Home laatste nieuws De winnaars van 16 en 17 juni 2018

De winnaars van 16 en 17 juni 2018

352
0
kaatsbal, winnaars

Wie wonnen er een krans en wie net niet? We zetten alle prijswinnaars van dit weekeinde op een rijtje. Heb je een aanvulling? kaatsnieuws@gmail.com

 

Berltsum | NK Jongens

1. Hommerts-Jutryp (Aizo Veltman | Jelger de Boer | Jitze Floris
2. Arum (Germ Epema | Jorrit Tolsma | Dirk-Henk Kuipers)
3. Mantgum (Gjalt Sjirk de Groot | Ignas Dijkstra | Jelle Terpstra)
Bolsward | NK Meisjes

1. Makkum (Chantal de Witte | Lobke Vlasbloem | Anouk Smink)
2. Winsum (Noa Slager | Marlies Bonnema | Anna Rob)
3. Jirnsum (Foke Jil Bakker | Dian Dijkstra)
Dokkum | Heren Hoofdklasse (VF)

1. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
Niawier eo | Heren 1e Klasse (VF)
1. Hyltje Bosma | Elgar Boersma | Marco de Groot
2. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
3. Rienk Veltman | Jouke Bosje | Rick Poortstra
Ee | Dames Hoofdklasse (DEL)

1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Annelien Broersma
2. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Manon Scheepstra
3. Nynke Sijbrandij | Lotte Delgrosso | Kim Dijkstra
Grou | Pupillenjongens (Afd)

1. Sexbierum : Stijn Scheffer | Nick vd Walt | Enrico Post
2. Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga |  Hjalmar Dijkstra | Jelvin Kaper
3. Bolsward: Remco Yska | Tymen Bijlsma  | Silvan Elzinga
Grou | Pupillenjongens (DEL)

1. Douwe Faber | Jesse Greidanus
2. Rindert Zijlstra | Jelte Meester
3. Sjoerd van der Schaar | Erwin Vos
3. Marc Jorna | Milan Krottje
Grou | Pupillenmeisjes (Afd)
1. Dronryp:  Lisanne Scharringa, Maud Hellinga en Jeanette Kramer
2. Niawier-Oosternijkerk-Metslawier: Suzanna Allema | Hester Torensma |  Isabella Sijtsma
3. St Annaparochie: Dido Iedema | Sophie Kroondijk | Fenna Hoekstra
Grou | Pupillenmeisjes (DEL)
1.
2.
3.
Sint Jacobiparochie | Heren hoofdklasse
1. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden.
Anjum | Heren eerste klasse

1. Durk Ennema | Jacob Klaas Haitsma | Patrick Scheepstra
2. Elgar Boersma | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
3. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
Makkum | Heren 30 + 
1. Jan Jelle Jongsma | Fokke Mulder
2. Leo Nauta | Sytse Hibma
3. Yde Klaas Dijkstra | Nanning Seepma
Makkum | Heren 50 + 
1. Ybo Nicolay | Sikke Koster | Jochum de Vries
2. Anno Miedema | Egbert Bootsma | Jarig Katsma
3. Tjeerd Dijkstra | Henk Mulder | Johan van der Veen
Sint Jacobiparochie | Dames Hoofdklasse
1. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra |  Louise Krol
3. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
Workum | Dames eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Mintje Meintema | Ineke van der Ploeg
2. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Melissa Hiemstra
3. Annet de Haan | Jeska Terpstra | Selma van der Molen
3. Jessie Rekker | Marije Bodde | Julia Martina Rienks
Verliezersronde Dames eerste klasse
1. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Anouk Smink
Dronryp | Schooljongens afdeling
1. Dronryp: Jorrit Nanninga | Rutger Kumbangsila | Rick Minnesma
2. Leeuwarden: Sake Algra  | Rein Breuker  | Otte Algra
3. Morra-Lioessens: Daniel Wouda, Douwe Dijkstra | Johan Sipma
Dronryp | Schooljongens del
1. Edgar van Wigcheren | Wesley van de Vaart
2. Jan Bandstra | Tjerk Kamsma
3. Harmen Zuidema | Dylan Koel
Boazum | Schoolmeisjes afdeling
1. Makkum: Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink
2. Bolsward: Femke Folkerts, Rixt Blanke en Noa Elzinga
3. Huizum: Nadya Rinske Moufakkir en Anna-Dieuwke Dijkstra
3. Winsum: Monique Postma, Rianne Poelstra en Romy Postma
Boazum | Schoolmeisjes del
1. Lisanne Scharringa | Anke Wassenaar
2. Iris Oosterbaan | Sanne van Vilsteren
3. Judith Bosch | Foke Jil Bakker
Marsum | Pupillenjongens A
1. Jelvin Kaper | Clive van der Weerdt
2. Nick van der Walt | Remco Post
Marsum | Pupillenjongens B
1. Douwe Faber | Eelco Meijer
2. Leon Smink | Milan Krottje
3. Edwin Arjen Yska | Enrico Post
3. Tyme Jonker | Rindert Zijlstra
Verliezersronde
1. Jorrit Palma | Tymen Bijlsma
2. Jelte Meesters | Hjalmar Dijkstra
Franeker | Welpenjongens

1. Dennis Bida | Lieuwe van der Kamp
2. Stijn de Haas | Sietse Jellema
3. Stijn Feenstra |  Pieter Harke Miedema
3. Rudmer Faber | Frans Oosterbaan
Franeker | Welpenjongens Herkansing
1. Julian Klok | Jelmar de Vries
2. Rimar van der Schaaf | Jorrit Bosch
Sint Annaparochie | Welpenmeisjes A klasse
1. Jeldau Koopmans | Manouk Scharringa
2. Anna Lotte van Beem | Lieke Tuinier
Sint Annaparochie | Welpenmeisjes  B klasse
1. Britt Joustra | Anke Bruinsma
2. Lisan Kaper | Minke Tjalsma
3. Maud Scheffer | Marrit Steiginga