Home laatste nieuws Frouljus PC 2020: De Loting

Frouljus PC 2020: De Loting

285
0

In Weidum is geloot voor de 44e editie van de Froulju PC. Die wordt, ondanks de aanhoudende coronacrisis, zondag verkaatst in Weidum. Alle beschikbare kaarten zijn inmiddels verkocht.

1.


Aletta van Popta
Mintje Meintema
Miranda Scheffer
  2.


Sietske Okkema
Jeska Terpstra
Martzen Deinum
         
3. Andrea Kroes
Sigrid de Jong
Marije Hellinga
  4. Annet de Haan
Lotte Delgrosso
Annelien Broersma
         
5. Nynke Sybrandy
Manon Scheepstra
Marrit Zeinstra
  6. Serena Hovenga
Amarins de Groot
Aluca Bouma
         
7. Inge Jansma
Elly Hofman
Ineke van der Ploeg
  8. Roelie Kroondijk
Klasine Huistra
Jennie Terpstra
         
9. Ilse Tuinenga
Margriet Bakker
Imke van der Leest
  10. Tineke Dijkstra
Marte Altenburg
Louise Krol
         
11. Wybrig Bakker
Corrie Kroondijk
Fiera de Vries
  12. Anna-Brecht Bruinsma
Anne Monfils
Harmke Siegersma