Home laatste nieuws De kaatsuitslagen van zaterdag 16 juli 2022

De kaatsuitslagen van zaterdag 16 juli 2022

328
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Makkum | Heren Hoofdklasse
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster
3.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Sint Annaparochie | Heren eerste klas
1.Jelte Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
2.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
Easterlittens | NK Heren 35 +
1.Leeuwarden: Mannes van Weert | Pieter van Tuinen | Karel Nijman
2.Grou: Duko Harkema | Henri Wagenaar | Arjen Andringa
3. Morra Lioessens : Gerben Hein Wijtsma | Bouwe Stiemsma | Jelle Jaap Stiemsma
3.Easterlittens 2: Paul de Groot | Durk Bouma | Pier Piersma
Sint Nicolaasga: Heren 50+ A klasse
1.Ludwig Seerden | Johannes Siegersma | Andre Dijkstra
2.
Sint Nicolaasga: Heren 50+ B klasse
1.Gerrie Otter | Roel Sijbesma | Anne Siderius
2.
Makkum | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama a Nijeholt
Britsum | Dames Eerste klasse
1.Sietske Okkema | Hiske Zeinstra | Melissa Rianne Hiemstra
2.Aletta van Popta | Lisanne Scharringa | Iris Oosterbaan
3.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
Herkansing
1.Rixt Fokkema | Angela Donga | Ineke van der Ploeg 
2.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Easterlittens | NK dames 35+ AFGELAST
Achlum | Schooljongens A klasse
1.Brent Jesse van Beem | Silvan Elzinga
2.Sjoerd van der Schaar | Karst Hoekstra
Achlum | Schooljongens B klasse
1.Jorrit Bosch | Thijs van Dijk
2.Leon Smink | Rudmer Faber
3.Cas Nijman | Jacob Boersma
Herkansing
1.Jurre Dijkstra | Dennis Bida
2.Jonne van der Werff | Sido Polet
3.Kyano van Swinden Koopmans | Niek Bijma
Berltsum | Pupillenjongens A klasse
1.Frans Oosterbaan | Melle Talsma ( Achlum)
2.Allart van der Meer | Ruurd Oosterbaan
Berltsum | Pupillenjongens B klasse
1.Sem van der Wei | Ytsen Tassebajof
2.Jan Willem Koopal | Roelof Schuiling
3.Ale Reitsma | Sigert Bouma
Herkansing
1.Joachim Schaaf | Roan van Swinden Koopmans
Berltsum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Fenna Koster | Hendrika Stegenga
2.Froukje Westgeest | Mariska Stegenga
Berltsum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Ilse van der Galiën | Rixt Punter
2.Floorke de Boer | Idwer Vis
3.Aisha Mahmoud | Lieke Triemstra
Herkansing
1.Naomi Ykema | Rens Bos
Broeksterwâld | Welpenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Lars Haarsma
2.Danny Haarsma | Pieter Meindersma
Broeksterwâld | Welpenjongens B klasse
1.Arjen van der Meer | Alex Boonstra
2.Bas Haaksma | Hylke Tassebajof
Herkansing
1.Hendrik Arjen Alkema | Hidde Faber
Broeksterwâld | Welpenmeisjes
1.Anne Lynn Keegstra | Tessa Wouda
2.Marrit Hoekstra | Marije Punter
Herkansing
1.Lyset Westra | Anne Lieke Kamma