Home laatste nieuws De loting voor de Bond

De loting voor de Bond

159
0
Hans Wassenaar, Enno Kingma, Jouke Bosje

Pinkstermaandag wordt de Bondspartij gekaatst. Dit zal op twee locaties gebeuren.  De nummers 1 tot en met 12 kaatsen op it Sjûkelân en de nummers 13 tot en met  50 op de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. De finale wordt ook verkaatst op it Sjûkelân. De wedstrijden beginnen om 9:00 uur.

1. Weidum  2. Sint Jacobiparochie
3. Grou 4. Jelsum-Koarnjum-Britsum
5. Balk 6. Oentsjerk
7. Sexbierum-Pietersbierum 8. Berltsum
9. Franeker 10. Sint Annaparochie
11. Hilversum 12. Damwâld
13. Huizum 14. Exmorra
15. Workum 16. Hartwerd
17. Stiens 18. Minnertsga
19. Easterlittens 20. Groningen
21. Schettens-Longerhouw 22. Wommels
23. Pingjum 24. Tzum
25. Goënga 26. Morra-Lioessens
27. Easterein 28. Reduzum
29. Amsterdam 30. Winsum
31. Tytsjerk 32. Ee
33. Mantgum 34. Arum
35. Bolsward 36. Mijdrecht
37. Anjum 38. Dronryp
39. Leeuwarden 40. Hijum-Finkum
41. Sneek 42. Ingelum
43. Tzummarum 44. Menaam
45. Heerenveen 46. Bitgum
47. Harlingen 48. Reahus-Turns
49. Makkum 50. Itens
Vorig artikelDe loting voor de Jong Nederland 2018
Volgend artikelStadswandeling vertelt over geschiedenis kaatsen in Franeker