Home laatste nieuws De winnaars van zondag 7 augustus 2022

De winnaars van zondag 7 augustus 2022

345
0

De jongens kaatsten de generale voor de Freule. De heren kaatsten voor het eerst sinds de PC een wedstrijd. Voor de dames komt de Frouljus PC steeds dichterbij.

 Witmarsum | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster
3.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
  
 Oude Bildtzijl | Heren Eerste Klasse (VF)
  
1.Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
2.Paul Dijkstra | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis
3.Johan Diertens | Jelle Scharringa | Sybren Poelsma
3.Jari Visser | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
  
 Witmarsum | Dames Hoofdklasse (VF)
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama à Nijeholt
3.Annet de Haan | Martzen Deinum | Jeska Terpstra
  
 Dronryp | Eerste Klasse (VF)
1.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
2.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
3.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
  
 Herkansing
1.Foke Jil Bakker | Hesther de Boer | Marije Bodde
  
 Franeker | Jongens (Afd)
1.Bitgum (Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning)
2.Sexbierum 1 (Remco Post | Stijn Scheffer | Nick van der Walt
3.Leeuwarden (Harmen Zuidema | Otte Algra | Rein Breuker)
4.Sexbierum 2 (Sijtse Kloosterman | Sander van der Walt | Rindert Zijlstra)
4.Sint Annaparochie (Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Rink Sterk)
  
 Arum | Schoolmeisjes (DEL)
1.Jeldau Koopmans | Karina Mollema | Nathalie Andringa
2.Lisan Kaper | Brecht Renema | Inez Bakker
3.Linda van der Meer | Ilja Wijtsma | Imke van der Brug
3.Noëlle Hiddinga | Lieke Tuinier | Mara Kuipers
  
 Herkansing
1.Martsen v/der Goot | Douwina Tolsma | Minke Tjalsma
2.Britt Joustra | Maud Scheffer |  Jildou Sterk
  
 Wier | Pupillenmeisjes A (DEL)
1.Hendrika Stegenga | Rikst Grypstra
2.Anna Lotte van Beem | Mariska Stegenga
  
 Wier | Pupillenmeisjes B (DEL)
1.Anna Miedema | Silke Hofstra
2.Dana Marrit Koopmans | Yellina Tilma
  
 Herkansing
1.Aisha Mahmoud | Marloes Koops
  
 Ferwert | Welpenmeisjes A (DEL)
1. 
2. 
  
 Ferwert | Welpenmeisjes B (DEL)
1. 
2. 
3. 
  
 Herkansing
1. 
2.