Home laatste nieuws De zondag die alles en niets zegt

De zondag die alles en niets zegt

219
0

De heren hoofdklassers kaatsen zondag een vrije formatiewedstrijd in Arum. Het is traditioneel de generale voor de PC. Jarenlang hield de kaatswereld vol: “Wie Arum wint, wint niet de PC.” Laat dat idee maar los. Als het ooit al waar was, dan nu niet meer. Sinds de gestuurde loting is afgeschaft is, afhankelijk van het lot, de jaarlijkse verrassing weer mogelijk. Die verrassing kaatst misschien wel in Ingelum op de eerste klas.

Vijf parturen wonnen tot nu een hoofdklassepartij. Gert-Anne van der Bos won er tien, maar de meeste daarvan in het begin van het seizoen. Marten Bergsma won pas later in het seizoen, maar wat zegt dat? Menno van Zwieten moest nog even rekenen om de Keats Off te omzeilen, maar won wel twee hoofdklassewedstrijden. Bauke Triemstra bewees, dat hij kan winnen. Daar kwam zaterdag partuur Remmelt Bouma nog bij. Vorig weekeinde nog op de eerste klas en nu de beste bij de grote meneren. Een favoriet aanwijzen voor woensdag wordt zo onmogelijk.

Er is immers ook nog het partuur van Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong. Kingma was fit genoeg, maar Plat en De Jong bekijken dit weekeinde of ze wel fit genoeg zijn om woensdag (mocht het nodig zijn) vier omlopen te kaatsen. De eerste omloop tegen Haye Jan Nicolay werd gewonnen (5-4 en 6-4); de tweede omloop tegen Gert-Anne van der Bos werd verloren met ruime cijfers. Is dat genoeg? Er zijn vervangers beschikbaar: Alle Jan Anema en Daniël Iseger. Zondag kaatst het partuur van Kingma opnieuw tegen Van der Bos. Het is de vraag of deze test goed genoeg is. Een omloop in Arum levert het partuur drie omlopen in twee dagen op, in het meest negatieve geval. Is dat genoeg om woensdag eventueel vier omlopen te kaatsen? Anema en Iseger wonnen al wel eens een PC. De vraag is niet meer alleen of Plat en De Jong 100% fit zijn. De vraag wordt ook met wie Kingma de beste kansen heeft.

Wie het weet, mag het zeggen.

Remmelt Bouma was zaterdag in Sexbierum goed en werd terecht koning. Fouten van de tegenstanders zal de een zeggen. Goed geprofiteerd van die fouten zou een ander zeggen. Hoe dan ook… Vijf parturen hebben in de aanloop naar woensdag bewezen, dat ze op het hoogste niveau kunnen winnen. En dan is er nog de jaarlijkse verrassing. Die verklapt niemand, want dan is het geen verrassing meer. Auke Boomsma? Johannes van der Veen? André van Dellen? Zeg het maar.

Theoretisch zijn er dan minstens zes kanshebbers op woensdag.

De dames mogen ook aan hun PC denken, zo langzamerhand. En aan de ranking. De hoofdklassers lijken wel veilig, maar dat zijn ‘maar’ acht parturen. Drie eerste klasparturen plaatsen zich rechtstreeks. Op basis van de ranking nu zijn dat de parturen van Hester Zijlstra, Serena Hovenga en Andrea Kroes. De vier parturen daaronder zijn, als er niets verandert, veroordeeld tot de Keats Off in Wommels.

De wedstrijden voor heren en dames hoofdklassers beginnen zondag om 12:00 uur in Arum. De eerste klassers (heren) staan in Ingelum, de dames eerste klassers staan in Raerd.

Wij wensen iedereen (heren, dames, jongens, meisjes en vooral het publiek) een fantastische zondag.

(kaatsnieuws.com)