5 oktober 2022

Foto’s NK Jongens Morra Lioessens

Op het NK Jongens in Morra stonden 41 parturen op de lijst. Dronryp werd eerste. De tweede prijs was voor Winsum. Kimswerd werd derde en de vierde prijzen waren voor Berltsum, Baard en Tzum.

De foto’s van het NK

[gdgallery_gallery id_gallery=”15″]

Subscribe To Our Newsletter