Dit zijn de klassementswinnaars van kaatsseizoen 2021

Iedere zaterdag en zondag wordt er op de velden gestreden om de krans. Iedere krans levert drie punten op. De tweede prijs twee punten en de derde prijs 1 punt. Deze kaatsers wonnen de meeste prijzen. De top drie van iedere categorie. Foto’s zijn welkom! 06-51322689 of mail kaatsnieuws@gmail.com

Jongens

1Harold de Boer (Jellum)
2Jelmer Miedema ( Goutum)
3Rick Minnesma (Dronryp)

Meisjes

1.Inge Blanke (Bolsward)
2.Senne Idsardi ( Dronryp)
3.Noa Elzinga ( Bolsward)

Schooljongens

1Iwan Hiddinga ( Sint Annaparochie)
2Jelvin Kaper ( Sint Annaparochie)
3Nick van der Walt ( Sexbierum)

Schoolmeisjes

1Suzanna Allema (Niawier)
2Marije Bokma ( Stiens)
3Selma van der Wal ( Menaam)

Pupillenjongens

1Jort de Kroon ( Dronryp)
2Lieuwe van der Kamp (Nijland)
3Pieter Miedema ( Stiens)

Pupillenmeisjes

1Jeldou Koopmans ( Lollum)
2Britt Joustra ( Lollum)
3Anniek Koopmans ( Witmarsum)

Welpenjongens

1Sigert Bouma ( Huins)
2Roan Luimstra ( Bitgum)
3Jorrit Kroondijk (Sint Annaparochie) 

Welpenmeisjes

1Fenna Koster (Niawier)
2Aisha Mahmoud ( Sint Annaparochie)
3Ilse Lanting ( Scharnegoutum)

Subscribe To Our Newsletter