Jong Fammen partij waarin de afdeling Makkum met Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra tegenover kaatsvereniging De Twa Doarpen/DIOS uit Sexbierum/Pieterbierum met Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot staat. Het begin van de partij is voor de formatie van Anna als zij gelijk het openingseerst naar zich toe weten te trekken op de 4-6 door de kaats te passeren. Als het verschil al snel op loopt naar de 0-2 moet Anouk met haar maten in de achtervolging om de halve finale te kunnen bereiken maar het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want voor de 3de keer op rij gaat er een bordje naar Anna, Fiera en Hendrieke als zij met een prachtige zitbal op de 0-2 0-6 weer een bordje aan hun totaal weet toe te voegen. De formatie van Makkum moet wachten op het eerste bordje als het verschil al is opgelopen naar de 0-4. Het is Kim die de eer weet te redden als zij het perk van Fiera en Hendrieke met lege handen weet achter te laten op de 0-4 6-0 als zij een zitbal weet te plaatsen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want Anna komt samen met Fiera en Hendrieke niet echt in de problemen want zij zien hun 5de eerst aan de telegraaf verschijnen als Kim ditmaal het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 1-4 2-6. De strijd is dan gestreden en het is Hendrieke die de winst veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-5 2-6 en daarmee gaan zij naar de halve finale.

Ried – Wommels 2

In de laatste partij van de 3de omloop van deze 15de Jong Fammen Partij stond er gelijk een finale plekje op het spel. De winnaar van deze partij zou een vrije doorgang hebben in de halve finale door een staand nummer en het werd een prachtige strijd waarin door beide parturen alles uit de kast werd gehaald om de finale te gaan bereiken. Aan de opslag begon de formatie van V.v.V Klaas Mug uit Ried met Joanne Elise Broeders en Ineke en Trea van der Ploeg en de formatie van Wommels 2 met Elske Deinum, Rixt Wijnia en Hester Bruinsma begon aan de perkzijde. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste bordje al op de 6-6 beslist moest worden als Joanne Elise het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst neemt Wommels 2 de leiding. Zij gaan goed van start want zij weten gelijk de voorsprong verder uit te bouwen als Rixt het perk van Joanne Elise en Ineke met lege handen achter laat op de 0-1 4-6 door een prachtige zitbal te plaatsen. De formatie van Ried lijkt maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien zelfs de achterstand nog verder op lopen als wederom Joanne Elise er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 0-2 4-6. De touwtjes lijken daarmee in handen Elske, Hester en Rixt maar de strijd bleek verre van gestreden want als Hester de bal niet de goede richting mee geeft vanaf de opslag en deze buiten het perk beland op de 0-3 6-2 keert de spanning langzaam maar zeker terug. Via een snel verkaatst eerst weet Ried een 6-0 voorsprong te nemen en de achterstand verder te verkleinen door goed werk in het tussenspel van Joanne Elise als zij de bal voor de kaats weet te keren. Wommels 2 ziet hun voorsprong geheel in rook opgaan als ditmaal Joanne Elise er in slaagt om de boven te vinden op de 2-3 6-4. De strijd lijkt dan echt los te barsten want het 7de te verkaatsen eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist en als ditmaal de opgeslagen bal van Joanne Elise te kort blijkt te zijn en voor het perk beland is daar de voorsprong weer voor Elske, Rixt en Hester. Beide parturen halen alles uit de kast om de finale te bereiken want voor de 2de keer is daar de 6-6 aan de telegraaf wanneer Ineke er in slaagt om de kaats te passeren komen zij weer langszij. Joanne Elise en Ineke zijn ondertussen even van opslag geruild en dat levert hun als eerste het 5de eerst op wanneer zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-4 6-2. Beide parturen weigeren de handdoek te gooien waardoor de beslissing uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst moet vallen want Hester weet een zitbal te plaatsen op de 5-4 5-6. Het blijft spannend tot het einde maar het is Joanne Elise die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4 en daarmee gaat Ried als eerste naar de finale van deze 15de editie van Jong Fammen Partij in Mantgum.

Groningen – Sexbierum

Wie zich bij Ried zou gaan voegen in de finale moest gaan blijken uit de halve finale tussen kaatsvereniging Wezon de Sterke Earm uit Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra en de kaatsvereniging De Twa Doarpen/DIOS uit Sexbierum/Pieterbierum met Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot. Het Anne die vanaf de 2de omloop de plek in het voorperk heeft overgenomen van Hiske die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 6-4. De formatie van Groningen gaat vliegend van start en weet een gaatje te slaan als ditmaal Anne de bal naar het perk mag sturen op de 1-0 6-2 en als zij de kaats weet te behouden bouwt zij de voorsprong uit naar een spel. De strijd lijkt dan echt op gang te komen want het derde verkaatste eerst dient voor de eerste keer op de 6-6 te worden beslist. Met een prachtige zitbal weet Hendrieke de aansluiting te brengen voor hun partuur op de 2-0 6-6. Anna, Fiera en Hendrieke slagen er niet in om langszij te komen en zien het verschil weer verder oplopen als Anne wederom een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 2-1 6-4. Anne, Hiske en Marrit lijken de partij stevig in handen te hebben want zij weten de voorsprong verder uit te bouwen als het weer Anne is aan de opslag die weet toe te slaan ditmaal op de 3-1 6-6 weet zij een prachtige zitbal te plaatsen. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Anna om het tij te doen keren lijkt de strijd gestreden als de formatie van Groningen het vijfde eerst te bemachtigen. Anna weigert met Fiera en Hendrieke de handdoek te werpen en voor de 3de keer in deze halve finale dient er een bordje te worden verkaatst op de 6-6 en als Hendrieke er in slaagt om de kaats te passeren weten zij nog een 2de eerst uit het vuur te slepen voordat het doek valt op de 5-2 6-2 als ditmaal Hendrieke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen.

Finale

Voordat de finale van deze 15de editie van de Jong Fammen van start ging werd het Fries Volkslied nog even door de dames uit volle borst meegezongen. Het is een fantastische kaatsdag in Mantgum waar onder leiding van mevrouw A.B. Kooistra prachtige partijen zijn gespeeld en waar nu nog op een vraag een antwoord moet worden gegeven wie wint “De strijd om de gouden Klaver”. De finale zal gaan tussen de V.v.V. Klaas Mug uit Ried met Joanne Elise Broeders en Ineke en Trea van der Ploeg en de formatie van kaatsvereniging Wezon de Sterke Earm uit Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. Het werd een mooie strijd waarin als nog veel eersten op de 6-6 beslist moesten worden zo ook gelijk het eerste verkaatste bordje van deze finale waarin Ried de leiding weet te nemen als Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden. De strijd is gelijk los gebarsten want beide geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6 maar ditmaal weet Hiske het eerst te behouden als zij op de 1-0 6-6 voor de kaats weet te keren. De formatie van Anne weet daarna de leiding over te nemen als Marrit goed onder een bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen op de 1-1 2-6. Joanne Elise, Ineke en Trea proberen gelijk aan te haken maar kunnen niet voorkomen dat de achterstand verder oploopt als Anne hun 3de eerst weet binnen te halen met een zitbal op de 1-2 2-6. De formatie van Anne heeft vanaf dat moment de partij onder controle en gaan door met het verzamelen met eersten want weer is daar Anne die er een weet toe te voegen aan hun totaal als zij ditmaal de bal voor de kaats weet te keren op de 1-3 4-6. De formatie van Ried blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zien vervolgens de achterstand terug lopen als ditmaal Anne er niet in slaagt om de bal goed naar het perk te sturen en deze buiten beland op de 1-4 6-4. De strijd lijkt helemaal op te bloeien als het belangrijke zevende op de 6-6 beslist dient te gaan worden als Joanne Elise op de goede plek staat op het goede moment en de bal tot voor de kaats weet te retourneren is de achterstand terug gelopen naar de 3-4. Het evenwicht keert echter niet terug in deze finale van de 15de editie van de Jong Fammen want door een bovenslag en een zitbal van Marrit en een zitbal en buitenslag van Anne mag zij op de 4-3 6-2 de bal weer naar het perk sturen als zij het perk van Joanne Elise en Ineke met lege handen achter laat komt Groningen als eerste op het 5de bordje. Zij laten dat niet meer uit handen glippen en via een snel verkaatst eerst en een buitenslag op de 3-5 0-6 van Ineke winnen Anne, Hiske en Marrit de 15de Jong Fammen Partij en dat is een speciaal moment voor Anne Monfils want het was bijna een jaar geleden dat zij een krans wist te winnen en dan is dit een prachtig moment. De prijzen werden uitgereikt door Beschermvrouwe Manon Scheepstra en daarmee kwam er een einde aan een prachtige kaatsdag in Mantgum.

 

Uitslag 15de Jong Fammen:

1e prijs:

Groningen (Kaatsvereniging Wezon De Sterke Earm (Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra))

 

2e prijs:

Ried (V.v.V. Klaas Mug (Joanne Elise Broeders, Ineke en Trea van der Ploeg)

3de prijs:

Sexbierum/Pietersbierum (De Twa Doarpen/DIOS ( Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot)

 

Foto’s en tekst Henk Hempenius