Home laatste nieuws NK Jongens 2019: Alle uitslagen

NK Jongens 2019: Alle uitslagen

255
0

In Morra is vandaag het NK Jongens verkaatst. Vorig jaar won Hommerts/Jutryp in de finale van Arum. Er stonden 41 parturen op de eerste lijst. Dronryp won uiteindelijk de finale van Winsum. De derde prijs was voor Kimswerd.

 

1. Kimswerd 1 5-1|6-6 2. Bitgum 2
         
3. Grou 5-4|6-6 4. Reduzum
         
5. Exmorra 5-3|6-6 6. Bolsward
         
7. Winsum 1 5-2|6-2 8. Dokkum
         
9. Morra 5-3|6-4 10. Dronryp 2
         
11. Ingelum 5-1|6-6 12. Arum 2
         
13. Sint Jabik 5-2|6-6 14. Bitgum 1
         
15. Tzum 5-4|6-6 16. Hommerts 2
         
17. Minnertsga 5-2|6-2 18. Balk
         
19. Arum 1 1-5|4-6 20. Wommels
         
21. Morra 2 0-5|0-6 22. Baard
         
23. Leeuwarden 5-1|6-0 24. Winsum 2
         
25. Witmarsum 5-4|6-4 26. Reahûs
         
27. Sexbierum 2-5|0-6 28. Dronryp 1
         
29. Gaast 2-5|6-6 30. Menaam
         
31. Jellum 5-4|6-4 32. Makkum
         
33. Akkrum 0-5|2-6 34. Stiens
         
35. Berltsum 5-1|6-0 36. Hommerts 1
         
37. Niawier 5-0|6-0 38. Anjum
         
39. Kimswerd 2 5-1|6-4 40. Goënga
         
41. Spannum      
         
  2e Omloop      
         
41. Spannum 5-5|4-6 1. Kimswerd
         
3. Grou 0-5|4-6 5. Exmorra
         
7. Winsum 1 5-4|6-0 9. Morra 1
         
11. Ingelum 4-5|4-6 13. Sint Jabik
         
15. Tzum 5-3|6-0 17. Minnertsga
         
20. Wommels 0-5|4-6 22. Baard
         
23. Leeuwarden 5-5|2-6 25. Witmarsum
         
28. Dronryp 1 5-0|6-4 30. Menaam
         
31. Jellum 5-5|0-6 34. Stiens
         
35. Berltsum 5-1|6-4 37. Niawier
         
39. Kimswerd 2      
         
  3e Omloop      
         
39. Kimswerd 2 0-5|6-6 1. Kimswerd 1
         
5. Exmorra 5-5|6-6 7. Winsum 1
         
13. Sint Jabik 5-5|6-6 15. Tzum
         
22. Baard 5-2|6-4 25. Witmarsum
         
28. Dronryp 1 5-0|6-6 34. Stiens
         
35. Berltsum      
         
  4e Omloop      
         
35. Berltsum 4-5|6-6 1. Kimswerd 1
         
7. Winsum 1 5-5|6-6 15. Tzum
         
22. Baard 3-5|2-6 28. Dronryp 1
         
  Halve Finale      
         
1. Kimswerd 1 3-5|4-6 7. Winsum 1
         
28. Dronryp 1      
         
  Finale      
         
28. Dronryp 1 5-5|6-2 7. Winsum 1