Keats Off Frouljus PC uitgekleed. Heeft het nog wel zin?

2704
0

De laatste jaren is het ook in het dameskaatsen gebruikelijk om voorafgaand aan de Frouljus PC in Weidum een Keats Off te kaatsen. Aan die PC doen twaalf parturen mee. De eerste elf parturen plaatsen zich op basis van ranking rechtstreeks. De nummers twaalf tot en vijftien kaatsen twee omlopen in Wommels om te bepalen welk het laatste deelnemende partuur wordt.

Tot nu toe dan. Het dameskaatsen staat niet overdreven in de belangstelling, ook niet bij de kaatssters zelf. De KNKB heeft het nog niet officieel gecommuniceerd, maar de wedstrijdagenda verraadt al waar dat toe leidt. Er is op 17 augustus om 17:00 uur een Keats Off in Wommels. Daarop staan echter niet vier parturen, maar drie. Die parturen kaatsen in een poule. De winnaar gaat naar de Froulju PC in Weidum op woensdag 23 augustus.

De vraag is hoe zinvol dat nog is.

De negen kaatssters die nu samen de laatste drie parturen op de rankingslijst vormen, konden de laatste acht wedstrijden opgeteld 72 keer kaatsen. Negen kaatssters, acht wedstrijden. Slechts eenmaal waren al die negen kaatssters allemaal aanwezig. Dat was op de eerste klaswedstrijd in Hallum op 15 juli. Toen ging alle negen kaatssters er in de eerste omloop af. 25 keer was een kaatsster er niet. Ofwel… In 34,7% van de gevallen kwam een speelster om watvoor reden dan ook helemaal niet in het veld. Voor (op dit moment) partuur 14, een plek die recht geeft op de deelname aan de Keats Off, geldt zelfs dat het volledige partuur vier van de laatste acht wedstrijden ontbrak.

Zeker voor het partuur van Romy Postma (nu nummer 12) wordt het een hachelijke onderneming. Zij verzamelden tot nu toe 584,7 punten en moeten het opnemen tegen een partuur (dat van Marrit Wielenga), dat slechts twee keer compleet op het veld verscheen en 240,8 punten verzamelde. Het partuur Rixt Fokkema staat dertiende, was twee keer met slechts één kaatsster aanwezig en kwam sinds 12 mei 2023 als compleet partuur nooit verder dan de eerste omloop op de eerste klas.

(kaatsnieuws.com)