Home laatste nieuws Zij kaatsen de Frouljus PC (of de Keats Off)

Zij kaatsen de Frouljus PC (of de Keats Off)

230
0

Er is wat computerkennis en een opleiding van een jaar of zes voor nodig, maar de rekenmeesters van de KNKB maken bekend welke parturen zich rechtstreeks plaatsen voor de Frouljus PC en welke parturen donderdag in Wommels meedoen aan de Keats Off.

  Frouljus PC
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3. Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annelien Broersma
4. Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
5. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Simona Kootstra
6. Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
7. Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
8. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
9. Aletta van Popta | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
10. Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
11. Inge Jansma | Larissa Smink | Anouk Smink
   
  Keats Off
12. Marije Bodde | Anna-Dieuwke Dijkstra | Gerde Lycklama A Nijeholt
13. Hesther de Boer | Nicole Hempenius | Ineke van der Ploeg
14. Jildou Sweering | Andrea Kroes | Marije Hellinga
15. Melanie van der Mossel | Angela Donga | Hendrieke van der Schoot
   
  16 – 19
16. Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
17. Anna Ennema | Selma de Boer | Rixt Fokkema
18. Maaike Steegstra | Martsje Steegstra | Thirza Roorda
19. Samanta Visser | Kaylee Kwast | Nynke Agema
Vorig artikelDe winnaars van zondag 15 augustus 2021
Volgend artikelLaatste Freule koning, Hendrik Gjaltema overleden