30 januari 2023

De winnaars van zondag 7 augustus 2022

De jongens kaatsten de generale voor de Freule. De heren kaatsten voor het eerst sinds de PC een wedstrijd. Voor de dames komt de Frouljus PC steeds dichterbij.

 Witmarsum | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster
3.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
  
 Oude Bildtzijl | Heren Eerste Klasse (VF)
  
1.Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
2.Paul Dijkstra | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis
3.Johan Diertens | Jelle Scharringa | Sybren Poelsma
3.Jari Visser | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
  
 Witmarsum | Dames Hoofdklasse (VF)
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama à Nijeholt
3.Annet de Haan | Martzen Deinum | Jeska Terpstra
  
 Dronryp | Eerste Klasse (VF)
1.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
2.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
3.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
  
 Herkansing
1.Foke Jil Bakker | Hesther de Boer | Marije Bodde
  
 Franeker | Jongens (Afd)
1.Bitgum (Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning)
2.Sexbierum 1 (Remco Post | Stijn Scheffer | Nick van der Walt
3.Leeuwarden (Harmen Zuidema | Otte Algra | Rein Breuker)
4.Sexbierum 2 (Sijtse Kloosterman | Sander van der Walt | Rindert Zijlstra)
4.Sint Annaparochie (Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Rink Sterk)
  
 Arum | Schoolmeisjes (DEL)
1.Jeldau Koopmans | Karina Mollema | Nathalie Andringa
2.Lisan Kaper | Brecht Renema | Inez Bakker
3.Linda van der Meer | Ilja Wijtsma | Imke van der Brug
3.Noëlle Hiddinga | Lieke Tuinier | Mara Kuipers
  
 Herkansing
1.Martsen v/der Goot | Douwina Tolsma | Minke Tjalsma
2.Britt Joustra | Maud Scheffer |  Jildou Sterk
  
 Wier | Pupillenmeisjes A (DEL)
1.Hendrika Stegenga | Rikst Grypstra
2.Anna Lotte van Beem | Mariska Stegenga
  
 Wier | Pupillenmeisjes B (DEL)
1.Anna Miedema | Silke Hofstra
2.Dana Marrit Koopmans | Yellina Tilma
  
 Herkansing
1.Aisha Mahmoud | Marloes Koops
  
 Ferwert | Welpenmeisjes A (DEL)
1. 
2. 
  
 Ferwert | Welpenmeisjes B (DEL)
1. 
2. 
3. 
  
 Herkansing
1. 
2. 

Subscribe To Our Newsletter