4 december 2022

De winnaars van zaterdag 30 juli 2022

Het laatste weekeinde voor de PC. Wie is er in vorm en wie niet? We zetten alle winnaars voor je op een rijtje.

Sexbierum | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Haye Jan Nicolay | Gabe-Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
Ee | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
2. Redmer Zaagemans | Mark Minnesma | Stefan van der Meer
3. André van Dellen | Willem Heeringa | Pieter Jan Plat
Hijum/Feinsum | Heren Tweede Klasse (VF)
1. Johan Diertens | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
2. Jari Visser | Verry van der Meer | Lennard Feenstra
3. Simon Zijlstra | Sip Jaap Bos | Jelmer Miedema
Sexbierum | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3. Anne-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama à Nijeholt
Pingjum | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
2. Foke Jil Bakker | Hesther de Boer | Elly Hofman
3. Rixt Fokkema | Angela Donga | Ineke van der Ploeg
Herkansing
1. Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Marsum | Jongens A (DEL)
1. Jan-Tymen Eisma | Marten Leijenaar | Pieter den Breejen
2. Jorrit Nanninga | Jelmer Foppe Drijfhout | Rein Breuker
Marsum | Jongens B (DEL)
1. Jardo Sterkenburg | Jildert Wijbenga | Marten Daaf Alkemade
2.
Jelvin Kaper | Eelco Meijer | Luca Wijngaard
3. Sjouke Beimers | Otte Algra | Jelmer Torensma
3. Jan Yntema | Milan van der Weg | Jorrit Palma
Herkansing
1. Iwan Hiddinga | Stefan Yska | Brent Jesse van Beem

Subscribe To Our Newsletter