Home laatste nieuws De uitslagen van 15 en 16 juni 2024

De uitslagen van 15 en 16 juni 2024

2767
0

Regen, heel veel regen viel er zaterdag tijdens de NK’s voor de pupillenjongens en pupillenmeisjes, maar ze kaatsten gewoon door. Zondag was het iets droger maar de zomerse temperaturen bleven uit. Alle uitslagen van dit weekend staan weer op een rij

Ingelum | NK Pupillenjongens
1.Moarre (Harke Slagman | Wiltsje Gerben Klimstra)
2.St Jacobiparochie (Imro van der Meer | Daan Wobbes | Alex Boonstra)
3.Wommels (Tymen Stenekes | Tymen Bults | Melle Terpstra)
3.Stiens (Ivar van Oostrum | Roan Schaeffer | Andries Durk Hettinga)
Wjelsryp | NK Pupillenmeisjes
1.Wommels (Evy Wijnia | Alieke de Jong)
2.Scharnegoutum (Rosalie ten Brink | Marit Hoekstra | Esther Lootsma)
3.Reduzum (Sanne van Dijk |  Femke de Vries)
St Jacobiparochie | Heren Hoofdklasse vf
1.Steven Koster | Gerben de Boer | Rick Minnesma
2.Marten Bergsma | Jorn Lars van Beem | Hendrik Kootstra
3.Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar
St Jacobiparochie | Dames Hoofdklasse
1.Louise Krol | Sjanet Wijnia | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
Dronryp | Heren eerste klasse
1.Patrick van Dellen | Gjalt Sjirk de Groot | Jari Visser
2.Gerard de Vries | Jeroen de Boer | Klaas Pier Folkertsma
3.Germ Epema | Justin van Dijk | Jan Bauke Tolsma
Scharnegoutum | Dames eerste klasse
1.Wybrig Bakker| Rixt Blanke |Foke Jil Bakker
2.Rixt Fokkema | Marsha Broersma | Romy Postma
3.Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans.
Herkansing
1.Yannah Palma | Ilse Marije van Beem | Simona Kootstra
2.Anna Ennema | Anouk Smink | Fiera de Vries
Goënga | Meisjes A klasse
1.Aniek Koopmans | Marije Bokma | Suzanna Allema
2.Berber van der Goot | Brecht Renema | Sophie Kroondijk
Goënga | Meisjes B klasse
1.Mare Dijkstra | Sofie Koops | Nina-Claire Wijning
2.Minke Tjalsma | Anne Lotte van Beem | Fenna Hoekstra
3.Inez Bosch | Rikst Baarda | Wieke Schaap
Herkansing
1.Amber Goedbloed | Froukje Westgeest | Fenna Cuperus
Balk | Schooljongens A klasse
1.Ryan Wiegers | Allon Elzinga
2.Melle Talsma | Sem van der Wei
Balk | Schooljongens B klasse
1.Pieter Douma | Niek Dijkstra
2.Mart Roersma | Hilwert Kuiper
3.Harmen Faber | Rimar Kaper
3.Renke Jacob Cuperus | Harmen Postma
Herkansing
1.Sem Groen | Dion Stegeman
2.Roan Luimstra | Dirk Gerrit Bakker
Goënga | Schoolmeisjes A klasse
1.Anna Miedema | Rikst Grijpstra
2.Henderika Stegenga | Tessa Westra
Goënga |Schoolmeisjes B klasse
1.Nynke van der Leest | Idwer Vis
2.Janet Adema | Aisha Mahmoud
3.Marloes Koops | Lisa Hornstra
Herkansing
1.Yellina Tilma | Berber Boersma
Goënga | schoolmeisjes C klasse
1.Ilse Koopmans | Melissa Hardholt
2.Laura Wagenaar  | Ilse Leffring
Jirnsum | Welpenjongens afdeling
1.Hantum (Geert Johan Kuipers | Sytze de Vries)
2.Dronrijp 1 (Rayan Heida | Hidde Niehof | Herre Zijlstra)
3.Menaam (Danny Heilig | Ties Kingma | Jurrit Reitsma)
Jirnsum | Welpenjongens Opstap
1.Jelke Sijbesma | Jesse de Haan
2.Luca Bloem | Pieter Hijlkema,
3.Harwin Postma | Matthijs Hoekstra
3.Sido Rodenhuis | Geart Groothoff
Jirnsum | Welpenmeisjes afdeling
1.Oudebildtzijl (Henny Jensma | Marrit Zijlstra)
2.Witmarsum (Gabrielle de Jong | Maud van der Wei)
3.Dronryp 1 (Ise Hoeksema | Amarins Krottje)
3.Dronryp 2 (Dycke Posthumus | Myrthe Smeding)
Jirnsum | Welpenmeisjes Opstap
1.Elske Tassebajof | Lena Marij Hiemstra
2.Emma Tjeerdema | Marrit Hoekstra
3.Dycke Wijnsma | Elle Flisijn