Home laatste nieuws De winnaars van zondag 15 augustus 2021

De winnaars van zondag 15 augustus 2021

186
0

De heren hoofdklassers kaatsten voor het eerst sinds de PC weer een wedstrijd. De dames streden om plaatsen op de 45e Frouljus PC of de Keats Off. Deze en andere uitslagen vind je hier.

  Kimswerd | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
2. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Remmelt Bouma | Jelmer Miedema | Thomas van Zuiden
   
  Vrouwenparochie | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annelien Broersma
3. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
   
  Ried | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
2. Jildou Sweering | Angela Donga | Hendrieke van der Schoot
3. Hester de Boer | Nicole Hempenius | Ineke van der Ploeg
3. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
   
  Vrouwenparochie | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra
2. Corné Tuinenga | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
3. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
   
  Zweins | Schooljongens (DEL)
1. Jorrit de Groot | Tymen Bijlsma | Nick van der Walt
2. Teun Westgeest | Jurre Reitsma | Hidde Reitsma
3. Jarno Andringa | Jan Yntema | Jelle Rense Lei
   
  Zweins | Schooljongens (Herkansing)
1. Jelvin Kaper | Jorn de Vries | Kees Sonnema
2. Jardo Sterkenburg | Jorrit Buwalda | Jelle Jan Dijkstra
   
  Bolsward | Pupillenmeisjes A (DEL)
1. Jeldau Koopmans | Britt Joustra
2. Wieke Schaap | Maud Scheffer
   
  Bolsward | Pupillenmeisjes B (DEL)
1. Karina Mollema | Marit Steigenga
2. Brecht Grovenstein | Elina Schotanus
3. Dianna de Jong | Amber Goedbloed
3. Michelle Sijtsma | Jildau de Vries
   
  Bolsward | Pupillenmeisjes B (Herkansing)
1. Lieke Tuinier | Anne Rixt Bakker
   
  Jorwert | Heren 50+ A (DEL)
1. Simon de Groot | Jacob Kamstra | Johan Hiemstra
2. Egbert Bootsma | Anne de Vries | Johannes Siegersma
3. Ludwig Seerden | Dirk Machiela | Ate Bierma
   
  Jorwert | Heren 50+ B (DEL)
1. Germ Hallema | Hendrik Ruiter | Henk Mulder
2. Henk Wobbenkamp | Jan Vellinga | Andries Idzerda
3. Anne Brouwer | Simon de Groot | Sikke Koster
   
  Jorwert | Heren 50+ B (Herkansing)
1. Eddy Sjollema | Maikel Versnel | Jan de Jong
2. Jan Reitsma | Ron Oortwijn | Ben Snijder