Home laatste nieuws De kaats-uitslagen van zondag 10 juli 2022

De kaats-uitslagen van zondag 10 juli 2022

355
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Bolsward | Heren Hoofdklasse

( Foto Henk Bootsma)
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
Stiens | Heren eerste klasse

( Foto Lijkle Spijksma)
1.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster
2.Bauke Triemstra | Daniël Iseger | Patrick Scheepstra
3.Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga
Ried | Heren tweede klasse afdeling
1.Minnertsga: Jeroen Haarsma | Hylke Bruinsma | Jacob Faber
2.Franeker: Lennard Feenstra | Theun van der Molen | Jelmer Kuiken
3.Ried 1: Jan Kooistra | Roelof Hiemstra | Roel Pieter de Jong
3Arum: Germ Epema | Robert Rinia | Dirk Henk Kuipers
Kimswerd | Dames hoofdklasse

(Foto: Kaatsvereniging De Helfrichs)
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Annet de Haan | Sandra Hofstra | Jeska Terpstra
Kimswerd | Dames eerste klasse

(foto Kaatsvereniging De Helfrichs)
1.Inge Jansma | Larissa Smink | Noa Elzinga
2.Moniek Lootsma | Rixt Blanke | Senne Idsardi
3.Gerbrich Koster | Marsha Broersma | Iris Veltman
Herkansing
Julia Marthine Rienks | Mintje Meintema | Aluca Bouma
Westhoek Jongens A klasse
1.Johan Cnossen | Rink Sterk | Leon Wijning
2.Pieter den Breejen | Marten Leijenaar | Johan Sipma
Westhoek | Jongens B klasse
1.Jardo Sterkenburg | Tymen Bijlsma | Iwan Hiddinga
2.Brent Timmerman | Stefano Yska | Luuk Zwaagstra
3.Nick van der Walt | Hylke Talsma | Pieter Siebe Cuperus
3.Clive van der Weerdt | Jorrit Palma | Peter Boersma
Herkansing
1.Jelvin Kaper | Jens Kooistra | Rindert Zijlstra
2.Otte Algra | Jan Yntema | Silvan Elzinga
Balk | Pupillenjongens A klasse
1.Ruurd Oosterbaan | Allon Elzinga
2.Frans Oosterbaan | Allart van der Meer
Balk | Pupillenjongens B1 klasse
1.Hilwert Kuiper | Sem van der Wei
2.Joachim Schaaf | Rick van der Weerdt
3.Mart Roersma | Jan Willem Koopal
Balk | Pupillenjongens C klasse
1.Harmen Faber | Thomas Rinia
2.Harmen Postma | Sybren van der Zwaag
3.Klaas Dijkstra | Jimte Tilma
Herkansing
1.Pieter Douma | Melle Talsma (Hilaard)
2.Yde Bokma | Jelle Rosier
Balk | Pupillenmeisjes A klasse
1.Noëlle Hiddinga | Manouk Scharringa
2.Mariska Stegenga | Anna Lotte van Beem
Balk | Pupillenmeisjes B klasse
1.Floorke de Boer | Fenna Koster
2.Elske Kroondijk | Rianna van der Wal
3.Iris Verhoeven | Maren de Vries
Balk | Pupillen C klasse
1.Dana Marrit Koopmans | Jeline Bosch
2.Anniek de Vries | Rikst Punter
3.Aisha Mahmoud | Sara Tjaldau Kramer
Herkansing
1.Silke Hofstra | Idwer Vis, Stiens
2.Laura Wagenaar | Lyset Westra