Home laatste nieuws De winnaars van zondag 31 juli 2022

De winnaars van zondag 31 juli 2022

351
0

Het laatste weekeinde voor de PC. Wie is er in vorm en wie niet? We zetten alle winnaars voor je op een rijtje.

Arum | Heren hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3.Marten Bergsma | Hylke Bruinsma | Hendrik Kootstra
Ingelum | Heren eerste klasse
1.Youri de Groot | Allard Hoekstra| Laas Pieter van Straten (koning)
2.Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
3.Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis
Ingelum | Heren 2e klasse
1.Thom Stellingwerf (koning) | Yoram Elzinga | Jelle Cnossen
2.Simon Zijlstra | Sip Jaap Bos | Jelmer Miedema
3.Marten Leijenaar | Jan-Tymen Eisma | Jorrit Nanninga
Arum | Dames hoofdklasse
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Inge Jansma | Larissa Smink | Harmke Siegersma
3.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Peins | Dames eerste klasse
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
2.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Herkansing
1.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
Menaam | Meisjes afdeling
1.Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Goënga: Moniek Lootsma | Afke Marij van der Goot | Iris Oosterbaan
3.Niawier- Metslawier-Oosternijkerk: Suzanna Allema | Hester Torensma | Isabella Sijtsma
3.Stiens: Marije van der Molen | Marsha Broersma | Marije Bokma
Menaam | Del en Opstap
1.Gerbrich Koster | Marrit Wielinga | Marit Feenstra
2.Ilse Zwaagstra | Liset Sijbesma | Brecht Renema