De winnaars van zondag 6 augustus 2023

2752
0

De jongens kaatsten de generale voor de Freule. De heren hoofdklassers staan op de zondag na de PC traditioneel in Witmarsum. Daar kaatsten ook de dames hoofdklassers. De winnaars van deze en alle andere partijen vind je hier in één overzicht.

Witmarsum | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra
2.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Witmarsum | Dames Hoofdklasse (VF)
1.Ilse Tuinenga (koningin) | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
2.Annet de Haan | Iris Oosterbaan | Sjanet Wijnia
Achlum | Heren Eerste Klasse (VF)
1.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
2.Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
3.Rutger Torensma | Harold de Boer | Wierd Baarda
3.Auke Boomsma | Tsjerk Elsinga | Marten Feenstra
Kimswerd | Dames Eerste Klasse (VF)
1.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
2.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
3.Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
Herkansing
1.Ineke van der Ploeg | Aluca Bouma | Mintje Meintema
Franeker | Jongens (Afd)
1.Dronryp (Brent Jesse van Beem | Bjorn Idsardi | Brent Timmerman)
2.Raerd (Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout)
3.Sint Annaparochie (Hjalmar Dijkstra | Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper)
4.Reahûs (Ate Schaap | Doede de Jager | Durk Bootsma)
4.Arum ( Mathijs Buma | Pieter den Breejen | Rinnert Tolsma)
Mantgum | Schoolmeisjes A (DEL)
1.Jeldau Koopmans | Minke Tjalsma
2.Britt Joustra | Ilse van der Galiën
Mantgum | Schoolmeisjes B (DEL)
1.Marije Keegstra | Amber Goedbloed
2.Froukje Westgeest | Sofie Koops
3.Michelle Sijtsma | Jiska Altenburg
Herkansing
1.Rens Bos | Jildou Sterk
2.Denise de Witte | Berber Boersma
Mantgum | Pupillemeisjes A (DEL)
1.Anna Miedema | Marrit Hoekstra
2.Fenna Koster | Sygrid Bosch
Mantgum | Pupillenmeisjes B (DEL)
1.Marrit de Witte | Marit Visser
2.Anna Lynn Keegstra | Ilse Fenna Zoodsma
3.Yellina Tilma | Mette Tilma
Herkansing
1.Liv Koops | Marije Eelkema
2.Tessa Wouda | Veerle vd Werf
Itens | Welpenjongens A (DEL)
1.Tymen Bults | Imro van der Meer
2.Bas Haaksma | Alex Boonstra
Itens | Welpenjongens B (DEL)
1.Lennart Wagenaar | Redmer Porte
2.Matthijs Hoekstra | Jasper Dijkstra
3.Jan Bronger | Danny Terpstra
Herkansing
1.Tymen Stenekes | Marco Mast
Bolsward | Heren 50+ A (DEL)
1.Marco Lautenbach | Egbert Bootsma | Tjeerd Dijkstra
2.Hans Felkers | Dirk Machiela | Jacob Kamstra
3.Siebe Tolsma | Jarig Katsma | Andre Dijkstra
Bolsward | Heren 50+ B (DEL)
1.Broer Siderius | Hielke Raukema | Gosse Reitsma
2.Harald Wiersma | Ferdinand v/d Werf | Johan van der Veen
3.Ben Snijder | Murk de Jong | Simon de Groot
Vorig artikelJan-Tymen Eisma met blessure richting Freulepartij
Volgend artikelKeats Off Frouljus PC uitgekleed. Heeft het nog wel zin?