Home laatste nieuws Tzum wint Freulepartij 2021: De Uitslagen

Tzum wint Freulepartij 2021: De Uitslagen

182
0

Een toch wel teleurstellend aantal van 35 parturen doet mee aan de Freulepartij. Dat zijn er vier minder (toch weer meer dan 10%) dan een jaar geleden. Dat gezegd hebbende… Hier zijn de uitslagen!

 

1. Kimswerd 5-1
6-2
2. Ouwe Syl
         
3. Spannum 1-5
6-6
4. Bolsward
         
5. Grou 3-5
6-6
6. Wommels
         
7. Arum 5-3
6-4
8. Makkum
         
9. Witmarsum 5-2
6-0
10. Folsgare
         
11. Winsum

2-5
2-6

12. Sint Anna
         
13. Stiens 4-5
6-6
14. Sexbierum
         
15. Morra 5-2
6-2
16. Baard
         
17. Franeker 2-5
2-6
18. Bitgum
         
19. Jellum 5-3
6-2
20. Niawier
         
21. Berltsum 5-1
6-6
22. Dronryp
         
23. Reahûs 4-5
0-6
24. Hommerts
         
25. Sint Jabik 5-3
6-4
26. Lollum
         
27. Reduzum 5-5
4-6
28. Exmorra
         
29. Achlum 2-5
2-6
30. Tzum
         
31. Raerd 4-5
2-6
32. Leeuwarden
         
33. Heerenveen 5-0
6-6
34. Menaam
         
35. Ingelum      
         
  2e Omloop      
         
35. Ingelum 5-1
6-6
1. Kimswerd
         
4. Bolsward 5-1
6-4
6. Wommels
         
7. Arum 2-5
4-6
9. Witmarsum
         
12. Sint Anna 5-5
6-6
14. Sexbierum
         
15. Morra 1-5
2-6
18. Bitgum
         
19. Jellum-Bears 5-2
6-0
21. Berltsum
         
24. Hommerts 5-1
6-2
25. Sint Jabik
         
28. Exmorra 3-5
6-6
30. Tzum
         
32. Leeuwarden 5-2
6-2
33. Heerenveen
         
  3e Omloop      
         
35. Ingelum 5-0
6-4
4. Bolsward
         
9. Witmarsum 5-2
6-4
14. Sexbierum
         
18. Bitgum 4-5
2-6
19. Jellum/Bears
         
24. Hommerts 0-5
2-6
30. Tzum
         
32. Leeuwarden      
         
  4e Omloop      
         
32. Leeuwarden 1-5
2-6
4. Bolsward
         
9. Witmarsum 3-5
0-6
19. Jellum-Bears
         
30 Tzum      
         
  1/2 Finale      
         
30. Tzum 5-5
6-6
4. Bolsward
         
.        
         
  Finale      
         
19. Jellum-Bears 5-5
4-6
30 Tzum