Home laatste nieuws De loting van de Jong Famme partij 2024 in Mantgum

De loting van de Jong Famme partij 2024 in Mantgum

827
0
Foto: Romy Postma

Wie wint dit jaar de Jong Famme partij in Mantgum. Wordt het weer Makkum of gaat de prijs naar de jonge kaatssters uit Lollum? Of wint Dronryp weer een belangrijke prijs? Is Easterein de sterkste? Of gaat de prijs naar onze buurprovincie Groningen. Alle dames zullen strijden als leeuwen, want wie wil nu niet een van de vier wimpels winnen?

1.Exmorra2.Winsum
3.Tzum4.Dronryp 2
5.Dronryp 16.Sint Anne
7.Easterein8.Lollum
9.Makkum10.Menaam
11.Stiens12.Nijewier
13.Mantgum14.Bolsward
15.Groningen