4 december 2022

De winnaars van zondag 31 juli 2022

Het laatste weekeinde voor de PC. Wie is er in vorm en wie niet? We zetten alle winnaars voor je op een rijtje.

Arum | Heren hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3.Marten Bergsma | Hylke Bruinsma | Hendrik Kootstra
Ingelum | Heren eerste klasse
1.Youri de Groot | Allard Hoekstra| Laas Pieter van Straten (koning)
2.Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
3.Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis
Ingelum | Heren 2e klasse
1.Thom Stellingwerf (koning) | Yoram Elzinga | Jelle Cnossen
2.Simon Zijlstra | Sip Jaap Bos | Jelmer Miedema
3.Marten Leijenaar | Jan-Tymen Eisma | Jorrit Nanninga
Arum | Dames hoofdklasse
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Inge Jansma | Larissa Smink | Harmke Siegersma
3.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Peins | Dames eerste klasse
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
2.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Herkansing
1.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
Menaam | Meisjes afdeling
1.Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Goënga: Moniek Lootsma | Afke Marij van der Goot | Iris Oosterbaan
3.Niawier- Metslawier-Oosternijkerk: Suzanna Allema | Hester Torensma | Isabella Sijtsma
3.Stiens: Marije van der Molen | Marsha Broersma | Marije Bokma
Menaam | Del en Opstap
1.Gerbrich Koster | Marrit Wielinga | Marit Feenstra
2.Ilse Zwaagstra | Liset Sijbesma | Brecht Renema

Subscribe To Our Newsletter