Home laatste nieuws Leegloop dreigt bij dameskaatsen: 5 kaatssters stoppen

Leegloop dreigt bij dameskaatsen: 5 kaatssters stoppen

267
0

Minstens vijf kaatsers zullen na dit seizoen stoppen met kaatsen op het hoogste niveau. Het gaat om Tineke Dijkstra, Margriet Bakker, Harmke Siegersma, Martzen Deinum en Jildou Sweering.

Tineke Dijkstra uit Wjelsryp stopt met kaatsen, omdat ze zwanger is van haar eerste kind. Harmke Siegersma uit Berltsum houdt op omdat ze in de weekenden graag andere dingen wil gaan doen: “It is wol goed sa, der binne mear dingen as keatsen yn it libben”, zei ze onlangs tegen KNKB Media.

Margriet Bakker en Martzen Deinum stoppen vanwege blessures. Margriet Bakker heeft problemen met haar knie en liesproblemen. Martzen heeft rugproblemen: “Ik haw de ôfrûne seisoenen hiel bot lêst fan myn rêch hân. Twa kear yn in wykein keatsen is dan best in opjefte.”

Door het vertrek van Tineke Dijkstra en Harmke Siegersma bleef van dat partuur alleen Louise Krol over. Zij neemt de plaats in van Margriet Bakker. Die kaatst nu nog met Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia.