Home laatste nieuws De winnaars van 7 en 8 september 2019

De winnaars van 7 en 8 september 2019

307
0
  Marsum | Dames Hoofdklasse
 
1. Serena Hovenga | Lotte Delgrosso |  Harmke Siegersma
2. Ilse Tuinenga | Imke van der Leest | Louise Krol
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra |  Manon Scheepstra
   
  Goutum | Heren A klasse
1. Tjeerd Dijkstra | Dirk Machiela |  Ibo Nicolay
2. Jan Fokke Mulder | Ype Tiemersma |  Jan Sipma
3. Jan Heida |  Piet Machiela |  Johannes Siegersma
3. Jan Vellinga | Egbert Bootsma | Piet Zondervan
   
  Goutum | B klasse
1. Sjouke de Groot |  Ate Bierma |  Hans Diekman 
2. Jan Volbeda | Theunis Piersma |  Ben Snijder
   
  Marsum | Heren Hoofdklasse
 
1. Marten Bergsma | Dylan Drent |  Hendrik Kootstra
2. Gerrit Jan Duiven | Hyltje Bosma | Tjisse Steenstra
3. Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Laas Pieter van Straten
   
  Mantgum | Lytse PC ( foto Lijkle Spijksma)
 
1. André van Dellen | Bauke Dijkstra | 
2. René Anema | Jelte-Pieter Dijkstra | Allard Hoekstra
3. Auke-Geert Ybema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
3. Haye Jan Nicolay  | Pier Piersma | Evert Pieter Tolsma
   
  Huizum | Jongens
 
1. Haye Tseard van der Hem |Christiaan Stremler | Rick Minnesma
2.
Jorn Lars van Beem | André de Vries | Jelmer Miedema
3.
Jarno Feenstra | Thom Stellingwerf |Aizo Veltman
   
  Damwâld | Schooljongens
 
1. Sjouke Beimers | Wiebe van Wier | Nick van der Walt
2. Edwin de Vries | Otte Algra | Jardo Sterkenburg
3. Pieter Siebe Cuperus | Jelmer Foppe Drijfhout | Durk Bootsma
   
  Herkansing
1. Jaimy Koel | Harmen Zuidema |  Bjorn Idsardi
2. Tjitte Reitsma |  Arjen Bauke Hofstra |  Marten Daaf Alkemade
   
  Damwâld | Schoolmeisjes
 
1. Lisanne Scharringa | Suzanna Allema
2. Noa Elzinga | Afke Marij van der Goot
3. Ilse Marije van Beem | Marrit de Groot
3. Inge Blanke | Hester Torensma
   
  Herkansing
1. Marrit Wielinga | Marije van der Molen
2. Nadya Rinske Mouffakir | Janneke Posthumus
   
  Ysbrechtum | Pupillenjongens
 
1. Jorrit Palma |Jorrit Buwalda
2. Jesse Greidanus | Jurre Dijkstra
3. Jorrit Bosch | Jort de Kroon
3. Martijn Mossel | Kyano van Swinden Koopmans
   
  Herkansing
1. Jelke Veldhuis | Leon Smink
2. Thijs Lanting | Stef van Steen
   
  Sneek | Pupillenmeisjes
1. Brecht Grovenstein | Inez Bosch
2. Maud Hellinga | Minke Tjalsma
3. Karina Mollema | Linda van der Meer
3. Sophie Kroondijk | Fenna Cuperus
   
  Herkansing
1. Jeldau Koopmans | Britt Joustra
2. Maud van der Veen | Fianne Dijkstra
   
  Stiens | Welpenjongens
 
1. Melle Talsma | Sigert Bouma
2. Allart van der Meer | Roan Luimstra
3. Allon Elzinga | Thomas Zeinstra
   
  Herkansing
1. Ale Reitsma | Jesper Boukes
   
  Stiens | Welpenmeisjes
1. Anne Lotte van Beem | Anna Miedema
2. Rikst Grypstra | Aisha Mahmoud
3 Idwer Vis | Lotte-Ytsje Hoekstra
   
  Herkansing
1. Fenna Koster | Froukje Westgeest