Home laatste nieuws De kaats-uitslagen van zaterdag 2 juli 2022

De kaats-uitslagen van zaterdag 2 juli 2022

346
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Exmorra | Heren Hoofdklasse
1.Jelle Attema | Taeke Triemstra | Menno van Zwieten
2.Gert-Anne van der Bos | Gabe-Jan van Popta | Evert Pieter Tolsma
3.Tjisse Steenstra | Dylan Drent | Bauke Dijkstra
Mantgum | Jong Fammepartij
1.Easterein: Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jeska Terpstra
2.Goënga: Afke Marij van der Goot | Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan
3.Groningen: Lobke Vlasbloem | Fiera de Vries
Minnertsga | NK Pupillenjongens
1.Dronryp 1: Ryan Wieggers | Allart van der Meer | Thomas Zeinstra
2.Achlum: Jelmer Velzen | Melle Talsma | Harmen Faber
3. Makkum1 : Haye Tjeerdema | Sem Groen | Rick van der Weerdt
3.Huins: Sigert Bouma | Melle Talsma | Hilwert Kuiper
Wijnaldum | NK pupillenmeisjes
1.Dronryp: Anna Lotte van Beem | Manouk Scharringa.
2.Sint Annaparochie: Noëlle Hiddinga | Aisha Mahmoud
3.Stiens: Carlijn Terpstra | Albertien Hettinga | Idwer Vis