Home laatste nieuws De uitslagen van 5, 6 en 7 juli 2024

De uitslagen van 5, 6 en 7 juli 2024

3303
0

Regen. Ontzettend veel regen en flinke windstoten. Terwijl in Nederland Code geel uitgeroepen was, werd er toch gekaatst door de senioren en jeugd. Voor de 50+ was er vandaag een NK in St Annaparochie en voor de junioren een Jong Fammepartij

Heerenveen | Heren vf ( 8 partuur)
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Bauke Triemstra | Dylan Drent | Patrick Scheepstra
Sint Annaparochie | Heren 50+
1.Leeuwarden (Danny de Boer | Mannes van Weert | Tammo Bijlsma)
2.Bitgum ( Marcus Elzinga | André Kuipers | Peter Dijkstra)
3.Mantgum (Jan Heida | Jan Geert Nutma | Wilco Fopma)
3.Húns-Lúns (Minne Fokkens | Gerrit Meulenaar | Georgius Jepkema)
Mantgum | Jong Famme partij
1.Makkum ( Larissa Smink | Anouk Smink | Gerde Lycklama à Nijeholt)
2.Groningen ( Rixt Fokkema | Romy Postma | Fiera de Vries)
3.Bolsward (Tessa Westra | Rixt Blanke | Noa Elzinga)
3. Dronryp (Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi)
Harlingen | Schooljongens del
1.Ytsen Tassebajof | Sybren van der Zwaag | Ryan Wieggers
2.Roan Luimstra | Allon Elzinga | Mark van der Weij
3.Rinse Dijkstra | Jelmer van der Schaaf | Hilwert Kuiper
3.Ruurd Oosterbaan | Damian Duursma | Goffe Jensma
Herkansing
1.Mart Roersma | Melle Talsma (Achlum) | Daniël de Boer
2.Matthijs Quak | Frans Oosterbaan | Zenn Hoitinga
Hitzum |Schoolmeisjes A klasse
1.Anna Miedema | Manouk Scharringa
2.Froukje Westgeest | Rianne van der Walt
Hitzum |Schoolmeisjes B klasse
1Aisha Mahmoud | Anniek de Vries
2.Albertien Hettinga | Ilse Leffring
3.Janet Adema | Roos Menage
Herkansing
1.Ilse Amels | Marloes Koops
Moarre-Ljussens | Pupillenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Tymen Bults
2.Andries Durk Hettinga | Lars Haarsma
Herkansing
1.Hylke Tassebajof | Alex Boonstra
Moarre- Ljussens | Pupillenjongens B klasse
1.Freark Veldema | Meinte Ale Hoornstra
2.Hielke Huizinga | Noud Oostenveld
3.Bonne Talsma | Sido Agema
3.Hendrik Hoekstra | Roan Schaeffer
Herkansing
1.Ferre Westra | Jasper Tjepkema
2.Jaysen Zijlstra | Marco Mast
Moarre-Ljussens | Pupillenmeisjes A klasse
1.Evy Wynia | Doutzen Wijtsma
2.Lyset Westra | Tessa Wouda
Moarre-Ljussens | Pupillenmeisjes B klasse
1.Alieke de Jong | Anne Jeltje Mossel
2.Esther Lootsma | Rosalie ten Brink
3.Eva van der Marel | Richt de Vries
Herkansing
1.Anouk Groen | Jantine Prins
2.Jasmijn Maltha | Marah Haaima
Franeker | Welpenjongens A klasse
1.Geert Johan Kuipers | Redmer van Dijk
2.Lennart Wagenaar | Finn Bakker
Franeker | Welpenjongens B klasse
1.Jelke Sijbesma | Yaniek Miedema
2.Sheng Li Dijkstra | Jens de Vries
3.Luca Bloem | Matthijs Hoekstra
3.Tjal Boonstra | Hidde Niehof
Herkansing
1.Douwe Veldema | Mebius Hettinga
2.Djurre Visser | Niek Algera
Franeker – Welpenmeisjes A klasse
1.Henny Jensma | Sanne Elgersma
2.Gabriella de Jong | Sinne Mous
3.Iris Tolsma | Emma Tjeerdema
Franeker – Welpenmeisjes B klasse
1.Johanna Veldema | Lianne Tolsma
2.Madelon Terpstra | Marrit Hoekstra
Herkansing
1.Mirthe Hoitema | Mara Tjepkema
2.Lisa ten Brink | Anyk Dijkstra
Huizum | Heren hoofdklasse vf
1.Steven Koster | Gerben de Boer | Rick Minnesma
2.Bauke Triemstra | Laas Pieter van Straten | Patrick Scheepstra
3.Marten Bergsma ( Vervangen door Hessel Postma) | Jorn Lars van Beem | Hendrik Kootstra
Peins | Heren Eerste klasse vf
1.Paul Dijkstra | René de Haan | Riemer Hoekstra
2.Jorrit Nanninga | Mark Minnesma | Brent Timmerman
3.Auke Boomsma | Jelmer Miedema | Jan Bandstra
Winsum | Heren Tweede klasse vf
1.Johannes van der Veen | Hendrik Jan van der Velde | Sjoerd de Jong
2.Jesse Kroondijk | Verry van der Meer | Wybren Postma
Huizum | Dames hoofdklasse vf
1.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
2.Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
Sint Annaparochie | Dames eerste klasse vf
1.Andrea Kroes | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia
2.Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
Herkansing
1.Aletta van Popta | Ilse Marije van Beem | Simona Kootstra
2.Wybrig Bakker | Rixt Blanke | Foke Jil Bakker
Leeuwarden | Jongens A klasse
1.Clive van der Weerdt | Silvan Elzinga | Jaimy Koel
2.Brent Jesse van Beem | Iwan Hiddinga | Sjoerd van der Schaar
Leeuwarden | Jongens B klasse
1.Laas van Dalfsen | Jan Yntema | Milan van der Weg;
2.Jelte de Jong | Tyme Jonker | Bauke Jetze Kalsbeek
3.Remco Yska | Meindert-Jan Zijlstra | Hidde Reitsma
3.Jacob Boersma | Jesse Miedema | Stef van Steen
Sint Annaparochie | Meisjes A klasse
1.Nina-Claire Wijning | Mare Dijkstra | Suzanna Allema
2.Anna Lotte van Beem | Brecht Renema | Sophie Kroondijk
Sint Annaparochie | Meisjes B klasse
1.Minke Tjalsma | Marije Bokma | Tessa Westra
2.Maud van der Veen | Brecht Grovenstein | Dido Iedema
Herkansing
1.Sofie Koops | Amber Goedbloed | Nathalie Andringa