Home laatste nieuws De uitslagen van zondag 22 augustus

De uitslagen van zondag 22 augustus

204
0

Regen, regen en nog eens regen.  Maar toch werd er gekaatst. Oke niet overal, want de generale voor de PC in Easterein werd afgelast net als de wedstrijd van de welpenmeisjes in Folsgare.

 

Bitgum | Heren Hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3.Jelle Attema | Gabe van Popta | Pieter Jan Leijenaar
Menaam | Heren 1e klas
1.Corné Tuinenga | , Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
2.Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elsinga
3.Simon Zijlstra | Jelle Scharringa (Wjelsryp), Paulus Yde Walda
Menaam | Heren 2e klas
1.Wierd Baarda | Marco de Groot | Wytze Wassenaar
2.Jorrit van Smeden | Tymo Zijlstra | Tjalling Feenstra
Minnertsga | Heren 35+
1.Gerard Sinnema | Skelte Hofstra | Jacob Wassenaar
2.Mannes van Weert | Johan Spoelstra | Eric Zittema
Easterein | Dames Hoofdklasse AFGELAST VANWEGE REGEN
Franeker | Dames 1e klas AFGELAST VANWEGE TE WEINIG DEELNAME
Minnertsga | Dames 35+ AFGELAST VANWEGE GEEN DEELNAME
Dronryp | Schooljongens
1.Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jelmer Miedema
2.Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga
3.Jelmer Foppe Drijfhout | Rink Sterk | Leon Wijning
3.Yoram Elzinga | Thom Stellingwerf | Gosse de Haan
Holwerd | Meisjes
1.Senne Idsardi | Ilse Marije van Beem (Dronryp) en Marrit Wielinga
2.Anke Wassenaar | Hilda Stremler | Inge Blanke
Makkum | Schooljongens A
1.Iwan Hiddinga | Nick van der Walt
2.Stijn Scheffer | Jardo Sterkenburg
Makkum | Schooljongens B
1.Enrico Post | Lieuwe van der Kamp
2.Stef van der Steen | Pieter Siebe Cuperus
3.Jelte de Jong | Brent Jesse van Beem
Herkansing
1.Sjoerd van der Schaar | Eelco Meijer
2.Lars Tijssen | Mark Okkema
Niawier | Pupillenmeisjes A
1.Anniek Koopmans | Jeldau Koopmans
2. Britt Joustra | Fenna Cuperus
Niawier Pupillenmeisjes B
1.Hendrika Stegenga | Rianne van der Walt
2.Sam van der Marel | Ilse van der Galiën
3.Silke Hofstra | Mariska Stegenga
3. Lotte-Ytsje Hoekstra | Janet Adema
Herkansing
1.Brecht de Groot | Froukje Westgeest
2.Emma Porte | Iris Verhoeven
Folsgare | Welpenmeisjes AFGELAST IVM de regen