Home laatste nieuws De kaats-uitslagen van 8 en 9 juli 2022

De kaats-uitslagen van 8 en 9 juli 2022

237
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Heerenveen | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Easterein | Jong Feintepartij
1.Exmorra: Christiaan Stremler | Gerben de Boer | Pieter Jan Leijenaar
2.Dronryp: Mark Minnesma | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3.Ingelum: Menno Osinga | Remco Osinga | Jurrit Osinga
3.Witmarsum: Jari Visser | Redmer Zaagemans | Colin Baarda
Tzum | NK 50+
1.Sint Jacobiparochie: Piet Machiela | Jarig Katsma | Dirk Machiela
2.Easterein: Tjeerd Dijkstra | Roel Sijbesma | Simon Kingma
3.Anjum: Jan Visser | Jan Pieter Hovinga | Jelle Visser
Winsum | Dames Hoofdklasse
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
Winsum | Dames eerste klasse
1.Inge Jansma | Larissa Smink | Noa Elzinga
2.Aletta van Popta, Lisanne Scharringa | Iris Oosterbaan
3.Elske van Straten | Inge Blanke | Eline van Dijkhuizen
Herkansing
1.Sietske Okkema | Hiske Zeinstra | Melissa Rianne Hiemstra
2.Moniek Lootsma | Rixt Blanke | Senne Idsardi
Driezum | Meisjes del
1.Suzanna Allema | Hester Torensma
2.Romy Postma | Isabella Sijtsma
Herkansing
1. Maud Hellinga | Yannah Palma
2.Dido Iedema | Janneke Postumus
Harlingen | Schooljongens
1.Bouke Janse | Brent Jesse van Beem | Lars Tijssen
2.Harmen-Jacob Postma | Jesse Greidanus | Silvan Elzinga
3.Eelco Meijer | Johan Gaastra | Pieter Miedema
3.Harmen Zijlstra | Jelke Veldhuis | Jelmar de Vries
Herkansing
1.Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp | Thomas Tolsma
Blije | Schoolmeisjes A klasse
1.Sophie Kroondijk | Rikst Baarda
2.Jeldou Koopmans | Martsen vd Goot
Blije | Schoolmeisjes B klasse
1.Maud van der Veen | Lisan Kaper
2.Ineke de Vries | Marije Keegstra
3.Minke Tjalsma | Bente Schuurmans
Herkansing
1.Ilja Wijtsma en Jetske Zijlstra
Dokkum | Welpenjongens
1.Harke Slagman | Jorrit Hardholt
2.Alex Boonstra | Imro van der Meer
Herkansing
1.Hendrik Arjen Alkema | Bas Haakma
Dokkum | Welpenmeisjes
1.Marrit Hoekstra | Froukje Anita Lei
2.Evy Wijnia | Froukje Patricia Blanke
Herkansing
1.Marte Wassenaar | Jantine Prins