Home laatste nieuws Dit zijn de winnaars van zondag 28 april 2024

Dit zijn de winnaars van zondag 28 april 2024

2342
0

Het kaatsseizoen 2024 startte zonder de eerste klasse wedstrijd in Holwert en zonder de Bangmapartij in Weidum. In beide dorpen was het kaatsveld te nat. De dames en jeugd kwamen wel in actie. Heb je een uitslag? Stuur ons dan een app ( 06-51 32 26 89), een mail: kaatsnieuws@gmail.com of een privebericht op Facebook

Boazum | Heren 50+ klasse del A klasse
1.Anne de Vries | Piet Machiela | Piet Zondervan 
2.Bertus Bootsma | Egbert Bootsma | Ludwig Seerden
3. Nanning Seepma | Wilco Fopma | Tjeerd Jan Boomsma
Boazum | Heren 50+ klasse del B klasse
1.Mannes van Weert | Thijs Houtsma | Simon de Groot
2.Roel Sijbesma | Wietse Punter | Herman Radelaar
3.Rutger Fopma | Lieuwe Althof | Jochum de Vries
3.Eddy Sjollema | Maikel Versnel | Bauke Posthuma
Herkansing
1.Anne Siderius | Germ de Graaf | Marcus de Lange 
Nijewier | Dames eerste klasse del onbeperkt
1.Louise Krol | Jeska Terpstra | Anke Wassenaar
2.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Senne Idsardi
Herkansing
1.Andrea Kroes | Larissa Smink | Jennie Terpstra
Menaam| Jongens del
1.Karst Hoekstra | Lars Tijssen | Jelvin Kaper
2.Jardo Sterkenburg | Stijn Tolsma | Jorrit Palma
3.Luuk Zwaagstra | Iwan Hiddinga | Jelte Meesters
3.Tymen Bijlsma | Silvan Elzinga | Pieter Miedema
Herkansing
1.Bauke Jetze Kalsbeek | Jelle Jan Dijkstra | Jort de Kroon
Nijewier | Meisjes del
1.Jeldau Koopmans | Maud Scheffer | Jiska Altenburg
2.Noëlle Hiddinga | Rigt van der Velde | Berber van der Goot
3.Marije Bokma | Inez Bosch | Linda van der Meer
Herkansing
1.Selma van der Wal | Aniek Koopmans | Jelly Hiemstra
Arum | Schooljongens del
1.Allon Elzinga | Harmen Postma
2.Allart van der Meer | Rinse Dijkstra
3.Daniël de Boer | Melle Talsma (Achlum)
Herkansing
1.Ale Reitsma | Frans Oosterbaan
2.Jan Willem Koopal | Klaas Dijkstra
3.Harmen Faber | Rindert Douma
Hartwerd | Schoolmeisjes del A klasse
1.Hendrika Stegenga | Rikst Grijpstra
2.Emma Porte | Rianne van der Walt
3.Maren de Vries | Sam van der Marel
Herkansing
1.Froukje Westgeest | Tessa Westra
2.Anna Miedema en Dana Marrit Koopmans
Hartwerd | Schoolmeisjes del B klasse
1.Trynke Nijman | Laura Wagenaar
2.Jeline Bosch | Esmee de Jong
3.Lenna Koopmans en Bente van der Woud
Herkansing
1.Ilse Koopmans en Senne Bett Monsma
2.Carlijn Terpstra en Nynke van der Heide
Wergea | Pupillenjongens del
1.Dylano van Coevorden | Harke Slagman
2.Bas Haaksma | Lars Haarsma
3.Alex Boonstra | Imre Kuipers
Herkansing
1.Hylke Tassebajof | Max Menage
2.Imro van der Meer | Redmer Porte
Ysbrechtum | Pupillenmeisjes del
1.Evy Wijnia | Anouk Groen
2.Richt de Vries | Jasmijn Maltha
3.Eva van der Marel | Froukje Patricia Blanke
Herkansing
1.Tessa Wouda | Liv Koops
Leeuwarden | Welpenjongens del
1.Hendrik Arjen Alkema | Klaas Jacob Dijkstra
2.Geert Johan Kuipers | Ties Kingma
3.
Herkansing
1.Matthijs Hoekstra en Hessel de Boer
Leeuwarden | Welpenmeisjes del
1.Henny Jensma | Simone Mous
2.Marit Dijkstra | Dycke Wijnsma
Herkansing