Home laatste nieuws De kaats-uitslagen van zondag 3 juli 2022

De kaats-uitslagen van zondag 3 juli 2022

300
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Harlingen | Heren Hoofdklasse
1Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3.Paul Dijkstra | Rene de Haan | Hendrik Bouwhuis
Peins | Heren 1e klas

(foto: Lijkle Spijksma)
1.Auke Boomsma | Hessel Postma (K) | Tsjerk Elsinga
2.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3.Chris Wassenaar | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
Bitgum | Heren 2e klas
1.Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga
2.Redmer Zaagemans | Wytze Wassenaar Yannick Hielkema
3.Aizo Veltman | Germ Epema | Dirk Henk Kuipers
3.Jan Dirk de Groot | Roeland vd Ploeg | Jolt Vollema
Goënga | Heren 50+ a klasse
1.Dirk Machiela | Egbert Bootsma | Piet Zondervan
2.Evert Tolsma | Johan Hiemstra | Nanning Seepma
3.Anco Elgersma | Anne de Vries | Ibo Nicolaij
Goënga | Heren 50+ B klasse
1.Jochum de Vries | Joop Bootsma | Roel Venema
2.Gerrie Otter | Siebe van Loon | Wybren v.d. Woud
3.Jacob v.d. Pol | Klaas van der Vlugt | Ron Oortwijn
Herkansing
1. Jan de Groot | Tjeerd Bouma | Wietse Punter
Wier | Jongensafdeling
1.Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Rink Sterk
2.Exmorra: Johan Tolsma | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar
3.Leeuwarden: Harmen Zuidema | Otte Algera | Rein Breuker
Zweins | Meisjes A klasse
1.Gerde Lyklema a Nijholt | Senne Idsardi | Gerbrich Koster
2.Iris Veldman | Rixt Blanke | Marscha Broersma
Zweins | Meisjes B klasse
1.Suzanna Allema | Isabella Sijtsma | Berber van der Goot
2.Ilse Marije van Beem | Marije v/d Molen | Dido Iedema
Herkansing
1.Hester Torensma | Selma v/d Wal | Monique Postma
Franeker | schooljongens A klasse
1.Pieter Miedema | Brent Jesse van Beem | Jorrit Palma
2.Sjoerd van der Schaar | Lars Tijssen | Jelte de Jong
Franeker | schooljongens B klasse
1.Jesse Vrieswijk | Jorrit Bosch | Stijn Tolsma
2.Mark Reitsma | Kyano van Swinden Koopmans | Tim Hofstra
3.Meindert Jan Zijlstra | Johan Gaastra | Jonathan de Boer
3.Stijn de Haas | Jisse Draaisma | Tyme Donker
Deinum | schoolmeisjes A klasse
1.Linda van der Meer | Noëlle Hiddinga
2.Sophie Kroondijk | IneZ Bosch
Deinum | schoolmeisjes B klasse
1.Aniek Koopmans | Brecht Grovenstein
2.Rianne Sjoukje Terluin | Hendrika Stegenga
3.Benthe Schuurmans | Rianne van der Walt
Herkansing
1.Minke Tjalsma | Froukje Westergeest