Home laatste nieuws De winnaars van zondag 11 juni 2023

De winnaars van zondag 11 juni 2023

2852
0

Een warme kaatsdag. De jongens en meisjes hadden een vrije dag, omdat ze zaterdag hun NK hadden. We hebben alle uitslagen weer verzameld.

Stiens | Heren hoofdklasse vf
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Bauke Triemstra | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
3.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Hendrik Kootstra
Witmarsum | Heren eerste klasse onbeperkt
1.Haije Jan Nicolaij | Hessel Postma | Patrick Scheepstra
2.Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Willem Heeringa
3.Wierd Baarda | Michel van der Veen | Jari Visser
Marsum | Heren 50+del
1.Jan Fokke Mulder | Piet Zondervan | Hilbrand Smid
2.Jacob Kamstra | Albert Nauta | Johannes Siegersma
Herkansing
1.Klaas Dijkstra | Peter Dijkstra | Bertus Bootsma
Marsum | Heren 50+ B klasse del
1.Johan van der Veen | Ferdinand van der Werf | Roel Sijbesma
2.Johannes de Vries | Hendrik Eringa | Harmen Westra
Herkansing
1.Harm Jan de Boer | Jan de Jong | Gerrit Otter
Grou | Dames Hoofdklasse vf (Poule)
1.Aletta van Popta | Jeska Terpstra | Gerde Lycklama à Nijeholt ( koningin)
2.Ilse Tuinenga | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
Grou | Dames Eerste klasse
1.Iris Veltman | Anouk Smink | Senne Idsardi
2.Wybrig Bakker | Lotte Delgrosso | Fiera de Vries
3.Moniek Lootsma | Marsha Broersma | Rixt Blanke
Herkansing
1.Annelien Broersma | Iris Oosterbaan | Anna Dieuwke Dijkstra
Westhoek | Jongens del
1.Jan Bandstra | Jardo Sterkenburg | Brent Timmerman
2.Jelvin Kaper | Eelco Meijer | Pieter den Breejen
Herkansing
1.Silvan Elzinga | Remco Yska | Jorrit de Groot
2.Jarno Tjepkema | Lars Tijssen | Jelmer Foppe Drijfhout
Wiuwert | Schooljongens afdeling
1.Dronryp:Dennis Bida | Ryan Wieggers | Jort de Kroon
2.Sneek: Ruurd Oosterbaan | Frans Oosterbaan
3.Folsgare: Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
3.Arum: Sander Kuipers | Tiemen Dijkstra | Jorrit Bosch
Wiuwert | Schooljongens del (+ opstap)
1.
2.
Oude Bildtzijl Schoolmeisjes afdeling
1.Lollum-Waaksens: Britt Joustra | Jeldau Koopmans
2.Bolsward: Minke Tjalsma | Tessa Westra | Fenna Cuperus
3.Balk: Mariska Stegenga | Hendrika Stegenga | Maren de Vries
Schoolmeisjes del + opstap
1.Brecht Grovenstein | Marit Steigenga
2.Silke Hofstra | Sofie Koops
Herkansing
1.Marloes Koops | Trynke Nijman