2 december 2022

De kaatsuitslagen van zaterdag 16 juli 2022

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Makkum | Heren Hoofdklasse
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster
3.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Sint Annaparochie | Heren eerste klas
1.Jelte Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
2.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
Easterlittens | NK Heren 35 +
1.Leeuwarden: Mannes van Weert | Pieter van Tuinen | Karel Nijman
2.Grou: Duko Harkema | Henri Wagenaar | Arjen Andringa
3. Morra Lioessens : Gerben Hein Wijtsma | Bouwe Stiemsma | Jelle Jaap Stiemsma
3.Easterlittens 2: Paul de Groot | Durk Bouma | Pier Piersma
Sint Nicolaasga: Heren 50+ A klasse
1.Ludwig Seerden | Johannes Siegersma | Andre Dijkstra
2.
Sint Nicolaasga: Heren 50+ B klasse
1.Gerrie Otter | Roel Sijbesma | Anne Siderius
2.
Makkum | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama a Nijeholt
Britsum | Dames Eerste klasse
1.Sietske Okkema | Hiske Zeinstra | Melissa Rianne Hiemstra
2.Aletta van Popta | Lisanne Scharringa | Iris Oosterbaan
3.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
Herkansing
1.Rixt Fokkema | Angela Donga | Ineke van der Ploeg 
2.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Easterlittens | NK dames 35+ AFGELAST
Achlum | Schooljongens A klasse
1.Brent Jesse van Beem | Silvan Elzinga
2.Sjoerd van der Schaar | Karst Hoekstra
Achlum | Schooljongens B klasse
1.Jorrit Bosch | Thijs van Dijk
2.Leon Smink | Rudmer Faber
3.Cas Nijman | Jacob Boersma
Herkansing
1.Jurre Dijkstra | Dennis Bida
2.Jonne van der Werff | Sido Polet
3.Kyano van Swinden Koopmans | Niek Bijma
Berltsum | Pupillenjongens A klasse
1.Frans Oosterbaan | Melle Talsma ( Achlum)
2.Allart van der Meer | Ruurd Oosterbaan
Berltsum | Pupillenjongens B klasse
1.Sem van der Wei | Ytsen Tassebajof
2.Jan Willem Koopal | Roelof Schuiling
3.Ale Reitsma | Sigert Bouma
Herkansing
1.Joachim Schaaf | Roan van Swinden Koopmans
Berltsum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Fenna Koster | Hendrika Stegenga
2.Froukje Westgeest | Mariska Stegenga
Berltsum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Ilse van der Galiën | Rixt Punter
2.Floorke de Boer | Idwer Vis
3.Aisha Mahmoud | Lieke Triemstra
Herkansing
1.Naomi Ykema | Rens Bos
Broeksterwâld | Welpenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Lars Haarsma
2.Danny Haarsma | Pieter Meindersma
Broeksterwâld | Welpenjongens B klasse
1.Arjen van der Meer | Alex Boonstra
2.Bas Haaksma | Hylke Tassebajof
Herkansing
1.Hendrik Arjen Alkema | Hidde Faber
Broeksterwâld | Welpenmeisjes
1.Anne Lynn Keegstra | Tessa Wouda
2.Marrit Hoekstra | Marije Punter
Herkansing
1.Lyset Westra | Anne Lieke Kamma

Subscribe To Our Newsletter