De winnaars van zondag 2 juli 2023

2350
0

Een redelijk gevulde kaatsagenda op deze zondag. We zetten de winnaars voor je op een rijtje!

Harlingen | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Corné Tuinenga | Bauke Dijkstra | Jelmer Miedema
Peins | Heren Eerste Klasse (VF)
1.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | René de Haan
2.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis
3.Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
Tytsjerk | Heren Tweede Klasse (VF)
1.Redmer Zaagemans | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
2.Redmer Cnossen | Wesley van de Wint | Frits Hoekstra
3.Tjalling Feenstra | Wybren Postma | Rick Alberda
Stiens | Dames Hoofdklasse (DEL)
1.Ilse Tuinenga ( K) | Andrea Kroes | Marrit Zeinstra
2.Aletta van Popta | Anne Monfils | Senne Idsardi
Stiens | Dames Eerste Klasse (DEL)
1.Iris Jasper | Rixt Wijnia | Fiera de Vries
2.Serena Hovenga | Noëlle Hiddinga | Jennie Terpstra
3.Wybrig Bakker | Anke Wassenaar | Hedwig Wiersma
Herkansing
1.Annelien Broersma | Marsha Broersma | Melissa Rianne Hiemstra
Hurdegaryp | Heren 50+ A (DEL)
1.Keimpe Jan Talsma | Jan Sipma | Marco Lautenbach
2.Jacob van der Pol | Ate Bierma | Peter Dijkstra
3.Evert Tolsma | Nanning Seepma | Klaas Dijkstra
Hurdegaryp | Heren 50+ B (DEL)
1.Germ de Graaf | Wybren van der Woud | Jan Douwe Gerbranda
2.Eddy Sjollema | Klaas van der Vlugt | Sjoerd Nauta
3.Jochum de Vries | Roel Sijbesma | Anne Siderius
Herkansing
1.Harmen Westra | Marcus Elzinga | Johan Witteveen
Leeuwarden | Jongens (Zachte Bal)
1.Nick van der Walt | Jens Kooistra | Jarno Tjepkema
2.Jorrit Palma | Meindert-Jan Zijlstra | Jelmer Foppe Drijfhout
3.Lars Tijssen | Sjouke Beimers | Jardo Sterkenburg
3.Cas Nijman | Brent Timmerman | Karst Hoekstra
Folsgare | Meisjes A (DEL)
1.Dido Iedema | Marije Bokma | Sophie Kroondijk
2.Jeldau Koopmans | Jelly Hiemstra | Hester Torensma
Folsgare | Meisjes B (DEL)
1.Elbrich Kooistra | Linda van der Meer | Anouk Delfsma
2.Janneke Postumus | Anne Lotte van Beem | Michelle Sijtsma
Herkansing
1.Ymke van der Brug | Afke Marij van der Goot | Nadia Rinske Moufakir
Franeker | Schooljongens A (DEL)
1.Kyano van Swinden Koopmans | Pieter Miedema | Lieuwe van der Kamp
2.Dennis Bida | Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
Franeker | Schooljongens B (DEL)
1.Jorrit Bosch | Rick van der Weerdt | Ate Westra
2.Stian Rinia | Allart van der Meer | Melle Talsma
3.Sietse Hoekstra | Klaas Dijkstra | Niels Stoker
Herkansing
1.Siete Wassenaar | Ruurd Oosterbaan | Brian Oosting
2.Roan van Swinden Koopmans | Matthijs Quak | Gerard Boersma
Tzum | Welpenjongens A (DEL)
1.Alex Boonstra | Gerlof Schuiling
2.Collin Terpstra | Tymen Bults
Tzum | Welpenjongens B (DEL)
1.Max Menage | Noud Oostenveld
2.Jasper Tjepkema en Stijn Haaksma
Herkansing
1.Sido Agema | Redmer Porte
2.Thymen Stenekes | Lennart Wagenaar
Tzum | Welpenmeisjes A (DEL)
1.Froukje Patricia Blanke | Mette Tilma
2.Anouk Groen | Marije Punter
Tzum | Welpenmeisjes B (DEL)
1.Elske Tassebajov | Sinne Mous
2.Iris Tolsma | Emma Tjeerdema