Home laatste nieuws Geen kaatswedstrijden tot 1 september

Geen kaatswedstrijden tot 1 september

183
0

De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 1 september 2020 te schrappen. De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context. De richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) speelt eveneens een grote rol in het besluit.
 

Protocol

Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke kaatsverenigingen. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. De KNKB adviseert haar aangesloten leden dat er ruimte is voor kaatstraining en competitiekaatsen.

Ledenwedstrijden

De optie om dit uit te breiden naar ledenwedstrijden wordt op dit moment onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaande uitgangspunten met het zogenaamde ‘nee, tenzij principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsmaatregelen 

Na 1 september

Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en hiermee samenhangend de overheidsbesluiten. Intern zullen we een alternatieve verkorte wedstrijdagenda onderzoeken. Draagvlak en mogelijkheden bij verenigingen en kaatsers zijn hierbij eveneens van belang.
 
In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te organiseren.