Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 30 juli 2022

De winnaars van zaterdag 30 juli 2022

279
0

Het laatste weekeinde voor de PC. Wie is er in vorm en wie niet? We zetten alle winnaars voor je op een rijtje.

Sexbierum | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Haye Jan Nicolay | Gabe-Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
Ee | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
2. Redmer Zaagemans | Mark Minnesma | Stefan van der Meer
3. André van Dellen | Willem Heeringa | Pieter Jan Plat
Hijum/Feinsum | Heren Tweede Klasse (VF)
1. Johan Diertens | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
2. Jari Visser | Verry van der Meer | Lennard Feenstra
3. Simon Zijlstra | Sip Jaap Bos | Jelmer Miedema
Sexbierum | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3. Anne-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama à Nijeholt
Pingjum | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
2. Foke Jil Bakker | Hesther de Boer | Elly Hofman
3. Rixt Fokkema | Angela Donga | Ineke van der Ploeg
Herkansing
1. Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Marsum | Jongens A (DEL)
1. Jan-Tymen Eisma | Marten Leijenaar | Pieter den Breejen
2. Jorrit Nanninga | Jelmer Foppe Drijfhout | Rein Breuker
Marsum | Jongens B (DEL)
1. Jardo Sterkenburg | Jildert Wijbenga | Marten Daaf Alkemade
2.
Jelvin Kaper | Eelco Meijer | Luca Wijngaard
3. Sjouke Beimers | Otte Algra | Jelmer Torensma
3. Jan Yntema | Milan van der Weg | Jorrit Palma
Herkansing
1. Iwan Hiddinga | Stefan Yska | Brent Jesse van Beem