Bolsward wint NK Meisjes, Dronryp wint bij Jongens

2672
0

Ook voorzitter Lammert Leeuwen van KV Bolsward is maar een mens en kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Zowel bij de jongens als de meisjes stond een partuur van zijn vereniging in de finale van een NK. Leeuwen koos voor de jongens in Sint Annaparochie en zag die nipt verliezen van Dronryp. Hij miste daardoor de winst van de meisjes in Tzummarum.

Het partuur van Bolsward (Minke Tjalsma, Inge Blanke, Noa Elzinga) rekende in de eerste omloop af met Nijewier (5-3 en 6-4), in de tweede met Arum (5-2 en 6-2) en in de derde met Dronryp (5-2 en 6-2). In de halve finale bleef Lollum goed bij, maar toch won Bolsward (4-5 en 0-6).

Tzum bereikte de finale door te winnen van Menaam, Easterein en Dronryp. In al die drie partijen kreeg Tzum steeds twee eersten tegen. Het kon daarna met een staand nummer naar de finale. Daarin was Bolsward te sterk: 4-5 en 6-6.

  1. Bolsward | Minke Tjalsma, Inge Blanke, Noa Elzinga
  2. Tzum | Marrit Wielenga, Yannah Palma, Gerbrich Koster
  3. Lollum | Jeldau Koopmans, Britt Joustra, Lisanne Venema

Iets te heftig

Het heeft niet meteen zin om namen te noemen, maar in de finale in Sint Annaparochie tussen de jongensparturen Bolsward en Dronryp ging het er soms iets te heftig aan toe. Ouders (of ander publiek) en kaatsers, die meerdere beslissingen van de scheidsrechter op een afstand van meer dan veertig meter in twijfel trokken… Een kaatser die een tegenstander een “mongool” noemt… Niemand greep echt in, maar het hoort niet op een kaatsveld thuis.

Dronryp won. Het kreeg geen eerst tegen tegen Leeuwarden, twee eersten tegen Damwâld, een eerst tegen Sint Annaparochie 2 en drie tegen Sint Annaparochie 1. De finale was andere koek. Bolsward bereikte die door te winnen van Franeker, Peins, Morra en Reduzum. In de halve finale had het een staand nummer.

In de finale moest Dronryp tot het uiterste gaan. Dat deed het ook. Het ging tot de rand en soms erover. Pas met alles oan’e hang werd de wedstrijd beslist in Rypster voordeel.

  1. Dronryp 1 | Brent Jesse van Beem, Bjorn Idsardi, Brent Timmerman
  2. Bolsward | Jurre Reitsma, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
  3. Sint Annaparochie 1 | Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra
  4. Reduzum | Symen Miedema, Thijs van Dijk, Lars Tijssen

4. Raerd | Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis, Jelmer Foppe Drijfhout

4. Wommels | Redmer Wiersma, Johan Gaastra, Milan van der Weg

(kaatsnieuws.com / foto: Romy Postma)