Home laatste nieuws Frouljus PC 2021: De Loting

Frouljus PC 2021: De Loting

244
0

In Weidum wordt woensdag de 45e editie van de Frouljus PC verkaatst. Er staan twaalf parturen op de eerste lijst. De loting ziet er als volgt uit.

 

1. Aletta van Popta
Mintje Meintema
Miranda Scheffer
  2. Ilse Tuinenga
Margriet Bakker
Sjanet Wijnia
         
3. Annet de Haan
Lotte Delgrosso
Annelien Broersma
  4. Jildou Sweering
Andrea Kroes
Marije Hellinga
         
5. Wybrig Bakker
Corrie Kroondijk
Fiera de Vries
  6. Anna-Brecht Bruinsma
Anne Monfils
Jennie Terpstra
         
7. Serena Hovenga
Amarins de Groot
Aluca Bouma
  8. Tineke Dijkstra
Louise Krol
Harmke Siegersma
         
9. Inge Jansma
Larissa Smink
Anouk Smink
  10. Roelie Kroondijk
Klasine Huistra
Simona Kootstra
         
11. Sietske Okkema
Jeska Terpstra
Martzen Deinum
  12. Nynke Sybrandy
Manon Scheepstra
Marrit Zeinstra