Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 21 augustus 2021

De winnaars van zaterdag 21 augustus 2021

178
0

In Bitgum zijn dit weekend de Van Aismadagen en ook stond er vandaag een NK op het programma voor de 50+. De uitslagen van dit weekend. Aan

Bitgum | Heren hoofdklasse
1.Remmelt Bouma | Dylan Drent | Erwin Zijlstra
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Hendrik Kootstra
3.Gert-Anne van der Bos | René de Haan | Pieter Jan Leijenaar
Paesens | Heren 1e klas
1.Johannes van der Veen | Hessel Postma | Jelmer Miedema
2.Wessel van der Woud | Pieter Jan Plat | Yannick Hielkema
IJlst | NK Heren 50+
1.Jelsum-Koarnjum-Britsum: Engbert van der Meulen | Wim Henk Nicolay | Ibo Nicolay
2.Goutum: John Adema | Albert Walsweer | Jan Meindertsma
3.Sint Nicolaasga: Ludy Limburg | Klaas Meindertsma | Tiede Boorsma
3.Sint Jacobiparochie: Piet Machiela, Dirk Machiela | Jarig Katsma
Bitgum | Dames hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Amarins de Groot | Annelien Broersma
2.Anna-Brecht Bruinsma | Manon Scheepstra | Anouk Smink
3.Wybrig Bakker | Jeska Terpstra | Lotte Delgrosso
Baard | Dames eerste klas
1.Anna Ennema | Larissa Smink | Gerde Lycklama a  Nijeholt
2.Aletta van Popta | Elly Hofman | Rixt Fokkema
Lollum/Waaksens | Schoolmeisjes A
1.Maud Hellinga | Rigt van der Velde
2.Suzanna Allema| Ilse Kooistra
Lollum/Waaksens | Schoolmeisjes B
1.
2.
Sexbierum | Pupillenjongens A
1.Jort de Kroon | Pieter Miedema
2.Mark Reitsma | Lieuwe van der Kamp
Sexbierum | Pupillen B
1.Jurre Dijkstra | Jorrit Bosch
2.Rudmer Faber | Jitse Bosch
3.Ryan Wieggers | Gjalt van Klink
3. Allon Elzinga | Rick van der Weerdt
Herkansing
1.Sijtse Kloosterman | Sido Polet
2.Siete Wassenaar | Allard van der Meer
Huins-Leons | Welpenjongens A
1.Sem vd Wei | Jorrit Kroondijk
2.Thomas Zeinstra | Frank de Kroon
Huins-Leons | Welpenjongens B
1.Roan van Swinden Koopmans | Melle Talsma
2.Imro vd Meer | Hilwert Kuiper
3.Mart Roersma | Finn Scheurder
3.Sybren vd Zwaag | Steyn Wijbenga
Herkansing
1.Andries Hettinga | Pieter Meindersma
2.Jort Dijkstra | Renke Jacob Cuperus